Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Συζητήσεις και νέα σχετικά με την ασφάλεια των υπολογιστών και των virus που τους προσβάλουν...

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
fiskilis
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 14099
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2003 22:44
Τοποθεσία: Athens
Επικοινωνία:

Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Δημοσίευση από fiskilis » 14 Ιούλ 2010 01:51

βλεπετε τιποτα περιεργο?
υπερβολικες καθυστερησεις στο κλεισιμο!
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:46:33 πμ, on 14/7/2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe
C:\Program Files\Battery Meter\BTMeter.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Optimization Client\bmctl.exe
C:\rminstall.exe
C:\DOCUME~1\Agelos\LOCALS~1\Temp\is-1AFK8.tmp\rminstall.tmp
C:\HijackThis.exe
C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www1.euro.dell.com/content/defau ... l=gk&s=gen
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Συνδέσεις
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe rundll32.exe augy.vko fxhfnku
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: PCCBHO.CPCCBHO - {22FC6CE8-7D47-479F-B74A-BFBB04ADB9AF} - C:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCCBHO.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Digsby Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent
O4 - HKLM\..\Run: [BTMeter] C:\Program Files\Battery Meter\BTMeter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /H
O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe
O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - C:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PC Confidential - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - C:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe
O9 - Extra button: PC Confidential - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - C:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'bmnet.dll' missing
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/Messenger ... E_UNO1.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{311439CD-2B08-4071-83F3-F47579945A94}: NameServer = 213.249.17.10 213.249.17.11
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Υπηρεσία Google Update (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

Άβαταρ μέλους
hitca
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1919
Εγγραφή: 13 Ιουν 2010 19:41
Τοποθεσία: Brussels
Επικοινωνία:

Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Δημοσίευση από hitca » 14 Ιούλ 2010 02:05

Laptop είναι ?..
Αρκετά είναι πάντως...

Προτείνω τα εργαλεία της Sysinternals http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... fault.aspx

Ειδικά το Autoruns for Windows http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 63902.aspx

και το Process Explorer http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96653.aspx

Είναι θαυματουργά ... κάνουν άριστα τη 'δουλειά' τους. Θα βρείς πολλά κρυμμένα προγράμματα που καθυστερούν το σύστημά σου.

Άβαταρ μέλους
hitca
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1919
Εγγραφή: 13 Ιουν 2010 19:41
Τοποθεσία: Brussels
Επικοινωνία:

Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Δημοσίευση από hitca » 14 Ιούλ 2010 04:23

Από τα Running processes, αυτό θεωρώ ύποπτο
>> "C:\DOCUME~1\Agelos\LOCALS~1\Temp\is-1AFK8.tmp\rminstall.tmp " (πιθανόν να απαιτείται επανεκκίνηση, εάν ξεκινάει πάλι αμέσως διαγραφή..)


από τα υπόλοιπα που φαίνονται αυτά
O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent
O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /H

έχω την εντύπωση ότι κακώς εκκινούν αυτόματα, άν και δεν πρέπει να επηρεάζουν σε αυτό που ρωτάς. Οι πολλαπλοί agents προγραμμάτων πάντως επιβαρύνουν κάθε σύστημα.

Επίσης η εποπτεία πόρων θα βοηθήσει..

και το ccleaner >> http://www.piriform.com/ccleaner/download

Άβαταρ μέλους
hitca
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1919
Εγγραφή: 13 Ιουν 2010 19:41
Τοποθεσία: Brussels
Επικοινωνία:

Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Δημοσίευση από hitca » 14 Ιούλ 2010 12:58

Επίσης εντύπωση μου έκανε και αυτό >>> F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe rundll32.exe augy.vko fxhfnku

Έκανα μία μικρή έρευνα http://goo.gl/yJXd

και υπάρχει η 'υποψία' για ...ιούς και ...κόρες !
http://goo.gl/uLJB
http://goo.gl/lWff

Νομίζω ότι με το Spyware Doctor θα έχεις καλύτερα (έστω και προσωρινά) αποτελέσματα

Άβαταρ μέλους
fiskilis
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 14099
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2003 22:44
Τοποθεσία: Athens
Επικοινωνία:

Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Δημοσίευση από fiskilis » 14 Ιούλ 2010 13:44

hitca έγραψε:Επίσης εντύπωση μου έκανε και αυτό >>> F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe rundll32.exe augy.vko fxhfnku
με το hijack this τελικα εκανα δουλεια και αυτο ηταν το πρωτο που εβγαλα και εκανα ενα καθαρισμα γενικα και συνηλθε το συστημα μια χαρα ειναι τωρα

Άβαταρ μέλους
hitca
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1919
Εγγραφή: 13 Ιουν 2010 19:41
Τοποθεσία: Brussels
Επικοινωνία:

Περιεργη συμπεριφορα στο mini laptop μου

Δημοσίευση από hitca » 14 Ιούλ 2010 13:45

Από τα προγράμματα της Sysinternals επιλέγουμε

Εικόνα

Το autoruns
έχει αυτό το μενού

Εικόνα

Μας ενδιαφέρουν αυτά κυρίως

Εικόνα

Αλλά και αυτά είναι κρίσιμα (δείχνουν όλους του drivers και services)

Εικόνα

Απάντηση

Επιστροφή στο “Security, antiVirus & antiSpyWare”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης