Δημιουργία cgi-bin script για email

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με την HTML, XHTML και την κατασκευή σελίδων για το Web.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
leontaras
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 12 Ιουν 2006 02:32

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από leontaras » 12 Ιουν 2006 03:01

:cry:

Αγαπητοί φίλοι,

είμαι ενας μικρός και ταπεινός, αρχάριος ως επι το πλείστον webmaster. Έφτιαξα λοιπόν μια δουλίτσα (Ιστοσελίδες) τις ανέβασα κανονικά στον Server (που πλήρωσα)...και όλα καλά και εντάξει μέχρι ΕΔΩ.

Σε μια σελίδα μου (Contacts.html) συγκεκριμένα έβαλα μια φόρμα αποστολής μηνύματος με 3 πεδία, Name,Email και Comments.

Δημιούργησα άλλες 2 σελίδες

1. Mια την Thanks.html που την έβαλα στο ίδο Directory (φάκελο) με την Contacts. (Για ευχαιρστώ για την καταχώρηση σας) που θα εμφανίζετε μετάτην αποστολή του email.

και 2. μια Formmail.pl που την τοποθέτησα στο φάκελο Directory του server cgi-bin

To ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1. Δεν ξέρω πως στήνετε ένα cgi-bin δηλαδή τι περιέχει το Formmail.pl που έφτιαξα *(εγώ τοποθέτησα την εντολή <input type=hidden name="recipient" value="maria@mariakissos.gr"> και τίποτα άλλο είναι σωστό???? ή υπάρχει συγκεκριμένο script, ποιό είναι..???πως μπορώ να το βρώ...(γιατί αυτά που βρήκα έχουν ένα τεράστιο κατεβατό και δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξω) υπάρχει κάτι που να ορίζει τι πρέπει να αλλάξεις για να δουλέψει το script cgi-bin???

2. Πως συνερεγάζετονται αυτές οι 3 σελίδες, και τι πρέπει να περιέχει η κάθε μια απο αυτές.

α. Σελίδα με την φόρμα
β. Σελίδα με το "Ευχαριστήρειο"
γ. Σελίδα με το Script cgi-bin στην συγκεκριμένη περίπτωση το Formmail.pl


ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΡΙΟ webmaster......

Ευχαριστώ θερμά όποιος καλός βρεθεί να με βοηθήσει....

leontara@otenet.gr
:pint:
Εν οίδα ουκ οίδα

sibas
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1856
Εγγραφή: 21 Φεβ 2003 01:21
Τοποθεσία: Μια εδώ.. Μια εκεί.. Σήμερα είμαι εδώ!!!
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από sibas » 12 Ιουν 2006 04:56

Το cgi-bin δεν είναι απλό ειδικά όταν πρόκειται για θέμα ασφάλειας
χρειάζεσαι πολύ διάβασμα για να κατασκευάσεις ένα σωστό cgi.
Μπορείς να δεις στο παρακάτω πως είναι ένα formmail
http://www.scriptarchive.com/formmail.html
το οποίο διατίθεται δωρεάν.

leontaras
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 12 Ιουν 2006 02:32

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από leontaras » 12 Ιουν 2006 11:09

Καταρχάς

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, στην σελίδα αυτή πήγα βρήκα τον παρακάτω κώδικα
..ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ...........Ξέρει κανείς αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα μου....

Ας μας φωτίσει μέρα που είναι το Άγιο πνεύμα μπάς και δώσω λύση......για να προχωρήσω.....ή αν βρεθεί κάποιος ποπυ να το ξέρει.....

Ευχαριστώ και πάλι....

:roll:


#!/usr/bin/perl
##############################################################################
# FormMail Version 1.92 #
# Copyright 1995-2002 Matt Wright mattw@scriptarchive.com #
# Created 06/09/95 Last Modified 04/21/02 #
# Matt's Script Archive, Inc.: http://www.scriptarchive.com/ #
##############################################################################
# COPYRIGHT NOTICE #
# Copyright 1995-2002 Matthew M. Wright All Rights Reserved. #
# #
# FormMail may be used and modified free of charge by anyone so long as this #
# copyright notice and the comments above remain intact. By using this #
# code you agree to indemnify Matthew M. Wright from any liability that #
# might arise from its use. #
# #
# Selling the code for this program without prior written consent is #
# expressly forbidden. In other words, please ask first before you try and #
# make money off of my program. #
# #
# Obtain permission before redistributing this software over the Internet or #
# in any other medium. In all cases copyright and header must remain intact. #
##############################################################################
# ACCESS CONTROL FIX: Peter D. Thompson Yezek #
# http://www.securityfocus.com/archive/1/62033 #
##############################################################################
# Define Variables #
# Detailed Information Found In README File. #

# $mailprog defines the location of your sendmail program on your unix #
# system. The flags -i and -t should be passed to sendmail in order to #
# have it ignore single dots on a line and to read message for recipients #

$mailprog = '/usr/lib/sendmail -i -t';

# @referers allows forms to be located only on servers which are defined #
# in this field. This security fix from the last version which allowed #
# anyone on any server to use your FormMail script on their web site. #

@referers = ('scriptarchive.com','209.196.21.3');

# @recipients defines the e-mail addresses or domain names that e-mail can #
# be sent to. This must be filled in correctly to prevent SPAM and allow #
# valid addresses to receive e-mail. Read the documentation to find out how #
# this variable works!!! It is EXTREMELY IMPORTANT. #
@recipients = &fill_recipients(@referers);

# ACCESS CONTROL FIX: Peter D. Thompson Yezek #
# @valid_ENV allows the sysadmin to define what environment variables can #
# be reported via the env_report directive. This was implemented to fix #
# the problem reported at http://www.securityfocus.com/bid/1187 #

@valid_ENV = ('REMOTE_HOST','REMOTE_ADDR','REMOTE_USER','HTTP_USER_AGENT');

# Done #
##############################################################################

# Check Referring URL
&check_url;

# Retrieve Date
&get_date;

# Parse Form Contents
&parse_form;

# Check Required Fields
&check_required;

# Send E-Mail
&send_mail;

# Return HTML Page or Redirect User
&return_html;

# NOTE rev1.91: This function is no longer intended to stop abuse, that #
# functionality is now embedded in the checks made on @recipients and the #
# recipient form field. #

sub check_url {

# Localize the check_referer flag which determines if user is valid. #
local($check_referer) = 0;

# If a referring URL was specified, for each valid referer, make sure #
# that a valid referring URL was passed to FormMail. #

if ($ENV{'HTTP_REFERER'}) {
foreach $referer (@referers) {
if ($ENV{'HTTP_REFERER'} =~ m|https?://([^/]*)$referer|i) {
$check_referer = 1;
last;
}
}
}
else {
$check_referer = 1;
}

# If the HTTP_REFERER was invalid, send back an error. #
if ($check_referer != 1) { &error('bad_referer') }
}

sub get_date {

# Define arrays for the day of the week and month of the year. #
@days = ('Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday',
'Thursday','Friday','Saturday');
@months = ('January','February','March','April','May','June','July',
'August','September','October','November','December');

# Get the current time and format the hour, minutes and seconds. Add #
# 1900 to the year to get the full 4 digit year. #
($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday) = (localtime(time))[0,1,2,3,4,5,6];
$time = sprintf("%02d:%02d:%02d",$hour,$min,$sec);
$year += 1900;

# Format the date. #
$date = "$days[$wday], $months[$mon] $mday, $year at $time";

}

sub parse_form {

# Define the configuration associative array. #
%Config = ('recipient','', 'subject','',
'email','', 'realname','',
'redirect','', 'bgcolor','',
'background','', 'link_color','',
'vlink_color','', 'text_color','',
'alink_color','', 'title','',
'sort','', 'print_config','',
'required','', 'env_report','',
'return_link_title','', 'return_link_url','',
'print_blank_fields','', 'missing_fields_redirect','');

# Determine the form's REQUEST_METHOD (GET or POST) and split the form #
# fields up into their name-value pairs. If the REQUEST_METHOD was #
# not GET or POST, send an error. #
if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {
# Split the name-value pairs
@pairs = split(/&/, $ENV{'QUERY_STRING'});
}
elsif ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'POST') {
# Get the input
read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});

# Split the name-value pairs
@pairs = split(/&/, $buffer);
}
else {
&error('request_method');
}

# For each name-value pair: #
foreach $pair (@pairs) {

# Split the pair up into individual variables. #
local($name, $value) = split(/=/, $pair);

# Decode the form encoding on the name and value variables. #
# v1.92: remove null bytes #
$name =~ tr/+/ /;
$name =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
$name =~ tr/\0//d;

$value =~ tr/+/ /;
$value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
$value =~ tr/\0//d;

# If the field name has been specified in the %Config array, it will #
# return a 1 for defined($Config{$name}}) and we should associate #
# this value with the appropriate configuration variable. If this #
# is not a configuration form field, put it into the associative #
# array %Form, appending the value with a ', ' if there is already a #
# value present. We also save the order of the form fields in the #
# @Field_Order array so we can use this order for the generic sort. #
if (defined($Config{$name})) {
$Config{$name} = $value;
}
else {
if ($Form{$name} ne '') {
$Form{$name} = "$Form{$name}, $value";
}
else {
push(@Field_Order,$name);
$Form{$name} = $value;
}
}
}

# The next six lines remove any extra spaces or new lines from the #
# configuration variables, which may have been caused if your editor #
# wraps lines after a certain length or if you used spaces between field #
# names or environment variables. #
$Config{'required'} =~ s/(\s+|\n)?,(\s+|\n)?/,/g;
$Config{'required'} =~ s/(\s+)?\n+(\s+)?//g;
$Config{'env_report'} =~ s/(\s+|\n)?,(\s+|\n)?/,/g;
$Config{'env_report'} =~ s/(\s+)?\n+(\s+)?//g;
$Config{'print_config'} =~ s/(\s+|\n)?,(\s+|\n)?/,/g;
$Config{'print_config'} =~ s/(\s+)?\n+(\s+)?//g;

# Split the configuration variables into individual field names. #
@Required = split(/,/,$Config{'required'});
@Env_Report = split(/,/,$Config{'env_report'});
@Print_Config = split(/,/,$Config{'print_config'});

# ACCESS CONTROL FIX: Only allow ENV variables in @valid_ENV in #
# @Env_Report for security reasons. #
foreach $env_item (@Env_Report) {
foreach $valid_item (@valid_ENV) {
if ( $env_item eq $valid_item ) { push(@temp_array, $env_item) }
}
}
@Env_Report = @temp_array;
}

sub check_required {

# Localize the variables used in this subroutine. #
local($require, @error);

# The following insures that there were no newlines in any fields which #
# will be used in the header. #
if ($Config{'subject'} =~ /(\n|\r)/m || $Config{'email'} =~ /(\n|\r)/m ||
$Config{'realname'} =~ /(\n|\r)/m || $Config{'recipient'} =~ /(\n|\r)/m) {
&error('invalid_headers');
}

if (!$Config{'recipient'}) {
if (!defined(%Form)) { &error('bad_referer') }
else { &error('no_recipient') }
}
else {
# This block of code requires that the recipient address end with #
# a valid domain or e-mail address as defined in @recipients. #
$valid_recipient = 0;
foreach $send_to (split(/,/,$Config{'recipient'})) {
foreach $recipient (@recipients) {
if ($send_to =~ /$recipient$/i) {
push(@send_to,$send_to); last;
}
}
}
if ($#send_to < 0) { &error('no_recipient') }
$Config{'recipient'} = join(',',@send_to);
}

# For each require field defined in the form: #
foreach $require (@Required) {

# If the required field is the email field, the syntax of the email #
# address if checked to make sure it passes a valid syntax. #
if ($require eq 'email' && !&check_email($Config{$require})) {
push(@error,$require);
}

# Otherwise, if the required field is a configuration field and it #
# has no value or has been filled in with a space, send an error. #
elsif (defined($Config{$require})) {
if ($Config{$require} eq '') { push(@error,$require); }
}

# If it is a regular form field which has not been filled in or #
# filled in with a space, flag it as an error field. #
elsif (!defined($Form{$require}) || $Form{$require} eq '') {
push(@error,$require);
}
}

# If any error fields have been found, send error message to the user. #
if (@error) { &error('missing_fields', @error) }
}

sub return_html {
# Local variables used in this subroutine initialized. #
local($key,$sort_order,$sorted_field);

# Now that we have finished using form values for any e-mail related #
# reasons, we will convert all of the form fields and config values #
# to remove any cross-site scripting security holes. #
local($field);
foreach $field (keys %Config) {
$safeConfig{$field} = &clean_html($Config{$field});
}

foreach $field (keys %Form) {
$Form{$field} = &clean_html($Form{$field});
}


# If redirect option is used, print the redirectional location header. #
if ($Config{'redirect'}) {
print "Location: $safeConfig{'redirect'}\n\n";
}

# Otherwise, begin printing the response page. #
else {

# Print HTTP header and opening HTML tags. #
print "Content-type: text/html\n\n";
print "<html>\n <head>\n";

# Print out title of page #
if ($Config{'title'}) { print "<title>$safeConfig{'title'}</title>\n" }
else { print "<title>Thank You</title>\n" }

print " </head>\n <body";

# Get Body Tag Attributes #
&body_attributes;

# Close Body Tag #
print ">\n <center>\n";

# Print custom or generic title. #
if ($Config{'title'}) { print "<h1>$safeConfig{'title'}</h1>\n" }
else { print "<h1>Thank You For Filling Out This Form</h1>\n" }

print "</center>\n";

print "Below is what you submitted to $safeConfig{'recipient'} on ";
print "$date<p><hr size=1 width=75\%><p>\n";

# If a sort order is specified, sort the form fields based on that. #
if ($Config{'sort'} =~ /^order:.*,.*/) {

# Set the temporary $sort_order variable to the sorting order, #
# remove extraneous line breaks and spaces, remove the order: #
# directive and split the sort fields into an array. #
$sort_order = $Config{'sort'};
$sort_order =~ s/(\s+|\n)?,(\s+|\n)?/,/g;
$sort_order =~ s/(\s+)?\n+(\s+)?//g;
$sort_order =~ s/order://;
@sorted_fields = split(/,/, $sort_order);

# For each sorted field, if it has a value or the print blank #
# fields option is turned on print the form field and value. #
foreach $sorted_field (@sorted_fields) {
local $sfname = &clean_html($sorted_field);

if ($Config{'print_blank_fields'} || $Form{$sorted_field} ne '') {
print "<b>$sfname:</b> $Form{$sorted_field}<p>\n";
}
}
}

# Otherwise, use the order the fields were sent, or alphabetic. #
else {

# Sort alphabetically if requested.
if ($Config{'sort'} eq 'alphabetic') {
@Field_Order = sort @Field_Order;
}

# For each form field, if it has a value or the print blank #
# fields option is turned on print the form field and value. #
foreach $field (@Field_Order) {
local $fname = &clean_html($field);

if ($Config{'print_blank_fields'} || $Form{$field} ne '') {
print "<b>$fname:</b> $Form{$field}<p>\n";
}
}
}

print "<p><hr size=1 width=75%><p>\n";

# Check for a Return Link and print one if found. #
if ($Config{'return_link_url'} && $Config{'return_link_title'}) {
print "<ul>\n";
print "<li><a href=\"$safeConfig{'return_link_url'}\">$safeConfig{'return_link_title'}</a>\n";
print "</ul>\n";
}

# Print the page footer. #
print <<"(END HTML FOOTER)";
<hr size=1 width=75%><p>
<center><font size=-1><a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a> V1.92 &copy; 1995 - 2002 Matt Wright<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive, Inc.</a></font></center>
</body>
</html>
(END HTML FOOTER)
}
}

sub send_mail {
# Localize variables used in this subroutine. #
local($print_config,$key,$sort_order,$sorted_field,$env_report);

# Open The Mail Program
open(MAIL,"|$mailprog");

print MAIL "To: $Config{'recipient'}\n";
print MAIL "From: $Config{'email'} ($Config{'realname'})\n";

# Check for Message Subject
if ($Config{'subject'}) { print MAIL "Subject: $Config{'subject'}\n\n" }
else { print MAIL "Subject: WWW Form Submission\n\n" }

print MAIL "Below is the result of your feedback form. It was submitted by\n";
print MAIL "$Config{'realname'} ($Config{'email'}) on $date\n";
print MAIL "-" x 75 . "\n\n";

if (@Print_Config) {
foreach $print_config (@Print_Config) {
if ($Config{$print_config}) {
print MAIL "$print_config: $Config{$print_config}\n\n";
}
}
}

# If a sort order is specified, sort the form fields based on that. #
if ($Config{'sort'} =~ /^order:.*,.*/) {

# Remove extraneous line breaks and spaces, remove the order: #
# directive and split the sort fields into an array. #
local $sort_order = $Config{'sort'};
$sort_order =~ s/(\s+|\n)?,(\s+|\n)?/,/g;
$sort_order =~ s/(\s+)?\n+(\s+)?//g;
$sort_order =~ s/order://;
@sorted_fields = split(/,/, $sort_order);

# For each sorted field, if it has a value or the print blank #
# fields option is turned on print the form field and value. #
foreach $sorted_field (@sorted_fields) {
if ($Config{'print_blank_fields'} || $Form{$sorted_field} ne '') {
print MAIL "$sorted_field: $Form{$sorted_field}\n\n";
}
}
}

# Otherwise, print fields in order they were sent or alphabetically. #
else {

# Sort alphabetically if specified: #
if ($Config{'sort'} eq 'alphabetic') {
@Field_Order = sort @Field_Order;
}

# For each form field, if it has a value or the print blank #
# fields option is turned on print the form field and value. #
foreach $field (@Field_Order) {
if ($Config{'print_blank_fields'} || $Form{$field} ne '') {
print MAIL "$field: $Form{$field}\n\n";
}
}
}

print MAIL "-" x 75 . "\n\n";

# Send any specified Environment Variables to recipient. #
foreach $env_report (@Env_Report) {
if ($ENV{$env_report}) {
print MAIL "$env_report: $ENV{$env_report}\n";
}
}

close (MAIL);
}

sub check_email {
# Initialize local email variable with input to subroutine. #
$email = $_[0];

# If the e-mail address contains: #
if ($email =~ /(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|(^\.)/ ||

# the e-mail address contains an invalid syntax. Or, if the #
# syntax does not match the following regular expression pattern #
# it fails basic syntax verification. #

$email !~ /^.+\@(\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z0-9]+)(\]?)$/) {

# Basic syntax requires: one or more characters before the @ sign, #
# followed by an optional '[', then any number of letters, numbers, #
# dashes or periods (valid domain/IP characters) ending in a period #
# and then 2 or 3 letters (for domain suffixes) or 1 to 3 numbers #
# (for IP addresses). An ending bracket is also allowed as it is #
# valid syntax to have an email address like: user@[255.255.255.0] #

# Return a false value, since the e-mail address did not pass valid #
# syntax. #
return 0;
}

else {

# Return a true value, e-mail verification passed. #
return 1;
}
}

# This was added into v1.91 to further secure the recipients array. Now, by #
# default it will assume that valid recipients include only users with #
# usernames A-Z, a-z, 0-9, _ and - that match your domain exactly. If this #
# is not what you want, you should read more detailed instructions regarding #
# the configuration of the @recipients variable in the documentation. #
sub fill_recipients {
local(@domains) = @_;
local($domain,@return_recips);

foreach $domain (@domains) {
if ($domain =~ /^\d+\.\d+\.\d+\.\d+$/) {
$domain =~ s/\./\\\./g;
push(@return_recips,'^[\w\-\.]+\@\[' . $domain . '\]');
}
else {
$domain =~ s/\./\\\./g;
$domain =~ s/\-/\\\-/g;
push(@return_recips,'^[\w\-\.]+\@' . $domain);
}
}

return @return_recips;
}

# This function will convert <, >, & and " to their HTML equivalents. #
sub clean_html {
local $value = $_[0];
$value =~ s/\&/\&amp;/g;
$value =~ s/</\&lt;/g;
$value =~ s/>/\&gt;/g;
$value =~ s/"/\&quot;/g;
return $value;
}

sub body_attributes {
# Check for Background Color
if ($Config{'bgcolor'}) { print " bgcolor=\"$safeConfig{'bgcolor'}\"" }

# Check for Background Image
if ($Config{'background'}) { print " background=\"$safeConfig{'background'}\"" }

# Check for Link Color
if ($Config{'link_color'}) { print " link=\"$safeConfig{'link_color'}\"" }

# Check for Visited Link Color
if ($Config{'vlink_color'}) { print " vlink=\"$safeConfig{'vlink_color'}\"" }

# Check for Active Link Color
if ($Config{'alink_color'}) { print " alink=\"$safeConfig{'alink_color'}\"" }

# Check for Body Text Color
if ($Config{'text_color'}) { print " text=\"$safeConfig{'text_color'}\"" }
}

sub error {
# Localize variables and assign subroutine input. #
local($error,@error_fields) = @_;
local($host,$missing_field,$missing_field_list);

if ($error eq 'bad_referer') {
if ($ENV{'HTTP_REFERER'} =~ m|^https?://([\w\.]+)|i) {
$host = $1;
my $referer = &clean_html($ENV{'HTTP_REFERER'});
print <<"(END ERROR HTML)";
Content-type: text/html

<html>
<head>
<title>Bad Referrer - Access Denied</title>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF text=#000000>
<center>
<table border=0 width=600 bgcolor=#9C9C9C>
<tr><th><font size=+2>Bad Referrer - Access Denied</font></th></tr>
</table>
<table border=0 width=600 bgcolor=#CFCFCF>
<tr><td>The form attempting to use
<a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a>
resides at <tt>$referer</tt>, which is not allowed to access
this cgi script.<p>

If you are attempting to configure FormMail to run with this form, you need
to add the following to \@referers, explained in detail in the
<a href="http://www.scriptarchive.com/readme/for ... >README</a> file.<p>

Add <tt>'$host'</tt> to your <tt><b>\@referers</b></tt> array.<hr size=1>
<center><font size=-1>
<a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a> V1.92 &copy; 1995 - 2002 Matt Wright<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive, Inc.</a>
</font></center>
</td></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
(END ERROR HTML)
}
else {
print <<"(END ERROR HTML)";
Content-type: text/html

<html>
<head>
<title>FormMail v1.92</title>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF text=#000000>
<center>
<table border=0 width=600 bgcolor=#9C9C9C>
<tr><th><font size=+2>FormMail</font></th></tr>
</table>
<table border=0 width=600 bgcolor=#CFCFCF>
<tr><th><tt><font size=+1>Copyright 1995 - 2002 Matt Wright<br>
Version 1.92 - Released April 21, 2002<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive,
Inc.</a></font></tt></th></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
(END ERROR HTML)
}
}

elsif ($error eq 'request_method') {
print <<"(END ERROR HTML)";
Content-type: text/html

<html>
<head>
<title>Error: Request Method</title>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF text=#000000>
<center>
<table border=0 width=600 bgcolor=#9C9C9C>
<tr><th><font size=+2>Error: Request Method</font></th></tr>
</table>
<table border=0 width=600 bgcolor=#CFCFCF>
<tr><td>The Request Method of the Form you submitted did not match
either <tt>GET</tt> or <tt>POST</tt>. Please check the form and make sure the
<tt>method=</tt> statement is in upper case and matches <tt>GET</tt> or <tt>POST</tt>.<p>

<center><font size=-1>
<a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a> V1.92 &copy; 1995 - 2002 Matt Wright<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive, Inc.</a>
</font></center>
</td></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
(END ERROR HTML)
}

elsif ($error eq 'no_recipient') {
print <<"(END ERROR HTML)";
Content-type: text/html

<html>
<head>
<title>Error: Bad/No Recipient</title>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF text=#000000>
<center>
<table border=0 width=600 bgcolor=#9C9C9C>
<tr><th><font size=+2>Error: Bad/No Recipient</font></th></tr>
</table>
<table border=0 width=600 bgcolor=#CFCFCF>
<tr><td>There was no recipient or an invalid recipient specified in the data sent to FormMail. Please
make sure you have filled in the <tt>recipient</tt> form field with an e-mail
address that has been configured in <tt>\@recipients</tt>. More information on filling in <tt>recipient</tt> form fields and variables can be
found in the <a href="http://www.scriptarchive.com/readme/for ... >README</a> file.<hr size=1>

<center><font size=-1>
<a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a> V1.92 &copy; 1995 - 2002 Matt Wright<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive, Inc.</a>
</font></center>
</td></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
(END ERROR HTML)
}

elsif ($error eq 'invalid_headers') {
print <<"(END ERROR HTML)";
Content-type: text/html

<html>
<head>
<title>Error: Bad Header Fields</title>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF text=#000000>
<center>
<table border=0 width=600 bgcolor=#9C9C9C>
<tr><th><font size=+2>Error: Bad Header Fields</font></th></tr>
</table>
<table border=0 width=600 bgcolor=#CFCFCF>
<tr><td>The header fields, which include <tt>recipient</tt>, <tt>email</tt>, <tt>realname</tt> and <tt>subject</tt> were
filled in with invalid values. You may not include any newline characters in these parameters.
More information on filling in these form fields and variables can be
found in the <a href="http://www.scriptarchive.com/readme/for ... >README</a> file.<hr size=1>

<center><font size=-1>
<a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a> V1.92 &copy; 1995 - 2002 Matt Wright<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive, Inc.</a>
</font></center>
</td></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
(END ERROR HTML)
}

elsif ($error eq 'missing_fields') {
if ($Config{'missing_fields_redirect'}) {
print "Location: " . &clean_html($Config{'missing_fields_redirect'}) . "\n\n";
}
else {
foreach $missing_field (@error_fields) {
$missing_field_list .= "<li>" . &clean_html($missing_field) . "\n";
}

print <<"(END ERROR HTML)";
Content-type: text/html

<html>
<head>
<title>Error: Blank Fields</title>
</head>
<center>
<table border=0 width=600 bgcolor=#9C9C9C>
<tr><th><font size=+2>Error: Blank Fields</font></th></tr>
</table>
<table border=0 width=600 bgcolor=#CFCFCF>
<tr><td>The following fields were left blank in your submission form:<p>
<ul>
$missing_field_list
</ul><br>

These fields must be filled in before you can successfully submit the form.<p>
Please use your browser's back button to return to the form and try again.<hr size=1>
<center><font size=-1>
<a href="http://www.scriptarchive.com/formmail.html">FormMail</a> V1.92 &copy; 1995 - 2002 Matt Wright<br>
A Free Product of <a href="http://www.scriptarchive.com/">Matt's Script Archive, Inc.</a>
</font></center>
</td></tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
(END ERROR HTML)
}
}

exit;
}
Εν οίδα ουκ οίδα

Άβαταρ μέλους
ArchangelX
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 2430
Εγγραφή: 24 Μαρ 2004 13:33
Τοποθεσία: 7ος Ουρανός
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από ArchangelX » 12 Ιουν 2006 14:24

Μας δουλευεις, έτσι? Οι οδηγίες χρήσεως του αρχείου αυτού αναγράφονται όλες επάνω στην αρχή αρχή κιολας και εξηγούνται αναλυτικά!

Ποιος ειναι ο λόγος που δεν το έριξες έστω και μία ματιά? Μάθε να βοηθάς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου πριν ζητήσεις βοήθεια απο αλλού.
Εικόνα

Άβαταρ μέλους
Banavas
Script Master
Δημοσιεύσεις: 1367
Εγγραφή: 21 Νοέμ 2004 20:25
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από Banavas » 12 Ιουν 2006 14:45

Θα συμφωνήσω με τον Archangel οτι θέλεις έτοιμο βουτυράκι στο ψωμί.
Απλά ήθελα να σου πώ ότι η συγκεκριμένη δουλειά που θέλεις γίνεται πολύ πιο απλά και εύκολα με PHP (όπως και κάθε άλλη δουλειά σε σχέση με perl).

Θα βρεις αρκετούς πρόθυμους να σε βοηθήσουν αλλά κανέναν που να θέλει να κάνει τη δουλειά σου για σένα.

Μάρκος

leontaras
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 12 Ιουν 2006 02:32

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από leontaras » 12 Ιουν 2006 14:46

Καλέ μου φίλε Archangel,

ωραίο ψευδώνυμο (Αρχάγγελος) μακάρι ως ένας άλλος άγγελος να μπορείς να με βοηθήσεις.... με πάσα ειλικρίνεια δεν σε δουλεύω καθόλου....ούτε είμαι στην ηλικία να κάνω τέτοιες πράξεις......και κάτω απο την πίεση που έχω αυτή την στιγμή,,,,

έχω δυό μέρες που παλεύω έχω αφήσει την οικογένεια μου τέτοιες μέρες (αν και χάλασαν λόγ κακοκαιρίας) και προσπαθώ να βρώ την λύση.

Απλά δεν ξέρω μέσα σε αυτό το script (λόγο έλλειψης τεχνικών γνώσεων και υστερούντων αγγλικών) ποιά ακριβώς πεδία πρέπει να αλλάξω....στο Formmail.pl

άλλωστε το προανέφερα είμαι ένας αρχάριος, μικρός και ταπεινός χρήστης (ανάθεμα αν είμαι και webmaster)

και σίγουρα φίλε μου προσπαθώ να βρω την λύση, παλεύω να βοηθήσω τον ευατό μου....αλλά δυστηχώς ακόμα δεν τα έχω καταφέρει

έχω δεί πάνω απο 50 sites με οδηγίες, δοκιμάζω όλες τις πιθανές λύσεις αλλά ακόμα δεν έχω καταφέρει τίποτα....

Γι΄αυτό άλλωστε (μετά την απογοήτευση μου) απευθύνθηκα και στο εξιδικευμένο αυτό Forum...

Έχω παράλληλα μια επικοινωνία και με τους τεχνικούς του server που έκανα hosting και την παραθέτω:Αγαπητέ συνεργάτη,
δώστε δικαιώματα 755 στον φάκελλο cgi-bin και στο αρχειο FormMail.pl

Read Mode Write mode Execute/Search machine
Owner > > >

Group > >

Others > >


Επειδή δεν γνωρίζω τι είναι τα δικαιώματα 755 έτσι όπως τα μαρκάρισα για τον φάκελλο Formmail.pl είναι σωστά....τα ίδια τσεκ έκανα και για τον φάκελλο cgi-binΕπίσης, τοποθετήστε ένα email που να ανήκει στο domain και όχι κάποιο
άλλο δικό σας.

To έκανα maria@mariakissos.gr

Προσέξτε να έχετε κάνει upload το αρχείο με ASCII κι όχι με BINARY.

Αυτό δεν το ξέρω τι ακριβώς upload αρχείο να κάνω...????

Και στην δοκιμή πάλ έχω το αποτέλεσμα....

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

--------------------------------------------------------------------------------

Web Server at mariakissos.gr


Αν οποισδήποτε καλός άνθρωπος ή (άγγελος) μπορεί να με βοηθήσει (μέρα που είναι) να βρώ και εγώ το φώς μου.......ας με φωτίσει με το (πνεύμα του....)

Σας Ευχαριστώ εκ των προταίρων...για όλα και για μέχρι τώρα βοήθεια....

:)
Εν οίδα ουκ οίδα

Άβαταρ μέλους
fafos
Script Master
Δημοσιεύσεις: 6236
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2004 03:09

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από fafos » 12 Ιουν 2006 15:46

To ASCII to orizeis sto ftp programma pou anevazeis ta arxeia (synhthos einai sto Transfer type)..

Epishs prepei na sou pei o webmaster thn diadromh pros thn perl library h opoia mpainei sthn proth grammh (#!/usr/bin/perl ) h opoia mporei na einai diaforetikh (p.x. #!/usr/local/bin/perl)

leontaras
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 12 Ιουν 2006 02:32

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από leontaras » 12 Ιουν 2006 16:01

Thanks Fafos
Εν οίδα ουκ οίδα

Άβαταρ μέλους
ArchangelX
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 2430
Εγγραφή: 24 Μαρ 2004 13:33
Τοποθεσία: 7ος Ουρανός
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από ArchangelX » 12 Ιουν 2006 20:21

Καταλαβα...

Ξεκινάω λέγοντας οτι όλα αυτα πρέπει να γίνουν μέσα στον φάκελο cgi-bin.

Σε πρώτη φάση πρέπει να τσεκάρεις αν πράγματι το path για τις βιβλιοθήκες της perl ειναι σωστό. Το path αναγράφετε στην πρώτη κάθε λειτουργικού αρχείου cgi ή pl. Στην δική σου περίπτωση, το formmail ψάχνει να βρει την perl στο usr/bin/perl. Αυτο μπορείς να διαπιστώσεις αν ειναι σωστό με ενα πολύ απλο προγραμματάκι το tester.pl το οποίο επισυνάπτω εδω.

Το tester.pl ειναι ενα μικρό cgi script το οποίο θα σου δείξει τί υπάρχει στον server σου. Πολλά info. Ενα απο αυτα ειναι και το path της perl όπως και η έκδοση της.

Πρέπει και αυτο να το κάνεις 755 πριν το λειτουργήσεις. Το changemode που κάνεις στα χι-ψι αρχεία ειναι να τους δίνεις ιδιότητες. Για παράδειγμα, για να στο πώ χοντρικά το 755 κάνει το αρχειο εκτελέσιμο. Κάτι σαν exe των windows. Αυτο μπορείς συνήθως να το κάνεις οταν ενώ βλέπεις το αρχείο μέσω κάποιου ftp client να του κάνεις δεξί κλικ και να ορίσεις τα attributes του.

Για το ascii και το binary, μην πολυανυσηχείς μια και σχεδόν όλοι οι καινούργοι ftp clients ειναι σε auto mode και αναγνωρίζουν πώς να στείλουν τα αρχεία στον server απο μόνοι τους.

Δώσε ότι mail θες αρκεί να έχεις σωστό πάλι το path του sendmail. Μπορείς να δεις αν το path ειναι σωστό πάλι απο το tester.pl


Τωρα, αυτο το @referers = ('scriptarchive.com','209.196.21.3'); ομολογώ οτι δεν το πολυκαταλαβαίνω. Εννοεί οτι μπορεί να λειτουργήσει μονο μέσω του scriptarchive.com? Δεν ξέρω. Δοκίμασε πάντος να το αλλάξεις αυτο και να βάλεις το @referers = ('mariakissos.gr','62.103.159.179'); μπας και λειτουργήσει.


Τελος, θα σου πρότεινα και εγω να αφήσεις κατα μέρους τα cgi και γενικά perl scripts και να κοιτάξεις κατα php μεριά. Στο hotscripts.com έχει 100ντάδες τέτοια προγραμματάκια.

Ελπίζω να βοήθησα.
Φιλικά.
Συνημμένα
tester.zip
(2.01 KiB) Μεταφορτώθηκε 321 φορές
Εικόνα

leontaras
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 12 Ιουν 2006 02:32

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από leontaras » 12 Ιουν 2006 21:11

Αρχάγγελε είσαι πραγματικά Άγγελος.........

Σ΄ευχαριστώ όχι μόνο για το ενδιαφέρον σου και την κατανόηση σου.....

και ακόμα για την αποστολή του tester.....

αλλά και το ότι βρήκα μέσα στην τρέλα μου ένα καλό έμπειρο Forum και κανά δυό καλούς φίλους, που μπορώ να ζητήσω την γνώμη τους για συναφή θέματα......

Το θέμα το κατάφερα πριν ολίγου με την συνδρομή και την καλή βοήθεια των τεχνικών συνεργατών του Hosting που έχω....(έφτεγαν διάφορα μικρολαθάκια που είχα στο Formmail.pl και βεβαίως δεν είχα δηλώσει το redirect............!!!!!! αχ που να τα ξέρω όλα αυτά.....ανάθεμαμε.........

Πάντως ΘΕΡΜΑ σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τον Archangel.....και ΜΗΝ χαθούμε.......θα σας παρακολουθώ...και σε άλλα threads.......να συνδράμω με τις λίγες μου γνώσεις αν χρειαστεί....

Φιλικά
Ένας φτωχός και μόνος Webmaster

GL:lol: :D :kaloe:
Εν οίδα ουκ οίδα

Άβαταρ μέλους
Banavas
Script Master
Δημοσιεύσεις: 1367
Εγγραφή: 21 Νοέμ 2004 20:25
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από Banavas » 13 Ιουν 2006 08:36

Archangel έγραψε: Τωρα, αυτο το @referers = ('scriptarchive.com','209.196.21.3'); ομολογώ οτι δεν το πολυκαταλαβαίνω. Εννοεί οτι μπορεί να λειτουργήσει μονο μέσω του scriptarchive.com? Δεν ξέρω. Δοκίμασε πάντος να το αλλάξεις αυτο και να βάλεις το @referers = ('mariakissos.gr','62.103.159.179'); μπας και λειτουργήσει.
Φιλικά.
Στο referers πρέπει να μπει η διεύθυνση από την οποία καλείται το script. Αυτό γίνεται για να αποκλείσει εξωτερική χρήση του script και να προστατεύσει τα recources του server.

Μάρκος

Άβαταρ μέλους
ArchangelX
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 2430
Εγγραφή: 24 Μαρ 2004 13:33
Τοποθεσία: 7ος Ουρανός
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από ArchangelX » 14 Ιουν 2006 15:22

Me liga logia dinoyn to miso script?

Einai treloi aytoi oi rwmaioi...
Εικόνα

Άβαταρ μέλους
Banavas
Script Master
Δημοσιεύσεις: 1367
Εγγραφή: 21 Νοέμ 2004 20:25
Επικοινωνία:

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από Banavas » 14 Ιουν 2006 15:35

Archangel έγραψε:Me liga logia dinoyn to miso script?

Einai treloi aytoi oi rwmaioi...
Δεν το κατάλαβες.
Το script είναι ολόκληρο και αφού το ρυθμίσεις το τοποθετείς στο server σου. Για να μην κάνουν άλλοι άσχετοι χρήση του script καλώντας το από το δικό σου server και σου τρώνε τα recources ελέγχει από που καλείται και επιτρέπει χρήση μόνο από τις διευθυνσεις που αναφέρονται στο referers αποκλείοντας τις υπόλοιπες.

Μάρκος

nikpony
Δημοσιεύσεις: 104
Εγγραφή: 12 Ιούλ 2006 02:58

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από nikpony » 13 Ιούλ 2006 14:21

Epanaferw ligo to themataki dioti antimetopizw problima me tin partheniki mou dimiourgia tou en logo script. Enw ola fenontai plasmena(apo mena fisika)armonika kai teleia kati de doulevei kala kai to problima estiazetai mesa sto arxeio FormMail.pl.Ti allo prepei na kanw den kserw! Stous referers egrapsa ta eksis
@referers = ('mydomain.com','ipaddress');
kai sto recipient
@recipients = &fill_recipients(@mydomain.com);
i dokimasa k afto,@recipients = &fill_recipients(kati@mydomain.com); alla apotelesma den eida.Exw ksexasei kati kai den to kserw?Ti allo menei?
Mesa sti forma ola einai ftiamgena ok kai epivaiveomena.
HELPPP PLSSS

leontaras
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 12 Ιουν 2006 02:32

Δημιουργία cgi-bin script για email

Δημοσίευση από leontaras » 13 Ιούλ 2006 18:03

An kai dimiourgos toy thread,

den xero pos mporo na se boitiso i gnosis moy liges, mporo omos na sou parabalo ti periexi to diko mou FormMail.pl an se boitai...?

Filika
moy les... :wink:
Εν οίδα ουκ οίδα

Απάντηση

Επιστροφή στο “HTML και XHTML”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες