Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Θέλετε την γνώμη των άλλων για την σελίδα σας; Τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Κλειδωμένο
ailouros
Δημοσιεύσεις: 212
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2015 17:44

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από ailouros » 24 Ιουν 2016 00:50

Και στη C# double χρησιμοποιώ. Οπότε άδικα χαίρεσαι.

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 00:56


Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 00:57

Στο δικό μου βγάζει την Python 3 φορές χειρότερη!

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 01:06

Η C# είναι bytecode οπότε λογικό είναι να είναι γρηγορότερη! Αν το γράψω σε VB6 που είναι machine code...απλά η C# θα φάει ..λάσπη!

ailouros
Δημοσιεύσεις: 212
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2015 17:44

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από ailouros » 24 Ιουν 2016 01:09

Γράφτο.

crossover
Δημοσιεύσεις: 35
Εγγραφή: 23 Ιουν 2016 18:10

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από crossover » 24 Ιουν 2016 01:28

Για γράφτο να δούμε.

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 02:38

Οκ.
Οι μεταβλητές είναι τύπου Variant
Έκανα console την VB6 (δεν δίνει αυτή την επιλογή, αλλά υπάρχει πατέντα για να γίνει)

560mSec
Συνημμένα
console.png
(15.48 KiB) Μεταφορτώθηκε 19 φορές

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 02:42

Η Μ2000 που είναι interpeter είναι σε σχέση με την Vb6 1 προς 7, αναλόγία full machine code, με full interpreter

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 02:44

ailouros, πρέπει να τσεκάρεις και συ την Μ2000, πάρε οδηγίες από τα post πιο πριν

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 02:58

Module 1
Αφού κάνει κανείς το exe θέλει το πρόγραμμα (στο δίνει ο τύπος παρακάτω), και τον κώδικά του, δεν τον ανεβάζω αλλά δουλεύει, και αλλάζει ένα bit στο exe και το κάνει εφαρμογή κονσόλας.

Κώδικας: Επιλογή όλων

Option Explicit

'Console Application Sample
'Written by Nir Sofer.
'
'Web site: http://nirsoft.mirrorz.com
'
'In order to create a console application from this code, follow the instructions below:
'1. Make an executable file from this project.
'2. Run the "Application Mode Changer" utility and change the mode of the
'executable file to "Console Application".

Public Declare Function GetStdHandle Lib "KERNEL32" _
(ByVal nStdHandle As Long) As Long

Private Declare Function WriteFile Lib "KERNEL32" _
(ByVal hFile As Long, _
lpBuffer As Any, _
ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, _
lpNumberOfBytesWritten As Long, _
lpOverlapped As Any) As Long

Public Const STD_OUTPUT_HANDLE = -11&

Private Type COORD
    x As Integer
    y As Integer
End Type

Private Type SMALL_RECT
    Left As Integer
    Top As Integer
    Right As Integer
    Bottom As Integer
End Type

Private Type CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO
    dwSize As COORD
    dwCursorPosition As COORD
    wAttributes As Integer
    srWindow As SMALL_RECT
    dwMaximumWindowSize As COORD
End Type
Private Declare Function GetConsoleScreenBufferInfo Lib "KERNEL32" _
(ByVal hConsoleOutput As Long, _
lpConsoleScreenBufferInfo As CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO) As Long

Private Declare Function SetConsoleTextAttribute Lib "KERNEL32" _
(ByVal hConsoleOutput As Long, ByVal wAttributes As Long) As Long

Private Const FOREGROUND_BLUE = &H1   ' text color contains blue.
Private Const FOREGROUND_GREEN = &H2   ' text color contains green.
Private Const FOREGROUND_INTENSITY = &H8   ' text color is intensified.
Private Const FOREGROUND_RED = &H4   ' text color contains red.

Private hOutput       As Long

'The following function writes the content of sText variable into the console window:
Private Function WriteToConsole(sText As String) As Boolean
  Dim lWritten      As Long
  
  If WriteFile(hOutput, ByVal sText, Len(sText), lWritten, ByVal 0) = 0 Then
    WriteToConsole = False
  Else
    WriteToConsole = True
  End If
End Function

Public Sub Main()
  Dim scrbuf   As CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO
  
  'Get the standard output handle
  hOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)
  GetConsoleScreenBufferInfo hOutput, scrbuf
  WriteToConsole "Console Application Example In Visual Basic." & vbCrLf
  WriteToConsole "Written by Nir Sofer" & vbCrLf
  WriteToConsole "Web site: http://nirsoft.mirrorz.com" & vbCrLf & vbCrLf
  
  'Change the text color to blue
  SetConsoleTextAttribute hOutput, FOREGROUND_BLUE Or FOREGROUND_INTENSITY
  WriteToConsole "Blue Color !!" & vbCrLf
  
  'Change the text color to yellow
  SetConsoleTextAttribute hOutput, FOREGROUND_RED Or FOREGROUND_GREEN Or FOREGROUND_INTENSITY
  WriteToConsole "Yellow Color !!" & vbCrLf
  test
  'Restore the previous text attributes.
  SetConsoleTextAttribute hOutput, scrbuf.wAttributes
  If Len&#40;Command$&#41; <> 0 Then
    'Show the command line parameters&#58;
    WriteToConsole vbCrLf & "Command Line Parameters&#58; " & Command$ & vbCrLf
  End If
End Sub

Sub test&#40;&#41;
Dim x, k, k2, l, n, p As New clsProfiler
p.MARKONE
x = 10000
Dim i&#40;&#41;
ReDim i&#40;x + 1&#41;
k = 2
k2 = k ^ 2
While k2 < x

   For l = k2 To x Step k
      i&#40;l&#41; = i&#40;l&#41; - 1
   Next l
   Do
      k = k + 1
      k2 = k ^ 2
   Loop Until i&#40;k&#41; = 0 Or k2 > x
Wend
For n = 2 To x
   If i&#40;n&#41; = 0 Then WriteToConsole CStr&#40;n&#41; & vbCrLf
Next n

WriteToConsole CStr&#40;p.MARKTWO&#41; & vbCrLf
End Sub


Αυτό χρησιμοποιεί και η Μ2000, είναι το QueryPerformanceCounter του Kernel
clsProfiler

Κώδικας: Επιλογή όλων

Option Explicit
Private MARK1 As Currency
Private Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "KERNEL32" _
  &#40;lpPerformanceCount As Currency&#41; _
  As Boolean
Private Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "KERNEL32" _
  &#40;lpPerformanceCount As Currency&#41; _
  As Boolean
Private CountsPerSecond As Currency

Public Sub MARKONE&#40;&#41;
Dim CTR As Currency
QueryPerformanceCounter CTR
MARK1 = CTR
End Sub
Public Function MARKTWO&#40;&#41; As Double
Dim MARK2 As Currency
If QueryPerformanceCounter&#40;MARK2&#41; Then
If CountsPerSecond = 0 Then QueryPerformanceFrequency CountsPerSecond
MARKTWO = &#40;&#40;MARK2 - MARK1&#41; / CountsPerSecond&#41; * 1000
End If
End Function
Public Property Get getAPIOverhead&#40;&#41; As Currency
  Dim a As Currency, b As Currency, c As Currency
  If QueryPerformanceCounter&#40;a&#41; Then
   QueryPerformanceCounter b
   
   If CountsPerSecond = 0 Then QueryPerformanceFrequency CountsPerSecond
   c = b - a
   If c = 0 Then
     getAPIOverhead = 0
   Else
   
     getAPIOverhead = c '
   End If
  Else
   getAPIOverhead = -1
   
  End If
End Property


Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 24 Ιουν 2016 11:59

lipon pistevo oti to vlepeis lathos ....
afto tha htan kati voliko na to parousiazeis
os ergaleio ekmathishs logikhs programatismou gia mikra pedia
kai na analotheis sto pos na tous parousiazeis ma aplo tropo tin logikh tou programatismou

einai olofanerh h epirroh apo Basic kai na mhn mou eleges
oti douleves se qbasic fenete :p

[OFF&ON]ki ego ksekinisa me gwbasic piga se qbasic
alla enniosa poly kalytera otan ksekinisa thn turbo basic kai tin pascal
(an kai panta mou eleipe to poso kalo help eixe h qbasic, isos giati etsi eixa synithisei na diavazo)
giati mporousa pleon na ftiakso ektelesima ....

meta irthan ta win kai alaksan diafora
kai meta eida to linux kai allakse telios o tropos pou skeftome :p [OFF&ON

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 12:07

Σε Turbo Pascal το 1987-1988 είχα γράψει Disassembler του 6502, για μια επιχείρηση που ήθελε να "επιθεωρήσει" κώδικα από "φρουτάκια"....
Άλλες εποχές τότε.
Η Μ2000 λέγεται Μαθητής 2000 και είναι αφιερωμένη στην νεολαία, από το 2000 και μετά!

Απλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα, και το κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης της Μ2000 και παράλληλα να ασχοληθώ με το εκπαιδευτικό κομμάτι! Το ότι έχει αγγλικές και ελληνικές εντολές δεν είναι τυχαίο. Μπαίνεις με ελληνικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες γράφεις και στα αγγλικά...
Το ότι τρέχει στα ελληνικά και αφαιρεί τους τόνους επιβαρύνει την εκτέλεση, αλλά όπως βλέπουμε όχι και πολύ!

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 24 Ιουν 2016 12:18

opote giati prospatheis na peis oti einai grigorh den piano...
den nomizo na mporei na piasei se taxytites alles ...
apla mporeis na peis oti einai aplh h domh tis ktl ...

to na to parousiaseis san glossa epanastash kai monadikh mou fenete anousio

ailouros
Δημοσιεύσεις: 212
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2015 17:44

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από ailouros » 24 Ιουν 2016 12:19

Δεν με ενδιαφέρει η Μ2000 κι οποιαδήποτε ανάλογη ανοησία που συντηρείται από ένα και μόνο άτομο και βασίζεται σε runtime εικοσαετίας. Σου κάνουμε τη χάρη να συζητάμε μαζί σου για να μην νομίζεις ότι υπάρχει κάποια εμπάθεια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω την παραμικρή πρόθεση να πάρω στα σοβαρά αυτή την κουταμάρα που θεωρείς γλώσσα προγραμματισμού.

Enough said.

Άβαταρ μέλους
Bugman
Δημοσιεύσεις: 362
Εγγραφή: 01 Ιούλ 2003 20:39
Τοποθεσία: Πρέβεζα
Επικοινωνία:

Γλώσσα Προγραμματισμού με Ελληνικές Εντολές Μ2000

Δημοσίευση από Bugman » 24 Ιουν 2016 12:44

@ailouros
Αποψή σου, βέβαια.
@Alice_Cooper,
δεν ήταν δική μου ιδέα η σύγκριση ταχύτητας με την Python. Αλλά για ιστορικούς λόγους θα έπρεπε να υπάρχει μια σύγκριση. Η γλώσσα δεν είναι επανάσταση, αλλά μια άλλη γλώσσα. Δεν υπάρχει κάτι που να μας εμποδίσει να φτιάχνουμε γλώσσες. Δυστυχώς είναι δύσκολο να δει κανείς μια γλώσσα, δεν είναι κάτι που το βλέπεις με μια εικόνα! Αν σε κάποιον αρέσουν γενικότερα οι γλώσσες προγραμματισμού, όχι ως εργαλείο μόνο αλλά και ως πως το πώς φτιάχτηκαν τι έχουν και τι θα ήθελαν να έχουν, ως δυνατότητες δηλαδή, τότε μπορεί να του αρέσει να δει τι είναι η Μ2000. Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζεται ως "επαναστατική και μοναδική". Παρόμοιες υπάρχουν και άλλες.
@ailouros.
1. Δεν τσέκαρες την γλώσσα ενώ έφτιαξες σε C# κάτι (δεν είδαμε κώδικα για να τον τρέξουμε..), για να μπεις στην "κόντρα".
2. Τώρα λες ότι δεν σε ενδιαφέρει. Παράξενο, σε ότι δεν σε ενδιαφέρει ασχολείσαι δυο μέρες;
3. Τώρα το μεμπτό που είναι ότι η γλώσσα συντηρείται μόνο από μένα; Αρκεί ένας άνθρωπος για να γράψει κάτι...Ότι είναι αναγκαιότητα είναι και φυσικό! Ανοησία δεν μπορεί να είναι το φυσικό!
4. Το runtime της Vb6 είναι πράγματι "παλιό" αλλά και τα Windows έχουν λειτουργίες το ίδιο παλιές, βλέπε GDI32, που δεν έχουν αφαιρεθεί. (έγραψα τι ρόλο έχει το runtime, δεν μας ενοχλεί ανήκει στο λειτουργικό πια).
5. Ασφαλώς σου έκανα και εγώ τη χάρη να συζητώ μαζί σου (μου είσαι εντελώς άγνωστος, και επίσης δεν γνωρίζω τι σχέση έχεις με το προγραμματισμό, τι έργα έχεις κάνει δηλαδή, οπότε ο σεβασμός μου, που είναι δεδομένος στηρίζεται στο ότι απλά είσαι ένα μέλος του Freestuff.gr)
6. Δικαίωμά σου να βλέπεις κουταμάρα την Μ2000 που "θεωρώ" γλώσσα προγραμματισμού. Ασφαλώς αρκετά έγραψες για μια κουταμάρα! (να δούμε κάποτε γιατί άλλο γράφεις αρκετά...)

Κλειδωμένο

Επιστροφή στο “Θέλω την γνώμη σας για την Σελίδα μου...”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης