ονομα με βαση την ωρα!

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
stevebat
Script Master
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 05 Αύγ 2009 15:54
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από stevebat » 10 Απρ 2010 00:25

Γεια σας έχω το παρακάτω script δουλεύει άπλα θέλω να ρωτήσω πως γίνετε να παίρνει όνομα η εικόνα την ώρα και την ημερομηνία??
Αυτά

Κώδικας: Επιλογή όλων

$whattime = strftime("%T"); // Akribis ora
$hmera = date("Y-m-d"); // Hmerominia 

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?php ini_set&#40;"memory_limit", "200000000"&#41;; // for large images so that we do not get "Allowed memory exhausted"?>
<?php
// upload the file
if &#40;&#40;isset&#40;$_POST&#91;"submitted_form"&#93;&#41;&#41; && &#40;$_POST&#91;"submitted_form"&#93; == "image_upload_form"&#41;&#41; &#123;
	
	// file needs to be jpg,gif,bmp,x-png and 4 MB max
	if &#40;&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/jpeg" || $_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/pjpeg" || $_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/gif" || $_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/x-png"&#41; && &#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"size"&#93; < 4000000&#41;&#41;
	&#123;
		
 
		// some settings
		$max_upload_width = 2592;
		$max_upload_height = 1944;
		 
		// if user chosed properly then scale down the image according to user preferances
		if&#40;isset&#40;$_REQUEST&#91;'max_width_box'&#93;&#41; and $_REQUEST&#91;'max_width_box'&#93;!='' and $_REQUEST&#91;'max_width_box'&#93;<=$max_upload_width&#41;&#123;
			$max_upload_width = $_REQUEST&#91;'max_width_box'&#93;;
		&#125;  
		if&#40;isset&#40;$_REQUEST&#91;'max_height_box'&#93;&#41; and $_REQUEST&#91;'max_height_box'&#93;!='' and $_REQUEST&#91;'max_height_box'&#93;<=$max_upload_height&#41;&#123;
			$max_upload_height = $_REQUEST&#91;'max_height_box'&#93;;
		&#125;	

		
		// if uploaded image was JPG/JPEG
		if&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/jpeg" || $_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/pjpeg"&#41;&#123;	
			$image_source = imagecreatefromjpeg&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"tmp_name"&#93;&#41;;
		&#125;		
		// if uploaded image was GIF
		if&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/gif"&#41;&#123;	
			$image_source = imagecreatefromgif&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"tmp_name"&#93;&#41;;
		&#125;	
		// BMP doesn't seem to be supported so remove it form above image type test &#40;reject bmps&#41;	
		// if uploaded image was BMP
		if&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/bmp"&#41;&#123;	
			$image_source = imagecreatefromwbmp&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"tmp_name"&#93;&#41;;
		&#125;			
		// if uploaded image was PNG
		if&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"type"&#93; == "image/x-png"&#41;&#123;
			$image_source = imagecreatefrompng&#40;$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"tmp_name"&#93;&#41;;
		&#125;
		

		$remote_file = "image_files/".$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"name"&#93;;
		imagejpeg&#40;$image_source,$remote_file,100&#41;;
		chmod&#40;$remote_file,0644&#41;;
	$filename = explode&#40;".",$filename&#41;;
$today = time&#40;&#41;;
$fprefix = date&#40;'j-n-Y',$today&#41;;
$filename = $filename&#91;0&#93;.'_'.$fprefix.'.'.$filename&#91;1&#93;;
	

		// get width and height of original image
		list&#40;$image_width, $image_height&#41; = getimagesize&#40;$remote_file&#41;;
	
		if&#40;$image_width>$max_upload_width || $image_height >$max_upload_height&#41;&#123;
			$proportions = $image_width/$image_height;
			
			if&#40;$image_width>$image_height&#41;&#123;
				$new_width = $max_upload_width;
				$new_height = round&#40;$max_upload_width/$proportions&#41;;
			&#125;		
			else&#123;
				$new_height = $max_upload_height;
				$new_width = round&#40;$max_upload_height*$proportions&#41;;
			&#125;		
			
			
			$new_image = imagecreatetruecolor&#40;$new_width , $new_height&#41;;
			$image_source = imagecreatefromjpeg&#40;$remote_file&#41;;
			
			imagecopyresampled&#40;$new_image, $image_source, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $image_width, $image_height&#41;;
			imagejpeg&#40;$new_image,$remote_file,100&#41;;
			
			imagedestroy&#40;$new_image&#41;;
		&#125;
		
		imagedestroy&#40;$image_source&#41;;
		
		
		header&#40;"Location&#58; submit.php?upload_message=image uploaded&upload_message_type=success&show_image=".$_FILES&#91;"image_upload_box"&#93;&#91;"name"&#93;&#41;;
		exit;
	&#125;
	else&#123;
		header&#40;"Location&#58; submit.php?upload_message=make sure the file is jpg, gif or png and that is smaller than 4MB&upload_message_type=error"&#41;;
		exit;
	&#125;
&#125;
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http&#58;//www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Image Upload bouzouste</title>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th &#123;
	font-family&#58; Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
	color&#58; #333333;
	font-size&#58; 12px;
&#125;

.upload_message_success &#123;
	padding&#58;4px;
	background-color&#58;#009900;
	border&#58;1px solid #006600;
	color&#58;#FFFFFF;
	margin-top&#58;10px;
	margin-bottom&#58;10px;
&#125;

#Logo &#123;
 clear&#58; both;
 float&#58; none;
 width&#58; 100%;
 margin-bottom&#58; 4px;
 border-bottom&#58; 2px solid #000000;
&#125;
.upload_message_error &#123;
	padding&#58;4px;
	background-color&#58;#CE0000;
	border&#58;1px solid #990000;
	color&#58;#FFFFFF;
	margin-top&#58;10px;
	margin-bottom&#58;10px;
&#125;
.style2 &#123;
	font-size&#58; 24px;
	font-weight&#58; bold;
	font-style&#58; italic;
&#125;
.style4 &#123;font-size&#58; 24px&#125;
.style5 &#123;
	font-size&#58; 14px;
	font-weight&#58; bold;
&#125;
.style6 &#123;
	font-size&#58; 14
&#125;
.style11 &#123;font-size&#58; 14px; color&#58; #FF0000; &#125;
.style12 &#123;font-size&#58; 16px&#125;

-->
</style>
</head>

<body>
<p>
 <?php
if &#40;isset&#40;$_COOKIE&#91;User&#93;&#41;&#41; &#123;
&#125;
else&#123;
$hmera = date&#40;"Y-m-d"&#41;;
$ip = $_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;;
$whattime = strftime&#40;"%T"&#41;;
$dns = gethostbyaddr&#40;$_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;&#41;;
$referer = $_SERVER&#91;'HTTP_REFERER'&#93;;
$conn = mysql_connect&#40;"localhost", "stewas_user", "bc4593628h"&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$db = mysql_select_db&#40;"stewas_user", $conn&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$sql = "insert into image_counter values &#40;'', '$hmera', '$ip','$whattime','$dns','$referer'&#41;";
mysql_query&#40;$sql,$conn&#41;;
setcookie&#40;"counter", "user", time&#40;&#41;+86400, "/", "www.bouzouste.info", 0&#41;;
&#125;
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="margin-bottom&#58; 0px">Submit an image</h1>


<?php if&#40;isset&#40;$_REQUEST&#91;'upload_message'&#93;&#41;&#41;&#123;?>
      <div class="upload_message_<?php echo $_REQUEST&#91;'upload_message_type'&#93;;?>">
      <?php echo htmlentities&#40;$_REQUEST&#91;'upload_message'&#93;&#41;;?>
      </div>
		<?php &#125;?>


<form action="submit.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="image_upload_form" id="image_upload_form" style="margin-bottom&#58;0px;">
<label>Image file, maximum 4MB. it can be jpg, gif, png&#58;</label><br />
     <input name="image_upload_box" type="file" id="image_upload_box" size="40" />
     <input type="submit" name="submit" value="Upload image" />   
   
   <br />
	<br />

   
   <label>Scale down image? &#40;2592 x 1944 px max&#41;&#58;</label>
   <br />
   <input name="max_width_box" type="text" id="max_width_box" value="1024" size="4">
   x   
   
   <input name="max_height_box" type="text" id="max_height_box" value="768" size="4">
   px.
   <br />
   <br />
   <p style="padding&#58;5px; border&#58;1px solid #EBEBEB; background-color&#58;#FAFAFA;">
 <strong>Notes&#58;</strong></p>

   

   <p class="style6">Αν είχατε ανεβάσει παλιότερα μια εικόνα και την χρειάζεστε τώρα μπορείτε </p>
   <ol class="style6">
    <li>Να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αυτής της <a href="contact-us.php">φόρμας</a> και να σας δώσουμε το λινκ</li>
    <li>Αν θυμάστε το όνομα που είχε η εικόνα όταν την ανεβάσατε μπορείτε να κάνετε το εξής&#58;  να βάλετε τα αρχικά π.χ. http&#58;//www.bouzouste.info/image_files/  το όνομα της εικόνας σας  και την επέκταση της π.χ. jpg!! Τελικά να το λινκ να είναι κάπως έτσι <a href="http&#58;//www.bouzouste.info/image_files/image.jpg">http&#58;//www.bouzouste.info/image_files/image.jpg</a>!!</li>
   </ol>
 <p class="style6">Αλλιώς μπορείτε να ξανανεβάσετε την εικόνα πάλι</p>
   <p>Προτείνω στις εικόνες σας να βάζετε περίεργα ονόματα, δηλαδή αν η εικόνα δείχνει ένα pc μην βάλετε το όνομα  εικόνας έτσι&#40; pc.jpg&#41; κάντε το &#40;pc4533.jpg&#41; γιατί αν κάποιος άλλος ανεβάσει μια εικόνα με το ίδιο όνομα θα γίνει αντικατάσταση!!!<br />
   </p>
 <p><strong>Warning&#58; Η ip σας καταγράφετε   </strong>   </p>
   <p class="style2">Απαγορεύονται εικόνες με πορνογραφικό περιεχόμενο!</p>
   <p>Your<b> IP</b> is&#58; 
<? $ip = $_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;;
echo $ip;?> </p>
   <p style="padding&#58;5px; border&#58;1px solid #EBEBEB; background-color&#58;#FAFAFA;" class="style5"><span class="style12">Το λινκ της εικόνας σας&#58;</span>&#40;<span class="style11">το πλήρες λινκ θα εμφανιστεί μόλις ανεβάσετε την εικόνα</span>&#41;</p>
   <p>&nbsp;</p>
   <p style="padding&#58;5px; border&#58;1px solid #EBEBEB; background-color&#58;#FAFAFA;">
   <input value="http&#58;//www.bouzouste.info/image_files/<?php echo $_REQUEST&#91;'show_image'&#93;;?>" size="70"/></p>
<p class="style5" style="padding&#58;5px; border&#58;1px solid #EBEBEB; background-color&#58;#FAFAFA;"><span class="style12">Το λινκ της εικόνας σας μαζί με τα &#91;img&#93; για φόρουμ&#58;</span>&#40;<span class="style11">το πλήρες λινκ θα εμφανιστεί μόλις ανεβάσετε την εικόνα</span>&#41;</p>
<p style="padding&#58;5px; border&#58;1px solid #EBEBEB; background-color&#58;#FAFAFA;">
 <input value="&#91;img&#93;http&#58;//www.bouzouste.info/image_files/<?php echo $_REQUEST&#91;'show_image'&#93;;?>&#91;/img&#93;" size="70"/>
</p>
<p style="padding&#58;5px; border&#58;1px solid #EBEBEB; background-color&#58;#FAFAFA;">
 
 <br />
</p>
<input name="submitted_form" type="hidden" id="submitted_form" value="image_upload_form" />
</form><?php if&#40;isset&#40;$_REQUEST&#91;'show_image'&#93;&#41; and $_REQUEST&#91;'show_image'&#93;!=''&#41;&#123;?>
<p>
	<img src="image_files/<?php echo $_REQUEST&#91;'show_image'&#93;;?>" />
  
</p>
<p>
 <?php &#125;?>
</p>
<p align="center">Copyright © 2010 <a href="http&#58;//www.bouzouste.info/">www.bouzouste.info</a>. All rights reserved<p align="center">
</html>
Ευχαριστώ!!

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 10 Απρ 2010 15:39

kane afthn

Κώδικας: Επιλογή όλων

$fprefix = date&#40;'j-n-Y',$today&#41;;
etsi

Κώδικας: Επιλογή όλων

$fprefix = date&#40;'j-n-Y H&#58;i',$today&#41;;

Άβαταρ μέλους
stevebat
Script Master
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 05 Αύγ 2009 15:54
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από stevebat » 10 Απρ 2010 15:45

μπα δε δουλεύει βάζει το default name!! sorry

Άβαταρ μέλους
fafos
Script Master
Δημοσιεύσεις: 6237
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2004 03:09

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από fafos » 10 Απρ 2010 16:06

gia alakse to imagejpeg($new_image,$remote_file,100) me to

Κώδικας: Επιλογή όλων

imagejpeg&#40;$new_image,$filename,100&#41;

Άβαταρ μέλους
stevebat
Script Master
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 05 Αύγ 2009 15:54
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από stevebat » 10 Απρ 2010 16:30

τώρα δεν ανεβάζει καθόλου την εικόνα!!!
Ευχαριστώ πολύ πάντως

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 10 Απρ 2010 21:07

file mou afou xrisimopoihs 2-3 metavlites gia to onoma arxiou ....
ksekatharise poia tha xrisimopoihs kai tha doulepsei :p
h vale afto pou eipe o fafos kai kane thn ...

Κώδικας: Επιλογή όλων

$fprefix = "image_files/".date&#40;'j-n-Y H&#58;i',$today&#41;;
kai apla tha perisevoun kapies :p

Άβαταρ μέλους
stevebat
Script Master
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 05 Αύγ 2009 15:54
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από stevebat » 10 Απρ 2010 22:14

καλά οκ ευχαριστώ αλλά δε βγάζω άκρη αφήστε το έχετε στο νου σας κάποιο παρόμοιο? να μην παιδεύομαι και να μην παιδεύεστε και εσεις σας ευχαριστώ πολυ!!!

Haris4
Δημοσιεύσεις: 7
Εγγραφή: 16 Μάιος 2010 18:56
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από Haris4 » 16 Μάιος 2010 19:05

Εγώ έτσι το έκανα...................p"){
$image_source = imagecreatefromwbmp($_FILES["image_upload_box"]["tmp_name"]);}
if($_FILES["image_upload_box"]["type"] == "image/x-png"){
$image_source = imagecreatefrompng($_FILES["image_upload_box"]["tmp_name"]);}$idl = "haris";
$extension = strrchr($_FILES['image_upload_box']['name'],'.');
$extension = strtolower($extension);
$save_path = 'images/';
$NewPhotoName = $idl . $extension;
$filename = $save_path . $idl . $extension;
$remote_file = $filename;

imagejpeg($image_source,$remote_file,100);
chmod($remote_file,0644);
list($image_width, $image_height) = getimagesize($remote_file);
if($image_width>$max_upload_width || $image_height >$max_upload_height)
{
$proportions = $image_width/$image_h................................

Άβαταρ μέλους
vcore
Δημοσιεύσεις: 354
Εγγραφή: 20 Δεκ 2003 01:19
Τοποθεσία: Crete
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από vcore » 16 Μάιος 2010 23:58

Εγώ το έχω έτσι:

$_SESSION['random_key'] = date("d-m-Y_H:i:s");
$prefix = $_SESSION['random_key'];
Easy CMS
------------
Το να ζητάς βοήθεια δεν σημαίνει ότι είσαι εξαρτημένος.

Άβαταρ μέλους
stevebat
Script Master
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 05 Αύγ 2009 15:54
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από stevebat » 17 Μάιος 2010 00:20

xmmm ευχαριστω πολύ

Άβαταρ μέλους
vcore
Δημοσιεύσεις: 354
Εγγραφή: 20 Δεκ 2003 01:19
Τοποθεσία: Crete
Επικοινωνία:

ονομα με βαση την ωρα!

Δημοσίευση από vcore » 17 Μάιος 2010 00:31

Στο τέλος να προσθέσω καρφώνω σε μια μεταβλητή και το extension:


$toulaki = $prefix.'.'.$ext;
:)
Easy CMS
------------
Το να ζητάς βοήθεια δεν σημαίνει ότι είσαι εξαρτημένος.

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες