Αποστόλη πολλαπλών αρχείων

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
humanfly
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 24 Ιούλ 2010 20:23

Αποστόλη πολλαπλών αρχείων

Δημοσίευση από humanfly » 24 Ιούλ 2010 20:40

Τρελό κώλυμα εδώ και δυο μέρες.... :crash: με έχει σπάσει τα νευρά

χρησιμοποιώ τη φορμα upload του ΥUI για να ανεβάσω πολλά αρχεία μαζί το πρόβλημα δημιουργείτε όταν θέλω να αποθηκεύσω τα ονόματα των αρχείων στην βάση (έχω τσεκαρι το dbcon.php) ο κώδικας είναι ο ακολούθως

Κώδικας: Επιλογή όλων


require './dbcon.php';
foreach ($_FILES as $fieldName => $file) {
  move_uploaded_file($file['tmp_name'], "./" . strip_tags(basename($file['name'])));
  // $a=strip_tags(basename($file['name']));
  // $sql="INSERT INTO `photo` (album_id,FileName) VALUES (1,'sdsdsdsd') ";
 // mysql_query("SET NAMES utf8");
  mysql_query("INSERT INTO `photo` (album_id,FileName) VALUES (1,'sdsdsd')");
 
}

μόλις για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να κατανοήσω μόλις βάζω οτιδήποτε μετα το
move_uploaded_file($file['tmp_name'], "./" . strip_tags(basename($file['name'])));
δεν τρέχει ... και ούτε ανεβάζει τα αρχεία καμία ιδέα ?

ευχαριστώ

Άβαταρ μέλους
mrpc
WebDev Moderator
Δημοσιεύσεις: 3393
Εγγραφή: 03 Μάιος 2000 03:00
Τοποθεσία: Εξάρχεια
Επικοινωνία:

Αποστόλη πολλαπλών αρχείων

Δημοσίευση από mrpc » 25 Ιούλ 2010 16:19

Το αρχείο αποθηκεύεται κανονικά; Το move_uploaded_file δεν σου πετάει κάποιο error;

humanfly
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 24 Ιούλ 2010 20:23

Αποστόλη πολλαπλών αρχείων

Δημοσίευση από humanfly » 25 Ιούλ 2010 17:00

Οχι το αρχείο δεν αποθηκεύετε , δεν με πετάει τίποτα . Βασικα δεν είμαι στην σελίδα που κάνει upload πως μπορούμε να δούμε τη σφάλμα πετάει ;


ο κώδικας που έχω στην σελίδα που περνώ τα αρχεία είναι ο έξεις
EDIT:
(οπού path η διαδρομή για το αρχείο php που κάνει upload που έχω παράθεση επάνω. )

το σημειο που καλητε το αρχειο php

Κώδικας: Επιλογή όλων

function upload() {
         if (fileList != null) {
           uploader.setSimUploadLimit(parseInt(document.getElementById("simulUploads").value));
           uploader.uploadAll("http://path/upload.php");
         }
       } 

Κώδικας: Επιλογή όλων

<html>
  <head>
    <!-- Combo-handled YUI CSS files&#58; -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http&#58;//yui.yahooapis.com/combo?2.8.1/build/datatable/assets/skins/sam/datatable.css">
<!-- Combo-handled YUI JS files&#58; -->
<script type="text/javascript" src="http&#58;//yui.yahooapis.com/combo?2.8.1/build/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js&2.8.1/build/datasource/datasource-min.js&2.8.1/build/element/element-min.js&2.8.1/build/datatable/datatable-min.js&2.8.1/build/uploader/uploader-min.js"></script> 
      <style>
          #selectFilesLink a, #uploadFilesLink a, #clearFilesLink a &#123;
              color&#58; #0000CC;
              background-color&#58; #FFFFFF;
          &#125;

          #selectFilesLink a&#58;visited, #uploadFilesLink a&#58;visited, #clearFilesLink a&#58;visited &#123;
              color&#58; #0000CC;
              background-color&#58; #FFFFFF;
          &#125;

          #uploadFilesLink a&#58;hover, #clearFilesLink a&#58;hover &#123;
              color&#58; #FFFFFF;
              background-color&#58; #000000;
          &#125;
      </style>


  </head>
   <body>
     <div id="uiElements" style="display&#58;inline;">
       <div id="uploaderContainer">
         <div id="uploaderOverlay" style="position&#58;absolute; z-index&#58;2"></div>
         <div id="selectFilesLink" style="z-index&#58;1"><a id="selectLink" href="#">Select Files</a></div>
       </div>
       <div id="uploadFilesLink"><a id="uploadLink" onClick="upload&#40;&#41;; return false;" href="#">Upload Files</a></div>
     </div>

     <div id="simUploads"> tautoxrona uploads&#58;
       <select id="simulUploads">
         <option value="1">1</option>
         <option value="2">2</option>
         <option value="3">3</option>
         <option value="4">4</option>
       </select>
     </div>

     <div id="dataTableContainer"></div>
     <script type="text/javascript">

       YAHOO.util.Event.onDOMReady&#40;function &#40;&#41; &#123;
         var uiLayer = YAHOO.util.Dom.getRegion&#40;'selectLink'&#41;;
         var overlay = YAHOO.util.Dom.get&#40;'uploaderOverlay'&#41;;
         YAHOO.util.Dom.setStyle&#40;overlay, 'width', uiLayer.right-uiLayer.left + "px"&#41;;
         YAHOO.util.Dom.setStyle&#40;overlay, 'height', uiLayer.bottom-uiLayer.top + "px"&#41;;
       &#125;&#41;;


       YAHOO.widget.Uploader.SWFURL = "assets/uploader.swf";
       var uploader = new YAHOO.widget.Uploader&#40; "uploaderOverlay" &#41;;       uploader.addListener&#40;'contentReady', handleContentReady&#41;;
       uploader.addListener&#40;'fileSelect', onFileSelect&#41;
       uploader.addListener&#40;'uploadStart', onUploadStart&#41;;
       uploader.addListener&#40;'uploadProgress', onUploadProgress&#41;;
       uploader.addListener&#40;'uploadCancel', onUploadCancel&#41;;
       uploader.addListener&#40;'uploadComplete', onUploadComplete&#41;;
       uploader.addListener&#40;'uploadCompleteData', onUploadResponse&#41;;
       uploader.addListener&#40;'uploadError', onUploadError&#41;;
       uploader.addListener&#40;'rollOver', handleRollOver&#41;;
       uploader.addListener&#40;'rollOut', handleRollOut&#41;;
       uploader.addListener&#40;'click', handleClick&#41;;
       uploader.addListener&#40;'mouseDown', handleMouseDown&#41;;
       uploader.addListener&#40;'mouseUp', handleMouseUp&#41;;

       function handleRollOver &#40;&#41; &#123;
         YAHOO.util.Dom.setStyle&#40;YAHOO.util.Dom.get&#40;'selectLink'&#41;, 'color', "#FFFFFF"&#41;;
         YAHOO.util.Dom.setStyle&#40;YAHOO.util.Dom.get&#40;'selectLink'&#41;, 'background-color', "#000000"&#41;;
       &#125;

       function handleRollOut &#40;&#41; &#123;
         YAHOO.util.Dom.setStyle&#40;YAHOO.util.Dom.get&#40;'selectLink'&#41;, 'color', "#0000CC"&#41;;
         YAHOO.util.Dom.setStyle&#40;YAHOO.util.Dom.get&#40;'selectLink'&#41;, 'background-color', "#FFFFFF"&#41;;
       &#125;


       function handleMouseDown &#40;&#41; &#123;
       &#125;

       function handleMouseUp &#40;&#41; &#123;
       &#125;

       function handleClick &#40;&#41; &#123;
       &#125;
       function handleContentReady &#40;&#41; &#123;
         // Allows the uploader to send log messages to trace, as well as to YAHOO.log
         uploader.setAllowLogging&#40;true&#41;;

         // Allows multiple file selection in "Browse" dialog.
         uploader.setAllowMultipleFiles&#40;true&#41;;

         // New set of file filters.
         var ff = new Array&#40;&#123;description&#58;"Images", extensions&#58;"*.jpg;*.png;*.gif"&#125;,
         &#123;description&#58;"Videos", extensions&#58;"*.avi;*.mov;*.mpg"&#125;&#41;;

         // Apply new set of file filters to the uploader.
         uploader.setFileFilters&#40;ff&#41;;
       &#125;       var fileList;

       function onFileSelect&#40;event&#41; &#123;
         if&#40;'fileList' in event && event.fileList != null&#41; &#123;
           fileList = event.fileList;
           createDataTable&#40;fileList&#41;;
         &#125;
       &#125;


       function createDataTable&#40;entries&#41; &#123;
         rowCounter = 0;
         this.fileIdHash = &#123;&#125;;
         this.dataArr = &#91;&#93;;
         for&#40;var i in entries&#41; &#123;
           var entry = entries&#91;i&#93;;
           entry&#91;"progress"&#93; = "<div style='height&#58;5px;width&#58;100px;background-color&#58;#CCC;'></div>";
           dataArr.unshift&#40;entry&#41;;
         &#125;

         for &#40;var j = 0; j < dataArr.length; j++&#41; &#123;
           this.fileIdHash&#91;dataArr&#91;j&#93;.id&#93; = j;
         &#125;

         var myColumnDefs = &#91;
           &#123;key&#58;"name", label&#58; "File Name", sortable&#58;false&#125;,
           &#123;key&#58;"size", label&#58; "Size", sortable&#58;false&#125;,
           &#123;key&#58;"progress", label&#58; "Upload progress", sortable&#58;false&#125;
         &#93;;

         this.myDataSource = new YAHOO.util.DataSource&#40;dataArr&#41;;
         this.myDataSource.responseType = YAHOO.util.DataSource.TYPE_JSARRAY;
         this.myDataSource.responseSchema = &#123;
           fields&#58; &#91;"id","name","created","modified","type", "size", "progress"&#93;
         &#125;;

         this.singleSelectDataTable = new YAHOO.widget.DataTable&#40;"dataTableContainer",
         myColumnDefs, this.myDataSource, &#123;
           caption&#58;"Files To Upload",
           selectionMode&#58;"single"
         &#125;&#41;;
       &#125;

       function upload&#40;&#41; &#123;
         if &#40;fileList != null&#41; &#123;
           uploader.setSimUploadLimit&#40;parseInt&#40;document.getElementById&#40;"simulUploads"&#41;.value&#41;&#41;;
           uploader.uploadAll&#40;"http&#58;//path/upload.php"&#41;;
         &#125;
       &#125;       function onUploadProgress&#40;event&#41; &#123;
         rowNum = fileIdHash&#91;event&#91;"id"&#93;&#93;;
         prog = Math.round&#40;100*&#40;event&#91;"bytesLoaded"&#93;/event&#91;"bytesTotal"&#93;&#41;&#41;;
         progbar = "<div style='height&#58;5px;width&#58;100px;background-color&#58;#CCC;'><div style='height&#58;5px;background-color&#58;#F00;width&#58;" + prog + "px;'></div></div>";
         singleSelectDataTable.updateRow&#40;rowNum, &#123;name&#58; dataArr&#91;rowNum&#93;&#91;"name"&#93;, size&#58; dataArr&#91;rowNum&#93;&#91;"size"&#93;, progress&#58; progbar&#125;&#41;;
       &#125;


       function onUploadComplete&#40;event&#41; &#123;
         rowNum = fileIdHash&#91;event&#91;"id"&#93;&#93;;
         prog = Math.round&#40;100*&#40;event&#91;"bytesLoaded"&#93;/event&#91;"bytesTotal"&#93;&#41;&#41;;
         progbar = "<div style='height&#58;5px;width&#58;100px;background-color&#58;#CCC;'><div style='height&#58;5px;background-color&#58;#F00;width&#58;100px;'></div></div>";
         singleSelectDataTable.updateRow&#40;rowNum, &#123;name&#58; dataArr&#91;rowNum&#93;&#91;"name"&#93;, size&#58; dataArr&#91;rowNum&#93;&#91;"size"&#93;, progress&#58; progbar&#125;&#41;;
       &#125;

       function onUploadStart&#40;event&#41; &#123;
       &#125;

       function onUploadError&#40;event&#41; &#123;
       &#125;

       function onUploadCancel&#40;event&#41; &#123;
       &#125;

       function onUploadResponse&#40;event&#41; &#123;
       &#125;
     </script>

   
  </body>

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης