Ξεκινώντας με την Turbo Pascal

Συζητήσεις σχετικές με την Delphi και την πρόγονη της Pascal

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
mariosal
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1473
Εγγραφή: 09 Νοέμ 2007 23:55

Ξεκινώντας με την Turbo Pascal

Δημοσίευση από mariosal » 10 Φεβ 2008 19:16

1.Πώς Συντάσεται Ένα Πρόγραμμα Στη Turbo Pascal

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει ένα συντακτικό για να φτιάξεις ένα πρόγραμμα, έτσι και η Turbo Pascal έχει και το δικό της. Κάθε εντολή στην Turbo Pascal τελειώνει με το σύμβολο ;.

Τα προγράμματα στην Turbo Pascal χωρίζονται σε 3 ενότητες που λέγονται: Program Heading(Επικεφαλίδα), Declaration Part(Τμήμα Δηλώσεων) και Statement Part(Τμήμα Εντολών),

Η επικεφαλίδα είναι το πιο εύκολο κομμάτι στη γραφή του, αφού, άλλοστε, είναι μια γραμμή. Αυτή η γραμμή αποτελείται από τη λέξη Program και το όνομα του προγράμματος που πρέπει να έχει λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή Program Tutorial;.

Το τμήμα δηλώσεων είναι το κομμάτι που ορίζονται οι μεταβλητές, παράδειγμα: Var A: Char;.

Η τελευταία ενότητα λέγεται τμήμα εντολών και εκεί πέρα αναπτύσεται το πρόγραμμα. Αρχίζει με τις λέξεις Begin και End με τελεία. Είναι άμεσα συνδεμένη με το τμήμα δηλώσεων επειδή από εκεί παίρνει τις σχετικές μεταβλητές.

Παράδειγμα προγράμματος σε Turbo Pascal.

Program MarioStuff;
Var A, B, C: Integer;
Begin
Writeln ('Αυτό το πρόγραμμα θα κάνει μια πρόσθεση και θα δείξει το αποτέλεσμα της');
Writeln ('Δώστε τον πρώτο αριθμό');
Readln (A);
Writeln ('Δώστε το δεύτερο αριθμό');
Readln (B);
C:=A+B;
Writeln ('Το αποτέλσμα της πρόσθεσης είναι το ακόλουθο', C);
End.

mariosal
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1473
Εγγραφή: 09 Νοέμ 2007 23:55

Ξεκινώντας με την Turbo Pascal

Δημοσίευση από mariosal » 10 Φεβ 2008 19:18

2. Τι Είναι Οι Μεταβλητές Για Την Turbo Pascal

Όπως κάθε γλώσσα προγραμματισμού, έτσι και η Turbo Pascal έχει μεταβλητές. Αυτές οι μεταβλητές χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία μεταβλητών λέγεται Integer(ίντεγκερ) και πέρνει μόνο ακέραιους αριθμούς.

Η δεύτερη κατηγορία μεταβλητών λέγεται Real(ρίαλ) και παίρνει όλα τα είδη αριθμών(ακέραιους και δεκαδικούς).

Η τρίτη κατηγορία μεταβλητών λέγεται Char(καρ) και παίρνει χαρακτήρες και σύμβολα(γράμματα, αριθμούς και σύμβολα).

Η τέταρτη κατηγορία λέγεται Boolean(μπούλεαν) και είναι λογική μεταβλητή δηλαδή παίρνει μεταβλητές true ή false.

Η πέμπτη κατηγορία λέγεται Byte(μπάιτ) και παίρνει όλους του ακέραιους αριθμούς από το 0 εώς το 255.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι μεταβλητές δηλώνονται μέσα στο πρόγραμμα στο head του προγραμματος με τη μορφή: Var A,B,C: Integer;. Και για να καλέσετε για μεταβλητή πρέπει να γράψετε το όνομα της, δηλαδή εάν συμβουλευτώ το παραπάνω παράδειγμα, για να καλέσω μια μεταβλητή και να πάρει ένα "ποσό" από κάτι που θα πληκτρολογίσω τότε θα την καλέσω με την εξής μορφή: Readln (A);

mariosal
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1473
Εγγραφή: 09 Νοέμ 2007 23:55

Ξεκινώντας με την Turbo Pascal

Δημοσίευση από mariosal » 10 Φεβ 2008 21:43

3. Αλφάβητο, Δεσμευμένες Λέξεις & Standard Ονόματα

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει ένα αλφάβητο(γράμματα, αριθμούς, σύμβολα).

Τα γράμματα στο αλφάβητο της Turbo Pascal είναι μόνο λατινικά.

Οι αριθμοί στο αλφάβητο της Turbo Pascal είναι οι αριθμοί από το 0 εώς το 9.

Τα σύμβολα χωρίζονται σε 9 κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία λέγεται Αριθμητικοί Τελεστές και είναι τα σύμβολα: =, -, *, /

Η δεύτερη κατηγορία λέγεται Τελεστές Σύγκρισης και είναι τα σύμβολα: =, <, >

Η τρίτη κατηγορία λέγεται Σημεία Στίξης και είναι τα σύμβολα: ,, . :, ;, ', (, ), [, ], {, }

Η τέταρτη κατηγορία λέγεται Ειδηκοί Τελεστές και είναι τα σύμβολα: (space), $, #, @, ^

Η πέμπτη κατηγορία λέγεται Τελεστής Εκχώρησης και είναι τα σύμβολο: :=

Η έκτη κατηγορία λέγεται Τελεστές Σύγκρισης και είναι τα σύμβολα: <>, <=, >=

Η έβδομη κατηγορία λέγεται Διαχωριστής Υποπεριοχής και είναι τα σύμβολα: ..

Η όγδοη κατηγορία λέγεται Διαχωριστές Υποδεικτών και είναι τα σύμβολα: (. και .)

Η ένατη και τελευταία κατηγορία λέγεται Διαχωριστές Σχολίων και είναι τα σύμβολα: (* και *)
_______________________________________________________________________

Οι δεσμευμένες λέξεις είναι λεξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για έναν σκοπό μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταβλητές, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτόν που καθορίζεται. Ακολουθούν μερικές δεσμευμένες λέξεις.
 • absolute
  and
  array
  begin
  case
  const
  div
  do
  downto
  else
  end
  external
  file
  for
  forward
  function
  goto
  if
  implementa-
  in
  inline
  interface
  interrupt
  label
  mod
  nil
  not
  of
  or
  packed
  procedure
  program
  record
  repeat
  set
  shl
  shr
  string
  then
  to
  type
  unit
  until
  uses
  var
  while
  with
  xor
_______________________________________________________________________

Τα Standard ονόματα χρησιμοποιούνται στην Turbo Pascal για την αναφορά ορισμένων "στοιχείων" της. Παράδειγμα, program name, units, labels, constants, data types, variables, procedures, functions, κ.τ.λ. Ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ονόματα για οποιαδήποτε δική του χρήση, επιθυμή. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω.
 • arctan
  assign
  boolean
  byte
  char
  chr
  close
  clrscr
  concat
  copy
  cos
  crt
  delay
  delete
  dos
  eof
  eoln
  erase
  false
  filepos
  filesize
  flush
  frac
  gotoxy
  graph3
  input
  insert
  int
  integer
  ioresult
  keypressed
  length
  In
  Ist
  maxint
  new
  odd
  ord
  output
  pi
  pos
  pred
  printer
  random
  randomize
  read
  readkey
  readln
  real
  rename
  reset
  rewrite
  round
  seek
  seekeof
  seekeoln
  sin
  sizeof
  sqr
  sqrt
  str
  succ
  system
  text
  true
  trunc
  turbo3
  upcase
  val
  write
  writeln

Απάντηση

Επιστροφή στο “Delphi, Pascal”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες