Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

ότι θέλουμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε για τα domains στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συντονιστής: Super-Moderators

Απάντηση
weby
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: 04 Μαρ 2007 20:20
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από weby » 20 Απρ 2011 18:04

Δημοσιεύτηκε νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

https://grweb.ics.forth.gr/tomcat_docs/593-B-2011.pdf

Άβαταρ μέλους
nikolas27
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 838
Εγγραφή: 11 Ιαν 2006 12:26
Τοποθεσία: ροδος
Επικοινωνία:

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από nikolas27 » 20 Απρ 2011 23:07

7. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά,
ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα
ή μη.
Νεα εποχη,για τους ελληνες ντομεινερς.
1. Ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται
οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από
τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:
α. αν το ζητήσει ο Φορέας με δήλωση του, μέσω του
Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου με κα−
τάληξη .gr, στο Μητρώο.
β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχο−
ντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιορι−
στικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

i. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως
προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περί−
πτωση που:
α. από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως
αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η
ταυτότητα του Φορέα ή/και
β. αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλω−
σης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης
είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.
ii. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr είναι ίδιο ή παρόμοιο σε σημείο σύγχυσης με
όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής
ή κοινοτικής νομοθεσίας και το εν λόγω Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr:
α. καταχωρήθηκε από φορέα ο οποίος δεν έχει δικαι−
ώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή/και
β. καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.
iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε
την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρό−
ντος Κανονισμού, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30−12−2002.
Η περίπτωση του εδαφίου ζ, παρ. 1 του άρθρου 7 ως
λόγος διαγραφής καταλαμβάνει μόνο ονόματα χώρου
με κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν μετά την θέση σε
ισχύ του παρόντος Κανονισμού.
iv. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με
την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων
εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 9 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των
τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την
προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου
να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.
v. αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση
των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την
30−12−2002.
οσοι περιμεναμε σαφηνεια, απογοητευτηκαμε!

Άβαταρ μέλους
SoUpEr_PiLaS
Δημοσιεύσεις: 428
Εγγραφή: 07 Δεκ 2007 22:37
Τοποθεσία: Αθήνα, Νίκαια
Επικοινωνία:

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από SoUpEr_PiLaS » 21 Απρ 2011 01:35

nikolas27 έγραψε:
7. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά,
ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα
ή μη.
Νεα εποχη,για τους ελληνες ντομεινερς.
1. Ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται
οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από
τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:
α. αν το ζητήσει ο Φορέας με δήλωση του, μέσω του
Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου με κα−
τάληξη .gr, στο Μητρώο.
β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχο−
ντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιορι−
στικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

i. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως
προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περί−
πτωση που:
α. από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως
αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η
ταυτότητα του Φορέα ή/και
β. αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλω−
σης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης
είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.
ii. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατά−
ληξη .gr είναι ίδιο ή παρόμοιο σε σημείο σύγχυσης με
όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής
ή κοινοτικής νομοθεσίας και το εν λόγω Όνομα Χώρου
με κατάληξη .gr:
α. καταχωρήθηκε από φορέα ο οποίος δεν έχει δικαι−
ώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή/και
β. καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.
iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε
την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρό−
ντος Κανονισμού, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30−12−2002.
Η περίπτωση του εδαφίου ζ, παρ. 1 του άρθρου 7 ως
λόγος διαγραφής καταλαμβάνει μόνο ονόματα χώρου
με κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν μετά την θέση σε
ισχύ του παρόντος Κανονισμού.
iv. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με
την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων
εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 9 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των
τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την
προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου
να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.
v. αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονό−
ματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση
των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Όνομα
Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την
30−12−2002.
οσοι περιμεναμε σαφηνεια, απογοητευτηκαμε!

Οκ....! Βραχυκύκλωσα!
Εικόνα

Tsili
Δημοσιεύσεις: 192
Εγγραφή: 30 Οκτ 2009 07:31

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από Tsili » 21 Απρ 2011 02:12

εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30−12−2002..


μ αρεσουν αυτες οι εξαιρεσεις..

β. καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.
iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε
την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου
με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρό−
ντος Κανονισμού, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με
κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30−12−2002.

δηλαδη και TM να ειναι αν το πειρες πριν το 2002 δεν τρεχει τιποτα?
GoldenDeal.gr προς πωληση - message here

Άβαταρ μέλους
CyberCr33p
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 3203
Εγγραφή: 06 Νοέμ 1999 01:00
Τοποθεσία: Αθήνα
Επικοινωνία:

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από CyberCr33p » 21 Απρ 2011 13:55

Η αιτιολογία "κακή πίστη" υπήρχε πάντως ήδη.

Άβαταρ μέλους
vassilism
Δημοσιεύσεις: 1952
Εγγραφή: 17 Μαρ 2007 14:47
Επικοινωνία:

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από vassilism » 22 Απρ 2011 19:41

Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Καμία ουσιαστική διαφορά απο πριν.

Spyrostagas
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 3233
Εγγραφή: 04 Νοέμ 2009 14:08
Τοποθεσία: Αμπελόκηποι / Αθήνα
Επικοινωνία:

Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Δημοσίευση από Spyrostagas » 24 Απρ 2011 01:44

Οπότε γενικά τι σημαντικό άλλαξε;
Εικόνα

Απάντηση

Επιστροφή στο “Domains - γενικά”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες