Προβλημα με PHP autoreply function και Undelivered Mail

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators, PHP Moderators

Απάντηση
inviribus
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 17 Ιουν 2009 12:16

Προβλημα με PHP autoreply function και Undelivered Mail

Δημοσίευση από inviribus » 31 Αύγ 2009 15:09

Γεια σας

Έχω ένα πρόβλημα με μια φόρμα μου σε php .

Έχω κάνει μια φόρμα με μια εφαρμογή να στέλνει autoreply μήνυμα, όλα ήταν μια χαρά ως που μια μέρα άρχισα να λαμβάνω εκατοντάδες Undelivered Mail Returned to Sender mails σαν απάντηση στην προσπάθεια του autoreply να στειλει μήνυμα το error από τον server είναι

Κώδικας: Επιλογή όλων

----- Original Message -----
From&#58; "Mail Delivery System" <MAILER-DAEMON@mail1.olfsoft.net>
To&#58; <anaplasis@a-a.gr>
Sent&#58; Monday, August 24, 2009 2&#58;50 PM
Subject&#58; Undelivered Mail Returned to Sender


> This is the mail system at host mail1.olfsoft.net.
>
> I'm sorry to have to inform you that your message could not
> be delivered to one or more recipients. It's attached below.
>
> For further assistance, please send mail to postmaster.
>
> If you do so, please include this problem report. You can
> delete your own text from the attached returned message.
>
>          The mail system
>
> <postfix@mail1.olfsoft.net> &#40;expanded from
> <MAILER-DAEMON@mail1.olfsoft.net>&#41;&#58;
>  maildir delivery failed&#58; create maildir file
>  /var/spool/postfix/Maildir/tmp/1251114654.P30442.mail1.olfsoft.net&#58;
>  Permission denied
>

Φενεται σαν καποιος να εστειλε κατι απο την φορμα και επιτα το autoreply να προσπαθησε να του στειλε μυνημα πισω αλλα να μην μπορεσε να βρει διευθηνση οποτε ο server να εστειλε μινιμα λαθους

Ο κωδικας php μου ειναι

Κώδικας: Επιλογή όλων


<?

/*

CONTACT FORM

sendmail.php

version 2.0 - Last Update 08.12.2008
&#194;© 2009 Alexander Vourtsis

*/


/* SETUP */

//start session for captcha verification
session_start&#40;&#41;;

//the sending address &#91;From&#93; - must exist if server requires authentication
$from = "anaplasis@a-a.gr";

//the destination address &#91;To&#93; - usually your e-mail address
$to = "anaplasis@a-a.gr";

//the message subject
$subject = "New Contact &#91;athanasioschristopoulos.com&#93;";

//use ip verification? 1 for yes, 0 for no
$ip_verify=1;

//ip verification text file
$ip_text_file="ip-list.txt";

//use captcha verification? 1 for yes, 0 for no
$captcha=1;

//use autoreply? 1 for yes, 0 for no
$autoreply_mode=1;

//autoreply text, can be html
$autoreply_message="<font color='#333333'>&#206;£&#206;±&#207;&#8218; &#206;&#181;&#207;&#8230;&#207;&#8225;&#206;±&#207;&#129;&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;&#191;&#207;&#141;&#206;&#188;&#206;&#181; &#206;³&#206;&#185;&#206;± &#207;&#8222;&#206;·&#206;½ &#206;&#181;&#207;€&#206;&#185;&#206;&#186;&#206;&#191;&#206;&#185;&#206;½&#207;&#8240;&#206;½&#206;&#175;&#206;± &#207;&#402;&#206;±&#207;&#8218; &#206;&#188;&#206;±&#206;&#182;&#206;&#175; &#206;&#188;&#206;±&#207;&#8218;.
<br/><br/>
&#206;&#732;&#206;&#181;&#207;&#8240;&#207;&#129;&#206;&#191;&#207;&#141;&#206;&#188;&#206;&#181; &#207;&#338;&#207;&#8222;&#206;&#185; &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#207;&#402;&#206;·&#206;&#188;&#206;±&#206;½&#207;&#8222;&#206;&#185;&#206;&#186;&#207;&#338; &#206;³&#206;&#185;&#206;± &#207;&#402;&#206;±&#207;&#8218; &#206;½&#206;± &#206;»&#206;¬&#206;²&#206;&#181;&#207;&#8222;&#206;&#181; &#206;±&#207;€&#206;¬&#206;½&#207;&#8222;&#206;·&#207;&#402;&#206;· &#206;±&#207;€&#207;&#338; &#207;&#8222;&#206;&#191;&#206;½ &#206;&#8226;&#207;€&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;·&#206;&#188;&#206;&#191;&#206;½&#206;&#185;&#206;&#186;&#207;&#338; &#206;"&#206;&#185;&#206;&#181;&#207;&#8230;&#206;&#184;&#207;&#8230;&#206;½&#207;&#8222;&#206;&#174; &#207;&#8222;&#206;·&#207;&#8218; &#206;‘&#206;&#185;&#207;&#402;&#206;&#184;&#206;·&#207;&#8222;&#206;&#185;&#206;&#186;&#206;&#174;&#207;&#8218; &#206;‘&#206;½&#206;¬&#207;€&#206;»&#206;±&#207;&#402;&#206;·&#207;&#8218; &#206; &#206;»&#206;±&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;&#185;&#206;&#186;&#207;&#338; &#206;§&#206;&#181;&#206;&#185;&#207;&#129;&#206;&#191;&#207;&#8230;&#207;&#129;&#206;³&#207;&#338; <b>&#206;‘&#206;&#184;&#206;±&#206;½&#206;¬&#207;&#402;&#206;&#185;&#206;&#191; &#206;§&#207;&#129;&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#207;&#338;&#207;€&#206;&#191;&#207;&#8230;&#206;»&#206;&#191;</b>, &#206;­&#207;&#8222;&#207;&#402;&#206;&#185; &#207;&#381;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;&#181; &#206;±&#207;&#8230;&#207;&#8222;&#206;&#174; &#206;½&#206;± &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#206;&#191;&#206;»&#206;&#191;&#206;&#186;&#206;»&#206;·&#207;&#129;&#207;&#8240;&#206;&#188;&#206;­&#206;½&#206;·, &#207;&#8222;&#206;&#181;&#206;&#186;&#206;&#188;&#206;·&#207;&#129;&#206;&#185;&#207;&#8240;&#206;&#188;&#206;­&#206;½&#206;· &#206;&#186;&#206;&#185; &#206;­&#206;³&#206;&#186;&#207;&#8230;&#207;&#129;&#206;·.<br/> &#206;&#376; &#206;&#186;&#207;&#141;&#207;&#129;&#206;&#185;&#206;&#191;&#207;&#8218; &#206;§&#207;&#129;&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#207;&#338;&#207;€&#206;&#191;&#207;&#8230;&#206;»&#206;&#191;&#207;&#8218;, &#206;&#184;&#206;± &#206;»&#206;¬&#206;²&#206;&#181;&#206;&#185; &#206;³&#206;½&#207;&#381;&#207;&#402;&#206;· &#207;&#8222;&#206;&#191;&#207;&#8230; e-mail &#207;&#402;&#206;±&#207;&#8218; &#206;&#186;&#206;±&#206;&#185; &#206;&#184;&#206;± &#207;&#402;&#206;±&#207;&#8218; &#206;±&#207;€&#206;±&#206;½&#207;&#8222;&#206;&#174;&#207;&#402;&#206;&#181;&#206;&#185; &#207;&#8222;&#206;&#191; &#207;&#402;&#207;&#8230;&#206;½&#207;&#8222;&#206;&#191;&#206;&#188;&#207;&#338;&#207;&#8222;&#206;&#181;&#207;&#129;&#206;&#191;.
<br/><br/>
&#206;&#8226;&#206;¬&#206;½ &#207;€&#207;&#129;&#207;&#338;&#206;&#186;&#206;&#181;&#206;&#185;&#207;&#8222;&#206;±&#206;&#185; &#206;³&#206;&#185;&#206;± &#206;&#186;&#206;¬&#207;&#8222;&#206;&#185; &#206;&#181;&#207;€&#206;&#181;&#206;&#175;&#206;³&#206;&#191;&#206;½, &#207;€&#206;±&#207;&#129;&#206;±&#206;&#186;&#206;±&#206;»&#207;&#381; &#206;&#181;&#207;€&#206;&#185;&#206;&#186;&#206;&#191;&#206;&#185;&#206;½&#207;&#8240;&#206;½&#206;&#174;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;&#181; &#206;&#188;&#206;&#181; &#207;&#8222;&#206;&#191; <b>210-6985678</b>.
<br/><br/>
&#206;£&#206;±&#207;&#8218; &#206;&#181;&#207;&#8230;&#207;&#8225;&#206;±&#207;&#129;&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;&#191;&#207;&#141;&#206;&#188;&#206;&#181; &#206;&#186;&#206;±&#206;&#185; &#207;€&#206;¬&#206;»&#206;&#185; &#206;³&#206;&#185;&#206;± &#207;&#8222;&#206;·&#206;½ &#206;&#181;&#207;€&#206;&#185;&#206;&#186;&#206;&#191;&#206;&#185;&#206;½&#207;&#8240;&#206;½&#206;&#175;&#206;± &#207;&#402;&#206;±&#207;&#8218; &#206;&#188;&#206;±&#206;&#182;&#206;&#175; &#206;&#188;&#206;±&#207;&#8218;.
<br/><br/></font>
<font color='#999999'>&#91; Note&#58; This is an automated reply &#93;</font>
";

//autoreply subject
$autoreply_subject="AthanasiosChristopoulos.com";

//autoreply address &#91;From&#93;
$autoreply_from="noreply@athanasioschristopoulos.com";

/* function email_validate */
function email_validate &#40;$email&#41;
&#123;
  if &#40;strlen &#40;trim &#40;$email&#41;&#41;&#41;
    return &#40;eregi&#40;"^&#91;a-z0-9&#93;&#40;&#91;_\\.\\-&#93;?&#91;a-z0-9&#93;+&#41;*@&#40;&#40;&#40;&#91;a-z0-9&#93;+&#91;a-z0-9\\-&#93;*&#91;a\-z0-9&#93;+&#41;|&#91;a-z0-9&#93;&#41;+\\.&#41;+&#91;a-z&#93;&#123;2,10&#125;$", $email&#41;&#41;;
  return false;
&#125;

/* GET USER INPUT */

//get variables from contact form
$firstname = strip_tags&#40;$_POST&#91;'firstname'&#93;&#41;;
$lastname = strip_tags&#40;$_POST&#91;'lastname'&#93;&#41;;
$address = strip_tags&#40;$_POST&#91;'address'&#93;&#41;;
$phone = strip_tags&#40;$_POST&#91;'phone'&#93;&#41;;
$email = strip_tags&#40;$_POST&#91;'email'&#93;&#41;;
$message = strip_tags&#40;$_POST&#91;'message'&#93;,"<a><b><i><em><strong><p><img><u><br><br/><li><ul><ol>"&#41;;

/* ANTISPAM CHECKUP */

//get value from hidden garbage field
$garbage = $_POST&#91;'zip'&#93;;

//if garbage is filled, stop submission
if &#40;$garbage!==""&#41;&#123;die&#40;"<center>Error&#58; Automated submission detected.</center>"&#41;;&#125;

//get IP address
$ip=$_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;;

//get HOST name
$hostname = gethostbyaddr&#40;$_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;&#41;;

//IP verification
if &#40;$ip_verify==1 && file_exists&#40;$ip_text_file&#41;&#41;&#123;

//read file and check the IPs from the array
$ip_file_id=fopen&#40;$ip_text_file,"r"&#41;;
$ip_array=fread&#40;$ip_file_id,9999&#41;;
fclose&#40;$ip_file_id&#41;;
$ip_array = explode&#40;"\n", $ip_array&#41;;

//check the IP
if&#40;in_array&#40;$_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;, $ip_array&#41;&#41;
&#123;
//blocked IP returned, display error and stop submission
die &#40;"<center>Error&#58; Your IP Address&#58; $ip has been blocked from using our contact form.</center>"&#41;;
&#125;
&#125;

/* REQUIRED FIELDS CHECKUP */

//check the required fields and validate email
$email_is_valid = email_validate&#40;$email&#41;;
if &#40;$firstname=="" || $lastname=="" || $message=="" || $email=="" || $email_is_valid==false || $_SESSION&#91;'security_code'&#93; !== $_POST&#91;'security_code'&#93; && !empty&#40;$_SESSION&#91;'security_code'&#93; &#41;&#41;
&#123;
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /><title>Error</title><style>
body &#123;
  margin-left&#58; 32px;
  margin-top&#58; 32px;
  margin-right&#58; 32px;
  margin-bottom&#58; 32px;
  background-color&#58; #FFFFFF;
  font-family&#58; Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size&#58; 12px;
  color&#58; #000000;
&#125;
a&#58;link &#123;
  color&#58;#666666;
  text-decoration&#58; underline;
&#125;
a&#58;visited &#123;
  text-decoration&#58; underline;
  color&#58;#666666;
&#125;
a&#58;hover &#123;
  text-decoration&#58; none;
  color&#58;#666666;
&#125;
a&#58;active &#123;
  text-decoration&#58; underline;
  color&#58;#666666;
&#125;
</style><center><img src='images/error.jpg' border='0' /><br/>&#207;&#8222;&#206;± &#207;€&#206;±&#207;&#129;&#206;±&#206;&#186;&#206;¬&#207;&#8222;&#207;&#8240; &#207;€&#207;&#129;&#206;&#191;&#206;²&#206;»&#206;&#174;&#206;&#188;&#206;±&#207;&#8222;&#206;± &#207;€&#207;&#129;&#206;&#191;&#206;­&#206;&#186;&#207;&#8230;&#207;&#710;&#206;±&#206;½ &#206;&#186;&#206;±&#207;&#8222;&#206;± &#207;&#8222;&#206;·&#206;½ &#207;&#8230;&#207;€&#206;&#191;&#206;²&#206;&#191;&#206;»&#206;&#174; &#207;&#8222;&#206;·&#207;&#8218; &#207;&#8224;&#207;&#338;&#207;&#129;&#206;&#188;&#206;±&#207;&#8218;&#58;<br /><br /><font color='red'>
";
//some of the required fields are not filled
if &#40;$firstname==""&#41;&#123;echo "&#206;&#164;&#206;&#191; &#207;&#338;&#206;½&#206;&#191;&#206;&#188;&#206;± &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#206;±&#207;€&#206;±&#207;&#129;&#206;±&#206;&#175;&#207;&#8222;&#206;·&#207;&#8222;&#206;&#191; &#207;€&#206;&#181;&#206;&#180;&#206;&#175;&#206;&#191;.<br />";&#125;
if &#40;$lastname==""&#41;&#123;echo "&#206;&#164;&#206;&#191; &#206;&#181;&#207;€&#207;&#381;&#206;½&#207;&#8230;&#206;&#188;&#206;&#191; &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#206;±&#207;€&#206;±&#207;&#129;&#206;±&#206;&#175;&#207;&#8222;&#206;·&#207;&#8222;&#206;&#191; &#207;€&#206;&#181;&#206;&#180;&#206;&#175;&#206;&#191;.<br />";&#125;
if &#40;$message==""&#41;&#123;echo "&#206;&#164;&#206;&#191; &#206;&#188;&#206;&#174;&#206;½&#207;&#8230;&#206;&#188;&#206;± &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#206;±&#207;€&#206;±&#207;&#129;&#206;±&#206;&#175;&#207;&#8222;&#206;·&#207;&#8222;&#206;&#191; &#207;€&#206;&#181;&#206;&#180;&#206;&#175;&#206;&#191;.<br />";&#125;
if &#40;$email_is_valid==false&#41;&#123;echo "&#206;&#8212; &#206;&#180;&#206;&#185;&#206;&#181;&#207;&#141;&#206;&#184;&#207;&#8230;&#206;½&#207;&#402;&#206;· e-mail "; if &#40;$email==""&#41;&#123;echo "&#206;&#180;&#206;&#181;&#206;½ &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#207;&#402;&#207;&#8230;&#206;&#188;&#207;€&#206;»&#206;·&#207;&#129;&#207;&#8240;&#206;&#188;&#206;­&#206;½&#206;· &#206;&#186;&#206;±&#206;&#185; ";&#125; echo "&#206;&#180;&#206;&#181;&#206;½ &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#206;­&#206;³&#206;&#186;&#207;&#8230;&#207;&#129;&#206;·.<br />";&#125;

//check captcha code
if &#40;$captcha==1&#41;&#123;if &#40; $_SESSION&#91;'security_code'&#93; !== $_POST&#91;'security_code'&#93; && !empty&#40;$_SESSION&#91;'security_code'&#93; &#41;&#41; &#123;echo '&#206;&#376; &#206;&#186;&#207;&#8240;&#206;&#180;&#206;&#185;&#206;&#186;&#207;&#338;&#207;&#8218; &#207;&#8222;&#206;±&#207;&#8230;&#207;&#8222;&#206;&#191;&#207;€&#206;&#191;&#206;&#175;&#206;·&#207;&#402;&#206;·&#207;&#8218; &#206;&#180;&#206;&#181;&#206;½ &#206;&#181;&#206;&#175;&#206;½&#206;±&#206;&#185; &#206;­&#206;³&#206;&#186;&#207;&#8230;&#207;&#129;&#206;&#191;&#207;&#8218;.<br />';&#125;&#125;
//end of captcha check

echo "<br/>&#91; <a href='contact.php'>&#206;&#8226;&#207;€&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#207;&#129;&#206;&#191;&#207;&#8224;&#206;&#174;</a> &#93;</center>";
&#125;
else
&#123;

//unset security code
if &#40;$captcha==1&#41;&#123;unset&#40;$_SESSION&#91;'security_code'&#93;&#41;;&#125;

/* VALID INPUT - SETUP AND SEND THE E-MAIL */

//wrap characters so the message shows shorter
$message =wordwrap&#40;$message, 70, "<br />\n"&#41;;

//set the message content
$message_body = "<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 'http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>
<html xmlns='http&#58;//www.w3.org/1999/xhtml'>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />
<title>Contact Form Message</title>
<style type='text/css'>
<!--
.style2 &#123;font-size&#58; 10px&#125;
body,td,th &#123;
  font-family&#58; Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size&#58; 12px;
  color&#58; #999999;
&#125;
body &#123;
  background-color&#58; #FFFFFF;
  margin-left&#58; 32px;
  margin-top&#58; 32px;
  margin-right&#58; 32px;
  margin-bottom&#58; 32px;
&#125;
.style3 &#123;font-size&#58; 12px; &#125;
.style4 &#123;
  color&#58; #000000;
  font-weight&#58; bold;
&#125;
.style5 &#123;font-size&#58; 12px; color&#58; #000000; &#125;
-->
</style>
</head>

<body>
<table width='349' height='508' border='1' bordercolor='#666666'>
 <tr>
  <td height='26' colspan='2'><div align='center'><strong>Athanasios Christopoulos | &#206;&#157;&#206;­&#206;&#191; &#206;&#188;&#206;&#174;&#206;½&#207;&#8230;&#206;&#188;&#206;± &#206;±&#207;€&#207;&#338; &#207;&#8222;&#206;· &#207;&#8224;&#207;&#338;&#207;&#129;&#206;&#188;&#206;± &#206;&#181;&#207;€&#206;&#185;&#206;&#186;&#206;&#191;&#206;&#185;&#206;½&#207;&#8240;&#206;½&#206;&#175;&#206;±&#207;&#8218;</strong></div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height='19' colspan='2'> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td height='28' align='left' valign='middle'>IP Address</td>
  <td align='left' valign='middle'><span class='style4'>$ip</span></td>
 </tr>
  <tr>
  <td height='28' align='left' valign='middle'>Hostname</td>
  <td align='left' valign='middle'><span class='style4'>$hostname</span></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='145' height='30' align='left' valign='middle'>&#206;&#338;&#206;½&#206;&#191;&#206;&#188;&#206;±</td>
  <td width='188' align='left' valign='middle'><span class='style4'>$firstname</span></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height='30' align='left' valign='middle'>&#206;&#8226;&#207;€&#206;&#175;&#206;&#184;&#206;&#181;&#207;&#8222;&#206;&#191;</td>
  <td align='left' valign='middle'><span class='style4'>$lastname</span></td>
 </tr>
 
 <tr>
  <td height='30' align='left' valign='middle'>&#206;&#164;&#206;·&#206;»&#206;­&#207;&#8224;&#207;&#8240;&#206;½&#206;&#191;</td>
  <td align='left' valign='middle'><span class='style4'>$phone</span></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height='31' align='left' valign='middle'>e-mail</td>
  <td align='left' valign='middle'><span class='style4'>$email</span></td>
 </tr>
 
 <tr>
  <td height='29' align='left' valign='middle' class='style3'>&#206;&#339;&#206;&#174;&#206;½&#207;&#8230;&#206;&#188;&#206;±</td>
  <td align='left' valign='middle' class='style2'> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td height='111' colspan='2' align='left' valign='top' class='style5'>$message</td>
 </tr>
 <tr>
  <td height='51' colspan='2' class='style2'><div align='center'>To minima auto einai kodikopoiimeno se utf-8 characters</div></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
";

//set the mail headers
$headers = "MIME-Version&#58; 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type&#58; text/html; charset=utf-8\r\n";
$headers .= "To&#58; $to\r\n";
$headers .= "From&#58; $from";

//send the message
if &#40;mail&#40;$to, $subject, $message_body, $headers&#41;&#41;
 &#123;
 
//output success html to the user or redirect using&#58; header&#40;'Location&#58; &#91;url=http&#58;//www.site.com'&#41;&#93;http&#58;//www.site.com'&#41;&#91;/url&#93;
echo "
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /><title>Success</title><style>
body &#123;
  margin-left&#58; 32px;
  margin-top&#58; 32px;
  margin-right&#58; 32px;
  margin-bottom&#58; 32px;
  background-color&#58; #FFFFFF;
  font-family&#58; Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size&#58; 12px;
  color&#58; #000000;
&#125;
a&#58;link &#123;
  color&#58;#666666;
  text-decoration&#58; underline;
&#125;
a&#58;visited &#123;
  text-decoration&#58; underline;
  color&#58;#666666;
&#125;
a&#58;hover &#123;
  text-decoration&#58; none;
  color&#58;#666666;
&#125;
a&#58;active &#123;
  text-decoration&#58; underline;
  color&#58;#666666;
&#125;
</style>
<center><p style='a&#58;link &#123;color&#58; #840E64;text-decoration&#58; none;&#125;'><font color='black'><center>&#206;&#164;&#206;&#191; &#206;&#188;&#206;&#174;&#206;½&#207;&#8230;&#206;&#188;&#206;± &#206;&#181;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#206;¬&#206;»&#206;· &#206;&#188;&#206;&#181; &#206;&#181;&#207;€&#206;&#185;&#207;&#8222;&#207;&#8230;&#207;&#8225;&#206;&#175;&#206;±!</center></font><br /><b>&#91; <a href='contact.php'>&#206;&#8226;&#207;€&#206;&#185;&#207;&#402;&#207;&#8222;&#207;&#129;&#206;&#191;&#207;&#8224;&#206;&#174;</a> &#93;</b></p></center>";

 &#125; else &#123;
 
echo "<p><center>Error&#58; Message delivery failed...</center></p>";
 &#125;

/* END OF EMAIL SENDING */

/* AUTOREPLY MODE */
if &#40;$autoreply_mode==1&#41;
&#123;

//injection prevention
$email=str_replace&#40;"\n","",$email&#41;;
$email=str_replace&#40;"\r","",$email&#41;;

//set the mail headers
$headers = "MIME-Version&#58; 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type&#58; text/html; charset=utf-8\r\n";
$headers .= "To&#58; $email\r\n";
$headers .= "From&#58; $autoreply_from";
  
//send the message
mail&#40;$email, $autoreply_subject, $autoreply_message, $headers&#41;;

&#125;


&#125;

?>


Μπορούμε να βρούμε κάποια λύση γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο ερχοντε πάρα πολλά μηνύματα λάθους .

Άβαταρ μέλους
cpulse
Script Master
Δημοσιεύσεις: 1527
Εγγραφή: 21 Μαρ 2006 19:30
Τοποθεσία: Αθήνα village
Επικοινωνία:

Προβλημα με PHP autoreply function και Undelivered Mail

Δημοσίευση από cpulse » 02 Σεπ 2009 01:07

Βάλε ένα captcha, ή αν είσαι μερακλής ρίξε μια ματιά σε αυτό.

Ό,τι και να κάνεις πάντως τα botάκια πάντα θα προσπαθούνε να σε spamάρουν. Ένα καιρό είχα εμπνευστεί και μια αντεπίθεση στους spammers.

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες