Πρόβλημα με τον κώδικα; (μάλλον)

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators, PHP Moderators

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
panos78
Δημοσιεύσεις: 535
Εγγραφή: 15 Φεβ 2003 02:14
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη
Επικοινωνία:

Πρόβλημα με τον κώδικα; (μάλλον)

Δημοσίευση από panos78 » 03 Δεκ 2005 17:44

Τι θέλω να κάνω:
Λοιπόν έχω ένα αρχείο log απο το οποίο λαμβάνω τις καταχωρήσεις από το βιβλίο επισκεπτών.
Θέλω στην παράκατω σελίδα να μου εμφανίζει τις καταχωρήσεις ανά 3 και κάτω από κάθε σχόλιο να υπάρχουν οι φόρμες επεξεργασίας.
Τι συμβαίνει:
Με τον παρακάτω κώδικά έχω τα εξής προβλήματα:
1. Μου εμφανίζει τις τρεις πρώτες καταχωρήσεις και στη συνέχεια εμφανίζει τις φόρμες επεξεργασίας της τρίτης καταχώρησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός όλων των καταχωρήσεων.
2. Όταν προσπαθώ να διαγράψω μια καταχώρηση εμφανίζει την σελίδα κανονικά αλλά η καταχώρηση δεν διαγράφετε.
3. Όταν κάνω κάποιες αλλαγές και θέλω να περάσουν οι αλλαγές στο αρχείο log, δεν γίνεται τίποτα.
4. όταν προσπαθώ να αλλάξω σελίδα για να πάω στις επόμενες καταχωρήσεις με επαναφέρει στη φόρμα για τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί κανείς να βοηθήσει;

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?php

############ EDIT HERE #########################
// the file that the archive is stored in
$logfile = "/home/www/ww6239/html/misc/guestbook_log.txt";

// Admin password
$password="χχχχχχχχ";

// number to archive by
$perPage = 3;

########## END! now on to the code... ##########

// checks for password, if not shows password form
if&#40;$pass != "$password"&#41; &#123;

echo "<br><br><p class=normal>Κωδικός πρόσβασης&#58;";
echo "<form action=\"$PHP_SELF?ctid=$ctid\" method=\"post\">";
echo "<input type=password name=pass>";
echo "</form>";


&#125; else &#123;

echo "<p class=seitentitel>Διαχείριση βιβλίου επισκεπτών<hr size=3 noshade>";

// debug all the forms
$message = stripslashes &#40;$message&#41;;
$message = str_replace &#40;"|","&#124", $message&#41;;
$message = str_replace &#40;"\r\n","<br>", $message&#41;;
$messege = str_replace &#40;"&#8364;","&#8364;", $message&#41;;
$messege = str_replace &#40;"Ά","&#902;", $message&#41;;
$messege = str_replace &#40;"&#8217;ι&#8217;","ϊ", $message&#41;;
$messege = str_replace &#40;"&#8217;ί&#8217;","ΐ", $message&#41;;
$messege = str_replace &#40;"@","&#64;", $message&#41;;
$like_added = stripslashes &#40;$like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"|","&#124", $like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"\r\n","<br>", $like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"&#8364;","&#8364;", $like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"Ά","&#902;", $like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"&#8217;ι&#8217;","ϊ", $like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"&#8217;ί&#8217;","ΐ", $like_added&#41;;
$like_added = str_replace &#40;"@","&#64;", $like_added&#41;;
$site_title = stripslashes &#40;$site_title&#41;;
$site_title = str_replace &#40;"|","&#124", $site_title&#41;;
$site_title = str_replace &#40;"&#8364;","&#8364;", $site_title&#41;;
$site_title = str_replace &#40;"Ά","&#902;", $site_title&#41;;
$site_title = str_replace &#40;"&#8217;ι&#8217;","ϊ", $site_title&#41;;
$site_title = str_replace &#40;"&#8217;ί&#8217;","ΐ", $site_title&#41;;
$site_title = str_replace &#40;"@","&#64;", $site_title&#41;;
$person = stripslashes &#40;$person&#41;;
$person = str_replace &#40;"|","&#124", $person&#41;;
$person = str_replace &#40;"Ά","&#902;", $person&#41;;
$person = str_replace &#40;"&#8217;ι&#8217;","ϊ", $person&#41;;
$person = str_replace &#40;"&#8217;ί&#8217;","ΐ", $person&#41;;
$person = str_replace &#40;"@","&#64;", $person&#41;;
$email = stripslashes &#40;$email&#41;;
$email = str_replace &#40;"|"," ", $email&#41;;
$email = str_replace &#40;"@","&#64;", $email&#41;;
$site_address = stripslashes &#40;$site_address&#41;;
$site_address = str_replace &#40;"|"," ", $site_address&#41;;
$site_address = str_replace &#40;"@","&#64;", $site_address&#41;;
$icq = stripslashes &#40;$icq&#41;;
$icq = str_replace &#40;"|"," ", $icq&#41;;
$msn = stripslashes &#40;$msn&#41;;
$msn = str_replace &#40;"|"," ", $msn&#41;;
$msn = str_replace &#40;"@","&#64;", $msn&#41;;
$yahoo = stripslashes &#40;$yahoo&#41;;
$yahoo = str_replace &#40;"|"," ", $yahoo&#41;;
$yahoo = str_replace &#40;"@","&#64;", $yahoo&#41;;
$where_from = stripslashes &#40;$where_from&#41;;
$where_from = str_replace &#40;"|","&#124", $where_from&#41;;
$where_from = str_replace &#40;"Ά","&#902;", $where_from&#41;;
$where_from = str_replace &#40;"&#8217;ι&#8217;","ϊ", $where_from&#41;;
$where_from = str_replace &#40;"&#8217;ί&#8217;","ΐ", $where_from&#41;;


// the edit code
if&#40;$action=="Επεξεργασία"&#41;&#123;

// how it prints out in the log file
$print_text = "|$date_output|$person|$where_from|$icq|$msn|$yahoo|$email|$site_address|$site_title|$like_added|$rate_site|$message|\n";

// gets everything in the file and saves as $x
        $fp = fopen&#40;$logfile, "r"&#41;;
        $x = fread&#40;$fp, filesize &#40;$logfile&#41;&#41;;
        fclose&#40;$fp&#41;;

// change the transformed codes back to normal
$full_array = str_replace &#40;"#@&#40;^&#41;@#","'", $full_array&#41;;
$full_array = str_replace &#40;"#@&#40;^^&#41;@#","\"", $full_array&#41;;

// replace the code with the new version
$x = str_replace &#40;"$full_array","$print_text", $x&#41;;

// writes it to the file
        $fp = fopen&#40;$logfile, "w+"&#41;;
        $fw = fwrite&#40;$fp, $x&#41;;
        fclose&#40;$fp&#41;;

echo"Η επεξεργασία της καταχώρισης ολοκληρώθηκε<br>";

&#125;

// the delete code
if&#40;$action=="Διαγραφή"&#41;&#123;

// gets everything in the file and saves as $x
        $fp = fopen&#40;$logfile, "r"&#41;;
        $x = fread&#40;$fp, filesize &#40;$logfile&#41;&#41;;
        fclose&#40;$fp&#41;;

// change the transformed codes back to normal
$full_array = str_replace &#40;"#@&#40;^&#41;@#","'", $full_array&#41;;
$full_array = str_replace &#40;"#@&#40;^^&#41;@#","\"", $full_array&#41;;

// delete the code
$x = str_replace &#40;"$full_array\n","", $x&#41;;

// writes it to the file
        $fp = fopen&#40;$logfile, "w+"&#41;;
        $fw = fwrite&#40;$fp, $x&#41;;
        fclose&#40;$fp&#41;;

echo"Η καταχώρηση διαγράφτηκε!<br>";

&#125;

########## Listing and archiving code ##########

import_request_variables&#40;"gP", ""&#41;;

if&#40;empty&#40;$number&#41;&#41;&#123;
$number = $perPage;
&#125;

$file_line = file&#40;$logfile&#41;;
$total_lines = count&#40;$file_line&#41;;

// prints everything at the top of the list
echo "<center>Σύνολο&#58; ".&#40;$total_lines&#41;."<br>";
echo "Καταχωρήσεις&#58; ".&#40;$number-&#40;$perPage-1&#41;&#41;." έως ".&#40;$number&#41;."</center>";
echo "<hr size=3 noshade>";

for&#40;$i=&#40;$total_lines-1&#41;; 0 <= $i; $i--&#41; &#123; $line&#91;&#93; = $file_line&#91;$i&#93;; &#125;
	
for&#40;$i = 0; $i < $total_lines; $i++&#41;&#123;
if &#40;$i >= &#40;$number-$perPage&#41; && $i < $number&#41;&#123;
$line_array = explode&#40;"|",$line&#91;$i&#93;&#41;;

			/*
					## KEY ##
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			$line_array&#91;1&#93; = $date_output
			$line_array&#91;2&#93; = $person
			$line_array&#91;3&#93; = $where_from
			$line_array&#91;4&#93; = $icq
			$line_array&#91;5&#93; = $msn
			$line_array&#91;6&#93; = $yahoo
			$line_array&#91;7&#93; = $email
			$line_array&#91;8&#93; = $site_address
			$line_array&#91;9&#93; = $site_title
			$line_array&#91;10&#93; = $like_added
			$line_array&#91;11&#93; = $rate_site
			$line_array&#91;12&#93; = $message
			*/

			// gets all the slashes from the posts
			$line_array&#91;2&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;2&#93;&#41;;
			$line_array&#91;3&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;3&#93;&#41;;
			$line_array&#91;7&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;7&#93;&#41;;
			$line_array&#91;8&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;8&#93;&#41;;
			$line_array&#91;9&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;9&#93;&#41;;
			$line_array&#91;10&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;10&#93;&#41;;
			$line_array&#91;12&#93; = stripslashes &#40;$line_array&#91;12&#93;&#41;;

			// How it prints out each signing
			echo"<table class=normal width=100%><tr><td>";
			echo"<b>Εισαγωγή&#58;</b> <i>$line_array&#91;1&#93;</i><br>\n";
			echo"<b>Όνομα&#58;</b> $line_array&#91;2&#93;";
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;7&#93;&#41;&#41; &#123; echo" &#40;<a href=\"mailto&#58;$line_array&#91;7&#93;\">$line_array&#91;7&#93;</a>&#41;<br>\n"; &#125;
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;3&#93;&#41;&#41; &#123; echo"<b>Χώρα διαμονής&#58;</b> $line_array&#91;3&#93;<br>\n"; &#125;
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;4&#93;&#41;&#41;&#123;
			echo"<b>ICQ&#58; </b> <a href=\"http&#58;//wwp.icq.com/scripts/contact.dll?msgto=$line_array&#91;4&#93;\">$line_array&#91;4&#93;</a>";
			echo"<img src=\"http&#58;//status.icq.com/online.gif?icq=$line_array&#91;4&#93;&img=5\"><br>\n";
			&#125;
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;5&#93;&#41;&#41;&#123;
			echo"<b>MSN Messenger&#58;</b> <a href=\"mailto&#58;$line_array&#91;5&#93;\">$line_array&#91;5&#93;</a><br>\n";
			&#125;
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;6&#93;&#41;&#41;&#123;
			echo"<b>Yahoo Messenger&#58;</b> <a href=\"http&#58;//edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=$yahoo&.src=pg\">$line_array&#91;6&#93;</a><br>\n";
			&#125;
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;8&#93;&#41; && $line_array&#91;8&#93;!="http&#58;//"&#41;&#123;
			echo"<b>Ιστοσελίδα&#58; </b><a href=\"$line_array&#91;8&#93;\" target=_blank>$line_array&#91;8&#93;</a><br>\n";
			&#125;
			if&#40;$line_array&#91;11&#93;!='x'&#41; &#123;echo"<b>Βαθμολογία ιστοσελίδας&#58;</b> $line_array&#91;11&#93;</b><br>\n"; &#125;
			echo"<hr><p class=normal>";
			echo"<b>Σχόλιο&#58;</b><br>$line_array&#91;12&#93;";
			echo"<br>";
			if&#40;!empty&#40;$line_array&#91;10&#93;&#41;&#41;&#123;
			echo"<p class=normal><B>Προτάσεις για αλλαγές&#58;</b><br>$line_array&#91;10&#93;";
			&#125;
			echo"</td></tr></table>";
			echo"<hr noshade>";
&#125;

// get the <br> codes from the forms and make then enters
$line_array&#91;12&#93; = str_replace &#40;"<br>","\n", $line_array&#91;12&#93;&#41;;
$line_array&#91;10&#93; = str_replace &#40;"<br>","\n", $line_array&#91;10&#93;&#41;;

?>

<hr align=center width=200>
<center><table width="100%"><tr><td>
<form action="<?php print "$PHP_SELF?ctid=$ctid"; ?>" method="post">

<input type="hidden" name="full_array" size="25" value="<?php $line&#91;$i&#93; = chop&#40;$line&#91;$i&#93;&#41;; echo $line&#91;$i&#93;; ?>">
<input type="hidden" name="pass" size="25" value="<?php echo $pass; ?>">

<p class=normal>Δημοσιεύτηκε στις&#58;<br><input type="text" name="date_output" size="50" value="<?php echo $line_array&#91;1&#93;; ?>" maxlength="50"><br></span>
<p class=normal>Το ονοματεπώνυμο που θέλετε&#58;<br><input type="text" name="person" size="50" value="<?php echo $line_array&#91;2&#93;; ?>" maxlength="50"><br>
<p class=normal>Βάλτε την ιστοσελίδα που θέλετε&#58;<br><input type="text" name="site_address" size="50" maxlength="100" VALUE="<?php echo $line_array&#91;8&#93;; ?>"><br>
<!-- Τίτλος ιστοσελίδας&#58;<br><input type="text" name="site_title" value="<?php echo $line_array&#91;7&#93;; ?>" size="25" maxlength="50"><br> -->
<p class=normal>Ο τόπος διαμονής που θέλετε&#58;<br><select class="normal" name="where_from" maxlength="100" value="?php if&#40;$action=="Προεπισκόπηση"&#41;&#123; echo $line_array&#91;3&#93;; &#125;> else &#123;echo""; &#125; ?>">
<option value="" <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Επιλέξτε χώρα διαμονής"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Επιλέξτε χώρα διαμονής
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αγία Έδρα &#40;Πόλη του Βατικανού&#41;"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αγία Έδρα &#40;Πόλη του Βατικανού&#41;
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αγία Ελένη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αγία Ελένη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αγία Λουκία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αγία Λουκία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="&#902;γιος Βικέντιος και Γρεναδίνες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>&#902;γιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="&#902;γιος Μαρίνος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>&#902;γιος Μαρίνος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="&#902;γιος Χριστόφορος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>&#902;γιος Χριστόφορος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="&#902;γιος Πέτρος και Μικελόν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>&#902;γιος Πέτρος και Μικελόν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αζερμπαϊτζάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αζερμπαϊτζάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αίγυπτος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αίγυπτος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αιθιοπία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αιθιοπία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αϊτή"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αϊτή
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ακτή Ελεφαντοστού"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ακτή Ελεφαντοστού
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αλβανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αλβανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αλγερία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αλγερία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αμερικανική Σαμόα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αμερικανική Σαμόα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ανατολικό Τιμόρ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ανατολικό Τιμόρ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ανγκόλα Αγκόλα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ανγκόλα Αγκόλα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ανγκουίλα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ανγκουίλα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ανδόρρα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ανδόρρα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ανταρκτική"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ανταρκτική
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αντίγκουα και Μπαρμπούντα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Απομακρυσμένες Νησίδες των Η.Π.Α."&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Απομακρυσμένες Νησίδες των Η.Π.Α.
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αργεντινή"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αργεντινή
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αρμενία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αρμενία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αρούμπα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αρούμπα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αυστραλία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αυστραλία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αυστρία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αυστρία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Αφγανιστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Αφγανιστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βαλίς και Φουτούνα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βαλίς και Φουτούνα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βανουάτου"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βανουάτου
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βέλγιο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βέλγιο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βενεζουέλα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βενεζουέλα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βερμούδες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βερμούδες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βιετνάμ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βιετνάμ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βολιβία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βολιβία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βόρεια Κορέα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βόρεια Κορέα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βοσνία - Ερζεγοβίνη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βοσνία - Ερζεγοβίνη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βουλγαρία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βουλγαρία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βραζιλία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βραζιλία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γαλλία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γαλλία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γαλλικά Νότια Εδάφη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γαλλικά Νότια Εδάφη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γαλλική Γουιάνα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γαλλική Γουιάνα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γαλλική Πολυνησία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γαλλική Πολυνησία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γερμανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γερμανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γεωργία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γεωργία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γιβραλτάρ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γιβραλτάρ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γκάμπια"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γκάμπια
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γκαμπόν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γκαμπόν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γκάνα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γκάνα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γκουάμ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γκουάμ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γουαδελούπη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γουαδελούπη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γουατεμάλα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γουατεμάλα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γουιάνα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γουιάνα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γουινέα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γουινέα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γουινέα-Μπισσάου"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γουινέα-Μπισσάου
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γρενάδα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γρενάδα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Γροιλανδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Γροιλανδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Δανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Δανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Δομινικανή Δημοκρατία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Δομινικανή Δημοκρατία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Δυτική Σαχάρα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Δυτική Σαχάρα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ελ Σαλβαδόρ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ελ Σαλβαδόρ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ελβετία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ελβετία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ελλάδα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ελλάδα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ερυθραία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ερυθραία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Εσθονία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Εσθονία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ζάμπια"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ζάμπια
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ζιμπάμπουε"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ζιμπάμπουε
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ηνωμένες Πολιτείες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ηνωμένες Πολιτείες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ηνωμένο Βασίλειο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ηνωμένο Βασίλειο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ιαπωνία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ιαπωνία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ινδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ινδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ινδονησία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ινδονησία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ιορδανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ιορδανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ιράκ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ιράκ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ιράν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ιράν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ιρλανδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ιρλανδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ισημερινή Γουινέα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ισημερινή Γουινέα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ισημερινός"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ισημερινός
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ισλανδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ισλανδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ισπανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ισπανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ισραήλ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ισραήλ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ιταλία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ιταλία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Καζακστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Καζακστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Καμερούν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Καμερούν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Καμπότζη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Καμπότζη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Καναδάς"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Καναδάς
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κατάρ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κατάρ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κάτω Χώρες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κάτω Χώρες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κεντροαφρικανική Δημοκρατία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κένυα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κένυα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κίνα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κίνα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κιργιζιστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κιργιζιστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κιριμπάτι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κιριμπάτι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κολομβία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κολομβία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κομόρες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κομόρες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κονγκό"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κονγκό
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κόστα Ρίκα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κόστα Ρίκα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κούβα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κούβα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κουβέιτ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κουβέιτ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κροατία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κροατία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Κύπρος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Κύπρος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λάος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λάος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λεσόθο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λεσόθο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λεττονία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λεττονία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λευκορωσία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λευκορωσία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λίβανος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λίβανος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λιβερία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λιβερία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λιβύη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λιβύη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λιθουανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λιθουανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λιχτενστάιν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λιχτενστάιν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Λουξεμβούργο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Λουξεμβούργο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαγιότ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαγιότ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαδαγασκάρη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαδαγασκάρη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μακάο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μακάο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαλαισία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαλαισία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαλάουι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαλάουι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαλδίβες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαλδίβες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαλί"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαλί
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μάλτα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μάλτα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαρόκο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαρόκο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαρτινίκα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαρτινίκα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαυρίκιος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαυρίκιος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μαυριτανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μαυριτανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μεξικό"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μεξικό
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μιανμάρ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μιανμάρ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μικρονησία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μικρονησία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μογγολία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μογγολία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μοζαμβίκη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μοζαμβίκη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μολδαβία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μολδαβία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μονακό"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μονακό
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μοντσεράτ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μοντσεράτ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπανγκλαντές"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπανγκλαντές
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπαρμπάντος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπαρμπάντος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπαχάμες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπαχάμες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπαχρέιν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπαχρέιν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπελίζε"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπελίζε
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπενίν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπενίν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μποτσουάνα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μποτσουάνα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπουρκίνα Φάσο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπουρκίνα Φάσο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπουρούντι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπουρούντι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπουτάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπουτάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Μπρουνέι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Μπρουνέι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ναμίμπια"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ναμίμπια
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ναουρού"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ναουρού
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νέα Ζηλανδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νέα Ζηλανδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νέα Καληδονία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νέα Καληδονία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νεπάλ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νεπάλ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Βόρειες Μαριάνες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Βόρειες Μαριάνες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Κάυμαν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Κάυμαν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Κόκος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Κόκος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Κουκ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Κουκ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Μάρσαλ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Μάρσαλ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Πίτκαιρν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Πίτκαιρν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Σολομώντος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Σολομώντος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Σφάλμπαρ και Γιαν Μαϋέν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Σφάλμπαρ και Γιαν Μαϋέν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Τερκς και Κάικος"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Τερκς και Κάικος
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Φερόες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Φερόες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Φώκλαντ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Φώκλαντ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσος Μπουβέ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσος Μπουβέ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσος Νόρφοκ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσος Νόρφοκ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νήσος των Χριστουγέννων"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νήσος των Χριστουγέννων
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νίγηρας"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νίγηρας
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νιγηρία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νιγηρία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νικαράγουα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νικαράγουα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νιούε"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νιούε
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νορβηγία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νορβηγία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νότια Αφρική"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νότια Αφρική
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Νότια Κορέα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Νότια Κορέα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ντομίνικα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ντομίνικα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ολλανδικές Αντίλλες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ολλανδικές Αντίλλες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ομάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ομάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ονδούρα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ονδούρα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ουγγαρία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ουγγαρία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ουγκάντα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ουγκάντα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ουζμπεκιστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ουζμπεκιστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ουκρανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ουκρανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ουρουγουάη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ουρουγουάη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Πακιστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Πακιστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Παλάου"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Παλάου
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Παναμάς"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Παναμάς
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Παπουασία-Νέα Γουινέα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Παπουασία-Νέα Γουινέα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Παραγουάη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Παραγουάη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Περού"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Περού
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Πολωνία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Πολωνία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Πορτογαλία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Πορτογαλία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Πουέρτο Ρίκο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Πουέρτο Ρίκο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Πράσινο Ακρωτήριο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Πράσινο Ακρωτήριο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Π.Γ.Δ.Μ."&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Π.Γ.Δ.Μ.
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ρεϋνιόν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ρεϋνιόν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ρουάντα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ρουάντα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ρουμανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ρουμανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ρωσία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ρωσία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σαμόα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σαμόα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σάο Τομέ και Πρίνσιπε"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σαουδική Αραβία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σαουδική Αραβία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σενεγάλη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σενεγάλη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σερβία και Μαυροβούνιο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σερβία και Μαυροβούνιο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σεϋχέλλες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σεϋχέλλες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σιέρρα Λεόνε"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σιέρρα Λεόνε
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σιγκαπούρη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σιγκαπούρη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σλοβακία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σλοβακία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σλοβενία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σλοβενία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σομαλία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σομαλία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σουαζιλάνδη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σουαζιλάνδη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σουδάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σουδάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σουηδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σουηδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σουρινάμ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σουρινάμ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Σρι Λάνκα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Σρι Λάνκα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Συρία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Συρία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ταϊβάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ταϊβάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Ταϊλάνδη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Ταϊλάνδη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τανζανία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τανζανία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τατζικιστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τατζικιστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τζαμάικα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τζαμάικα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τζιμπουτί"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τζιμπουτί
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τόγκο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τόγκο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τοκελάου"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τοκελάου
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τόνγκα"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τόνγκα
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τουβαλού"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τουβαλού
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τουρκία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τουρκία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τουρκμενιστάν"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τουρκμενιστάν
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τρινιδάδ και Τομπάγκο"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τρινιδάδ και Τομπάγκο
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τσαντ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τσαντ
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τσεχία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τσεχία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Τυνησία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Τυνησία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Υεμένη"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Υεμένη
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Φιλιππίνες"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Φιλιππίνες
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Φινλανδία"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Φινλανδία
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Φίτζι"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Φίτζι
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Χιλή"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Χιλή
<option <?php if&#40;$line_array&#91;3&#93;=="Χονγκ Κονγκ"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>Χονγκ Κονγκ</select>
<p class=normal>Η ηλεκτρονική Διεύθυνση που θέλετε&#58;<br><input type="text" name="email" value="<?php echo $line_array&#91;7&#93;; ?>" size="50" maxlength="50"><br>
<p class=normal>ICQ #&#58;<br><input type="text" name="icq" value="<?php echo $line_array&#91;4&#93;; ?>" size="15" maxlength="50"><br>
<p class=normal>MSN Messenger&#58;<br><input type="text" name="man" value="<?php echo $line_array&#91;5&#93;; ?>" size="50" maxlength="50"><br>
<p class=normal>Yahoo Messenger&#58;<br><input type="text" name="yahoo" value="<?php echo $line_array&#91;6&#93;; ?>" size="50" maxlength="50"><br>

<p class=normal>Αλλαγή βαθμολόγησης σελίδας 1 έως 10&#58; <SELECT NAME="rate_site">
    <OPTION value="">--Επιλογή--
    <OPTION value=10 <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="10"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>10 - &#902;ριστη!
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="9"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>9
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="8"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>8
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="7"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>7
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="6"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>6
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="5"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>5
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="4"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>4
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="3"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>3
    <OPTION <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="2"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>2
    <OPTION value=1 <?php if&#40;$line_array&#91;9&#93;=="1"&#41;&#123; echo"selected"; &#125; ?>>1 - Κάκιστη!</SELECT>

<p class=normal>Αλλάξτε τις προτάσεις για την σελίδα&#58;<br><textarea class="normal" name="like_added" rows="5" cols="100"><?php echo $line_array&#91;10&#93;; ?></textarea><br>

<p class=normal>Αλλάξτε το σχόλιο&#58;<br><textarea class="normal" name="message" rows="5" cols="100"><?php echo $line_array&#91;12&#93;; ?></textarea><br><br>
<input class="button" type="submit" name="action" value="Επεξεργασία">
<input class="button" type="submit" name="action" value="Διαγραφή"></center>
</form>
</td></tr></table>

<?

echo"<hr noshade>";

        &#125;
    &#125;

$y=1;
$num=$perPage;
while&#40;$total_lines > &#40;$num-&#40;$perPage&#41;&#41;&#41;&#123;

        if&#40;$perPage < $total_lines&#41;&#123;
        if&#40;&#40;$number-&#40;$perPage-1&#41;&#41; == $y && $number == $num&#41;&#123;

            echo "&#91;$y-$num&#93; ";

        &#125; else &#123; echo "&#91;<a href=\"$PHP_SELF?ctid=$ctid&action=view&number=$num\">$y-$num</a>&#93;\n";
    &#125;
&#125;
$num+=$perPage;
$y+=$perPage;
&#125;

?>
Επειδή είναι κάτι που πρέπει να παραδοθεί αύριο αναμένω τις απαντήσεις σας.
Σας ευχαριστώ για την όποια απάντηση.
:)
Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.
Η Μακεδονία είναι Ελλάδα.
Εικόνα

Άβαταρ μέλους
fafos
Script Master
Δημοσιεύσεις: 6236
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2004 03:09

Πρόβλημα με τον κώδικα; (μάλλον)

Δημοσίευση από fafos » 03 Δεκ 2005 18:52

Mhpos den eprepe na metafraseis ta actions? (p.x. if($action=="Επεξεργασία" )
Xrhsimopoiei kapoio arxeio me functions h efarmogh?

Άβαταρ μέλους
panos78
Δημοσιεύσεις: 535
Εγγραφή: 15 Φεβ 2003 02:14
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη
Επικοινωνία:

Πρόβλημα με τον κώδικα; (μάλλον)

Δημοσίευση από panos78 » 03 Δεκ 2005 19:00

Έπρεπε να τα μεταφράσω για να μπορώ να αλλάξω και το κείμενο στα κουμπάκια:

Κώδικας: Επιλογή όλων

<input class="button" type="submit" name="action" value="Επεξεργασία"> 
<input class="button" type="submit" name="action" value="Διαγραφή">
Χρησιμοποιεί αλλά όλα τα υπόλοιπα php που έχει η σελίδα λειτουργούν κανονικά εκτός από αυτό.:(
Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.
Η Μακεδονία είναι Ελλάδα.
Εικόνα

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες