Φόρμες και μεταφορά δεδομένων

Συζητήσεις για την Java

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
nknet
Δημοσιεύσεις: 97
Εγγραφή: 23 Οκτ 2003 07:54

Φόρμες και μεταφορά δεδομένων

Δημοσίευση από nknet » 04 Φεβ 2013 18:34

Γεια χαρά έχω φτιάξει μια φόρμα σε μια κλάση (NewJFrame) και θέλω με μία άλλη κλάση (NewClass) να διαβάζω και να γράφω τιμές πάνω στην φόρμα. Τα δύο παραδείγματα για διάβασμα ( prog1() και prog2() ) και τα δυο για γράψιμο ( prog3() και prog4() ) που έχω γράψει δεν λειτουργούν. Πως πρέπει να γραφεί σωστά τον κώδικα;

Κώδικας: Επιλογή όλων

package javaapplication4;

public class JavaApplication4 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new NewJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }
}

Κώδικας: Επιλογή όλων

package javaapplication4;

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form NewJFrame
   */
  public NewJFrame() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents&#40;&#41; &#123;

    jButton1 = new javax.swing.JButton&#40;&#41;;
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField&#40;&#41;;
    jButton2 = new javax.swing.JButton&#40;&#41;;
    jButton3 = new javax.swing.JButton&#40;&#41;;
    jButton4 = new javax.swing.JButton&#40;&#41;;
    jButton5 = new javax.swing.JButton&#40;&#41;;
    jButton6 = new javax.swing.JButton&#40;&#41;;

    setDefaultCloseOperation&#40;javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE&#41;;

    jButton1.setText&#40;"Print 1"&#41;;
    jButton1.setToolTipText&#40;""&#41;;
    jButton1.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jButton1ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    jTextField1.setText&#40;"0"&#41;;
    jTextField1.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jTextField1ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    jButton2.setText&#40;"Print 2"&#41;;
    jButton2.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jButton2ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    jButton3.setText&#40;"Print 3"&#41;;
    jButton3.setToolTipText&#40;""&#41;;
    jButton3.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jButton3ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    jButton4.setText&#40;"10 1"&#41;;
    jButton4.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jButton4ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    jButton5.setText&#40;"10 2"&#41;;
    jButton5.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jButton5ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    jButton6.setText&#40;"10 3"&#41;;
    jButton6.addActionListener&#40;new java.awt.event.ActionListener&#40;&#41; &#123;
      public void actionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;
        jButton6ActionPerformed&#40;evt&#41;;
      &#125;
    &#125;&#41;;

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout&#40;getContentPane&#40;&#41;&#41;;
    getContentPane&#40;&#41;.setLayout&#40;layout&#41;;
    layout.setHorizontalGroup&#40;
      layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING&#41;
      .addGroup&#40;layout.createSequentialGroup&#40;&#41;
        .addGap&#40;25, 25, 25&#41;
        .addGroup&#40;layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false&#41;
          .addComponent&#40;jButton3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE&#41;
          .addComponent&#40;jButton2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE&#41;
          .addComponent&#40;jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE&#41;&#41;
        .addGap&#40;50, 50, 50&#41;
        .addGroup&#40;layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING&#41;
          .addGroup&#40;layout.createSequentialGroup&#40;&#41;
            .addGroup&#40;layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false&#41;
              .addComponent&#40;jButton5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE&#41;
              .addComponent&#40;jButton4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE&#41;&#41;
            .addPreferredGap&#40;javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 50, Short.MAX_VALUE&#41;
            .addComponent&#40;jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE&#41;
            .addGap&#40;25, 25, 25&#41;&#41;
          .addGroup&#40;layout.createSequentialGroup&#40;&#41;
            .addComponent&#40;jButton6&#41;
            .addContainerGap&#40;javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE&#41;&#41;&#41;&#41;
    &#41;;
    layout.setVerticalGroup&#40;
      layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING&#41;
      .addGroup&#40;layout.createSequentialGroup&#40;&#41;
        .addGap&#40;25, 25, 25&#41;
        .addGroup&#40;layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE&#41;
          .addComponent&#40;jButton1&#41;
          .addComponent&#40;jButton4&#41;&#41;
        .addGap&#40;40, 40, 40&#41;
        .addGroup&#40;layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE&#41;
          .addComponent&#40;jButton2&#41;
          .addComponent&#40;jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE&#41;
          .addComponent&#40;jButton5&#41;&#41;
        .addGap&#40;40, 40, 40&#41;
        .addGroup&#40;layout.createParallelGroup&#40;javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE&#41;
          .addComponent&#40;jButton3&#41;
          .addComponent&#40;jButton6&#41;&#41;
        .addContainerGap&#40;25, Short.MAX_VALUE&#41;&#41;
    &#41;;

    pack&#40;&#41;;
  &#125;// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                     
    System.out.println&#40;"Mesa stin klash&#58; "+jTextField1.getText&#40;&#41;&#41;;
  &#125;                    

  private void jTextField1ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                      
    // TODO add your handling code here&#58;
  &#125;                      

  private void jButton2ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                     
    // TODO add your handling code here&#58;
    NewClass c1 = new NewClass&#40;&#41;;
    c1.prog1&#40;&#41;;    
  &#125;                    

  private void jButton3ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                     
    // TODO add your handling code here&#58;
    NewClass c1 = new NewClass&#40;&#41;;
    c1.prog2&#40;&#41;;    
  &#125;                    

  private void jButton4ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                     
    // TODO add your handling code here&#58;
    jTextField1.setText&#40;"10"&#41;;
  &#125;                    

  private void jButton5ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                     
    // TODO add your handling code here&#58;
    NewClass c1 = new NewClass&#40;&#41;;
    c1.prog3&#40;&#41;;     
  &#125;                    

  private void jButton6ActionPerformed&#40;java.awt.event.ActionEvent evt&#41; &#123;                     
    // TODO add your handling code here&#58;
    NewClass c1 = new NewClass&#40;&#41;;
    c1.prog4&#40;&#41;;    
  &#125;                    

  public String exagoghTimis&#40;&#41; &#123;
    return jTextField1.getText&#40;&#41;;  
  &#125;
  
  public void eisagoghTimis&#40;String timi&#41; &#123;
    jTextField1.setText&#40;timi&#41;;  
  &#125;
  /**
   * @param args the command line arguments
   */

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton4;
  private javax.swing.JButton jButton5;
  private javax.swing.JButton jButton6;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  // End of variables declaration          
&#125;

Κώδικας: Επιλογή όλων

package javaapplication4;

public class NewClass extends NewJFrame &#123;
  public void prog1&#40;&#41; &#123;
    NewJFrame c1 = new NewJFrame&#40;&#41;;
    System.out.println&#40;"Prog1&#58; "+c1.exagoghTimis&#40;&#41;&#41;;
  &#125;
  public void prog2&#40;&#41; &#123;
    System.out.println&#40;"Prog2&#58; "+this.exagoghTimis&#40;&#41;&#41;;
  &#125;
  public void prog3&#40;&#41; &#123;
    NewJFrame c1 = new NewJFrame&#40;&#41;;
    c1.eisagoghTimis&#40;"20"&#41;;
    System.out.println&#40;"Pro3"&#41;;
  &#125;
  public void prog4&#40;&#41; &#123;
    this.eisagoghTimis&#40;"30"&#41;;
    System.out.println&#40;"Pro4"&#41;;
  &#125;   
&#125;

[/code]

Άβαταρ μέλους
Christianago
Δημοσιεύσεις: 332
Εγγραφή: 12 Νοέμ 2009 13:36

Φόρμες και μεταφορά δεδομένων

Δημοσίευση από Christianago » 04 Φεβ 2013 20:18

Το "δεν λειτουργει" δε θεωρειται μηνυμα σφαλματος, ειδικα απο το Netbeans που φανταζομαι με αυτο εγραψες το προγραμμα.

Άβαταρ μέλους
nknet
Δημοσιεύσεις: 97
Εγγραφή: 23 Οκτ 2003 07:54

Φόρμες και μεταφορά δεδομένων

Δημοσίευση από nknet » 05 Φεβ 2013 02:06

Ναι το έφτιαξα με το Netbeans και δεν βγάζει μήνυμα λάθους. Το λάθος είναι λογικό και όχι συντακτικό. Θα ήθελα να επεξεργάζομαι τις τιμές των jTextField σε άλλη κλάση.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Java”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης