Περιεργος ηχος

Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε χρησιμοποιώντας τα Windows και τα προγράμματά τους. Νέα & ειδήσεις.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 19 Μάιος 2008 02:01

mporeis na trekseis HijackThis
kai na stileis anafora???

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 19 Μάιος 2008 02:51

Πρέπει να εχει πολλά ε; :o

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 1:53:35 πμ, on 19/5/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\el-gr\msnappau.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\winhlp32.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\cod2mp_s.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Συνδέσεις
R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: rightonads optimizer - {10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C} - C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: rightonadz browser optimizer - {8fbd9ac3-7328-ce46-3656-cd7bc833400b} - C:\WINDOWS\system32\{cf0ed13b-5190-1310-046e-f27428835468}.dll
O2 - BHO: Βοηθός εισόδου του Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\el-gr\msntb.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\el-gr\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\el-gr\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [{c4ebcb7a-6cdc-8b35-9874-d1c1d8913a15}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\{cf0ed13b-5190-1310-046e-f27428835468}.dll" DllInit
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\quickstart.exe
O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\lmdsrngj.exe
O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: Ε&ξαγωγή στο Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Προσθήκη στο ιστολόγιο - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Προσθήκη στο ιστολόγιο στο Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ms ... b31267.cab
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partne ... nicode.cab
O16 - DPF: {1A1F56AA-3401-46F9-B277-D57F3421F821} (FunGamesLoader Object) - http://aol.worldwinner.com/games/v46/sh ... Loader.cab
O16 - DPF: {26ACAE6F-BC95-44B4-9150-61E4D20D5C2E} (Activex Control) - http://www.toppopgames.com/web/loadgame_et.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://pao-girl.spaces.live.com//PhotoU ... nPUpld.cab
O16 - DPF: {4F5E4276-C120-11D6-A1FD-00508B9D48EA} (dldisplay Class) - http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab
O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://www.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/So ... b56986.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resourc ... oscan8.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour ... se8300.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 8903984093
O16 - DPF: {7E980B9B-8AE5-466A-B6D6-DA8CF814E78A} (MJLauncherCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/amun/defaul ... uncher.cab
O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://pao-girl.spaces.live.com/PhotoUp ... nPUpld.cab
O16 - DPF: {8A94C905-FF9D-43B6-8708-F0F22D22B1CB} (Wwlaunch Control) - http://www.worldwinner.com/games/shared/wwlaunch.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b31267.cab
O16 - DPF: {8FA2192F-B95D-40E3-898F-8D7ABB8E00D0} (SpinTop Games Launcher) - http://aolsvc.aol.com/onlinegames/free- ... uncher.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab
O16 - DPF: {AF2E62B6-F9E1-4D4F-A10A-9DC8E6DCBCC0} (VideoEgg ActiveX Loader) - http://update.videoegg.com/Install/Wind ... lisher.exe
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v ... b56649.cab
O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} - http://zone.msn.com/bingame/popcaploader_v10.cab
O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/So ... b31267.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--
End of file - 14488 bytes

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 19 Μάιος 2008 03:06

kati prepei na exeis ...
apo oti vlepo trexoun dio rundll (to ena me kefaleo D)

Κώδικας: Επιλογή όλων

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
.................
C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe 
apla me ena grigoro mati den vlepo kati sto net
to kitao kai avrio ... look na kaneis kana update to antivirus kai na scanareis to pc

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 19 Μάιος 2008 03:11

Κάνει αυτοματα update θα δω κι εγω τι μπορω να κανω. Πάντως δεν μου βρίσκει τιποτα. Οκ. Αύριο :)

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 19 Μάιος 2008 12:09

xmmm to load me kefaleo erxetai apo thn cmaudio...
[Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
malon ok einai ekei ....
alla prepei na einai periergo to...
O4 - Startup: TA_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\lmdsrngj.exe

xmmm dokimase kai to Combofix

look to C:\ComboFix.txt kai vres poia exoun attr --ahs---- 99% theloun xirokinito delete ... vres ta ston disko kai svhse ta ....

an den svhnoun theloun del /F /AH c:\path\file apo cmd

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 20 Μάιος 2008 00:16

Καλησπέρα...
Εκανα αυτο που μου είπες και μου εβγαλε και αναφορα.Να το κανω επικολληση εδω;
Κατι ελεγε πως σβηνει, χρειαζεται να σβησω κι εγω τελικα; :)

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 21 Μάιος 2008 19:24

Καλησπέρα από όταν έκανα τη διαδικασία με το Combofix, δεν είδα να βγαίνουν παραθυράκια ούτε άκουσα πάλι τον ήχο. Αν και δεν χρησιμοποίησα τον υπολογιστή πολύ, επειδή δεν είχα χρόνο. Ας ελπίσω ότι όλα είναι οκ τώρα.

Όμως, προέκυψε κάτι άλλο. Πριν λίγο που τον άνοιξα, κόλλησε πάλι στο σημείο που δείχνει το σηματάκι του windows, έκανα επανεκκίνηση και άνοιξε πάλι ψηφιδωτά, αλλά αυτή τη φορά μου έβγαλε ένα μήνυμα: Δεν ήταν δυνατή η αρχικοποίηση του πίνακα ελέγχου ΑΤΙ ή το πρόγραμμα οδηγών ΑΤΙ δεν λειτουργεί σωστά. Τώρα θα βγείτε από τον πίνακα ελέγχου ΑΤΙ.

Πρέπει να βάλω οδηγούς τελικά; Πήγα στη σελίδα της ΑΤΙ όμως έχει πολλά και διάφορες κατηγορίες και δεν ξέρω τι από όλα να βάλω. Μπορείτε να με βοηθήσετε;
:)

Άβαταρ μέλους
GeoStuff
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 7496
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2005 03:12
Τοποθεσία: Στα αλατορυχεία της Ζουαζιλάνδης...

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από GeoStuff » 21 Μάιος 2008 21:45

Εγώ, όπως έχω πει, τις απεχθάνομαι...

Κάποιος ΑΤΙκος θα σου πεί πιό σίγουρα τι και πως...
Κούκλα Μου Φρεγάτα Σκίζεις Τον Ωκεανό... Μοιάζεις Στον Τιτανικό!!!

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 21 Μάιος 2008 22:54

Ok ευχαριστω. :) Περιμενο καποιον ΑΤΙκο να μου πει λοιπον :wink:

Άβαταρ μέλους
GeoStuff
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 7496
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2005 03:12
Τοποθεσία: Στα αλατορυχεία της Ζουαζιλάνδης...

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από GeoStuff » 21 Μάιος 2008 23:15

Σώπα ρε το φτιάξανε???

http://ati.amd.com/support/driver.html

Πάενε εδώ και κατέβασε οδηγούς...
Κούκλα Μου Φρεγάτα Σκίζεις Τον Ωκεανό... Μοιάζεις Στον Τιτανικό!!!

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 22 Μάιος 2008 00:35

nai Geo ...
apo otan thn pire h AMD to proto pou pige kai isiose htan to support

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 22 Μάιος 2008 00:42

Εκει πηγα.απλα με μπερδευει, δε χερω τι να πρωτοκατεβασω :Ρ Θα το ψαξω λιγο ακομα μηπως και τα καταφερω. Σε ευχαριστω παντως :)

Άβαταρ μέλους
GeoStuff
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 7496
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2005 03:12
Τοποθεσία: Στα αλατορυχεία της Ζουαζιλάνδης...

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από GeoStuff » 22 Μάιος 2008 01:11

Πάλι καλά ρε Αλίκη... Ήταν τραγικό το παλιό site...

Δώρα... Επιλέγεις στην πρώτη στήλη XP Professional home, μετά Radeon και στην τελευταία στήλη βρίσκεις το 9600...

Ευκολάκι... Το έχεις...
Κούκλα Μου Φρεγάτα Σκίζεις Τον Ωκεανό... Μοιάζεις Στον Τιτανικό!!!

Άβαταρ μέλους
Dora13
Δημοσιεύσεις: 71
Εγγραφή: 15 Φεβ 2006 18:37
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Dora13 » 22 Μάιος 2008 01:51

:D Μεχρι εκει το εχω πιο κατω να δεις τι εχει!!!!!!!! :pint:

Άβαταρ μέλους
Alice_Cooper
Δημοσιεύσεις: 1948
Εγγραφή: 11 Μάιος 2007 00:33
Τοποθεσία: Ioannina
Επικοινωνία:

Περιεργος ηχος

Δημοσίευση από Alice_Cooper » 22 Μάιος 2008 02:08

meta vgazei gia drv mono h catalyst
apla patas pano tous na katevoun :p

@GeoStuff xexexexex paliotera se kati irc ktl me pernagane gia gomena logo nick re xexexexe pera vrexei o kosmos :p

Απάντηση

Επιστροφή στο “Windows Software Guide”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες