Πρόβλημα με "Repeat Region" στην Php

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να βρείτε ή να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με την PHP

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators, PHP Moderators

Απάντηση
b-focus
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 11 Ιούλ 2005 11:40

Πρόβλημα με "Repeat Region" στην Php

Δημοσίευση από b-focus » 11 Ιούλ 2005 12:00

Καλημέρα
Καταρχήν να πω ότι οι γνώσεις μου στην php είναι πολύ λίγες. Δυναμικές σελίδες φτιάχνω με την βοήθεια του Dreamweaver. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να λύσω.

Έχω σε μία σελίδα τον παρακάτω κώδικα:

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?php
$maxRows_Recordset1 = 8;
$pageNum_Recordset1 = 0;
if &#40;isset&#40;$HTTP_GET_VARS&#91;'pageNum_Recordset1'&#93;&#41;&#41; &#123;
 $pageNum_Recordset1 = $HTTP_GET_VARS&#91;'pageNum_Recordset1'&#93;;
&#125;
$startRow_Recordset1 = $pageNum_Recordset1 * $maxRows_Recordset1;

mysql_select_db&#40;$database_jardin, $jardin&#41;;
$query_Recordset1 = "SELECT onoma_gr, foto FROM papoutsia";
$query_limit_Recordset1 = sprintf&#40;"%s LIMIT %d, %d", $query_Recordset1, $startRow_Recordset1, $maxRows_Recordset1&#41;;
$Recordset1 = mysql_query&#40;$query_limit_Recordset1, $jardin&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc&#40;$Recordset1&#41;;

if &#40;isset&#40;$HTTP_GET_VARS&#91;'totalRows_Recordset1'&#93;&#41;&#41; &#123;
 $totalRows_Recordset1 = $HTTP_GET_VARS&#91;'totalRows_Recordset1'&#93;;
&#125; else &#123;
 $all_Recordset1 = mysql_query&#40;$query_Recordset1&#41;;
 $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows&#40;$all_Recordset1&#41;;
&#125;
$totalPages_Recordset1 = ceil&#40;$totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1&#41;-1;
?>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>&#58;&#58; JARDIN &#58;&#58; - &#58;&#58; ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ &#58;&#58;</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1253">
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFFFF" background="images/dot2.gif" link="#ffffff" vlink="#ffffff" onLoad="MM_preloadImages&#40;'images/koumpia/etaireia_a.gif','images/koumpia/epikoinonia_a.gif','images/koumpia/papoutsia_a.gif','images/koumpia/tsantes_a.gif'&#41;">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td valign="top"><table width="100%" height="249" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td><div align="center">
       <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
         <td height="27" background="images/mple-pano.gif">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
         <td background="images/gramoula.gif"><div align="center">
           <table width="770" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
             <td valign="top" background="images/back-aspro.gif"><table width="770" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr> 
                <td height="262" background="images/back-pano.jpg"><table width="770" height="262" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                  <tr> 
                   <td width="205" valign="top"><table width="205" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mauramikra">
                     <tr> 
                      <td height="155" valign="bottom">&nbsp;</td>
                     </tr>
                     <tr> 
                      <td height="17"><table width="205" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="ora">
                        <tr> 
                         <td width="15">&nbsp;</td>
                         <td> 
                          <?

echo date&#40;'d-m-y'&#41;

?>
                         </td>
                        </tr>
                       </table></td>
                     </tr>
                    </table>
                    <table width="205" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tesaria">
                     <tr> 
                      <td>&nbsp;</td>
                     </tr>
                    </table>
                    <table width="205" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                     <tr> 
                      <td height="25" valign="bottom"><a href="etaireia.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'Image3','','images/koumpia/etaireia_a.gif',1&#41;"><img src="images/koumpia/etaireia.gif" name="Image3" width="128" height="25" border="0"></a></td>
                     </tr>
                     <tr> 
                      <td height="25" valign="bottom"><img src="images/koumpia/proionta_a.gif" width="144" height="25"></td>
                     </tr>
                     <tr> 
                      <td height="25" valign="bottom"><a href="contact.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'Image5','','images/koumpia/epikoinonia_a.gif',1&#41;"><img src="images/koumpia/epikoinonia.gif" name="Image5" width="161" height="25" border="0"></a></td>
                     </tr>
                    </table></td>
                   <td width="565" valign="top"><table width="565" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="aspramikra">
                     <tr> 
                      <td height="155">&nbsp;</td>
                     </tr>
                     <tr> 
                      <td height="17"><table width="565" height="17" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mauramikra">
                        <tr> 
                         <td>&nbsp;</td>
                         <td width="30"><a href="etaireia.php"><img src="images/simea_gr.gif" width="25" height="15" border="0"></a></td>
                         <td width="60">Greek</td>
                         <td width="30"><a href="etaireia_en.php"><img src="images/simea_en.gif" width="25" height="15" border="0"></a></td>
                         <td width="115">English</td>
                        </tr>
                       </table></td>
                     </tr>
                    </table>
                    <table width="565" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tesaria">
                     <tr> 
                      <td height="10">&nbsp;</td>
                     </tr>
                    </table>
                    <table width="555" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="keimena">
                     <tr> 
                      <td height="72" valign="bottom"><div align="justify">
                        <table width="555" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                         <tr> 
                          <td>&nbsp;</td>
                          <td width="95"><a href="papoutsia.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'Image6','','images/koumpia/papoutsia_a.gif',1&#41;"><img src="images/koumpia/papoutsia.gif" name="Image6" width="70" height="21" border="0"></a></td>
                          <td width="130"><a href="tsantes.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore&#40;&#41;" onMouseOver="MM_swapImage&#40;'Image7','','images/koumpia/tsantes_a.gif',1&#41;"><img src="images/koumpia/tsantes.gif" name="Image7" width="70" height="21" border="0"></a></td>
                         </tr>
                        </table>
                       </div></td>
                     </tr>
                    </table></td>
                  </tr>
                 </table></td>
               </tr>
               <tr> 
                <td> <table width="750" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FF9900">
                  <tr> 
                   <td valign="top" bordercolor="#FFFFFF"><table width="720" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tesaria">
                     <tr>
                      <td>&nbsp;</td>
                     </tr>
                    </table>
                    <table width="720" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                     <tr>
                      <td>
											 <?php do &#123; ?>
                     <table width="180" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tr> 
                       <td height="113"><div align="center">
                         <?php
			$size = getimagesize &#40;"uploads/papoutsia/".$row_Recordset1&#91;'foto'&#93;&#41;;
		?>
                         <a href="javascript&#58;;"><img src="uploads/papoutsia/thumb_<?php echo $row_Recordset1&#91;'foto'&#93;; ?>" alt="μεγέθυνση της εικόνας" onClick="JustSoPicWindow&#40;'uploads/papoutsia/<?php echo $row_Recordset1&#91;'foto'&#93;; ?>','<?php echo "&#123;$size&#91;0&#93;&#125;"; ?>','<?php echo "&#123;$size&#91;1&#93;&#125;"; ?>','Κλίκ στην εικόνα για κλείσιμο','#CCCCFF','hug image','0'&#41;;return document.MM_returnValue" border="0"></a></div></td>
                      </tr>
                      <tr> 
                       <td height="25"><div align="center" class="keimena"><?php echo $row_Recordset1&#91;'onoma_gr'&#93;; ?></div></td>
                      </tr>
                      <tr> 
                       <td valign="top" class="keimena">------------------------------------</td>
                      </tr>
                     </table>
                     <?php &#125; while &#40;$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc&#40;$Recordset1&#41;&#41;; ?></td>
                     </tr>
                    </table> </td>
                  </tr>
                 </table></td>
               </tr>
               <tr> 
                <td height="20">&nbsp;</td>
               </tr>
              </table></td>
            </tr>
           </table>
          </div></td>
        </tr>
        <tr>
         <td height="27" valign="top" background="images/mple-kato.gif"><div align="center">
           <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr> 
             <td height="17" valign="bottom"><div align="center"><span class="aspramikra">Κ. 
               ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ - Ε. ΒΕΡΒΕΡΗΣ , 1ο χλμ. Ωραιοκάστρου 
               , Θεσσαλονίκη , Τηλ&#58; 2310 682.880 &amp; 682.881 
               &amp; 682.947</span></div></td>
            </tr>
           </table>
          </div></td>
        </tr>
       </table>
      </div></td>
    </tr>
   </table>
   <table width="600" height="20" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
    </tr>
   </table>
   <table width="500" height="20" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
    <tr>
     <td bordercolor="#000066" background="images/mple.gif"><div align="center"><A HREF="http&#58;//www.target-computers.gr" target="blank" class="aspramikra">Design 
       &amp; Hosted &copy; 2005 by Target Computers</a></div></td>
    </tr>
   </table>
   <table width="500" height="25" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
     <td>&nbsp;</td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
<?php
mysql_free_result&#40;$Recordset1&#41;;
?>
Όταν υπάρχουν στην βάση παραπάνω από 4 φωτογραφίες μου βγάζει στον Browser αυτό:
http://www.jardin.gr/test.php

Πως μπορώ να κάνω τον κώδικα, έτσι ώστε όταν φθάνει στην 4η φωτογραφία, να κάνει wrap και να πηγαίνει από κάτω.

Σας ευχαριστώ

Άβαταρ μέλους
Basilakis
PHP Moderator
Δημοσιεύσεις: 8575
Εγγραφή: 17 Νοέμ 2003 13:03
Τοποθεσία: Womans' Brain
Επικοινωνία:

Πρόβλημα με "Repeat Region" στην Php

Δημοσίευση από Basilakis » 11 Ιούλ 2005 12:07

Tha mporouses na kaneis 4 steiles ston pinaka kai etsi aftomata tha se phgaine apo katw kathe fora!

b-focus
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 11 Ιούλ 2005 11:40

Πρόβλημα με "Repeat Region" στην Php

Δημοσίευση από b-focus » 11 Ιούλ 2005 13:18

Το έκανα αυτό που μου είπες, και δες τι μου βγάζει.

http://www.jardin.gr/test2.php

Εγώ θέλω να αναδιπλώνουν, και όχι να είναι η μία κάτω από την άλλη.

Μόλις δηλαδή συμπληρωθεί η τετράδα να πάει αυτόματα από κάτω η άλλη φωτό.

Άβαταρ μέλους
Basilakis
PHP Moderator
Δημοσιεύσεις: 8575
Εγγραφή: 17 Νοέμ 2003 13:03
Τοποθεσία: Womans' Brain
Επικοινωνία:

Πρόβλημα με "Repeat Region" στην Php

Δημοσίευση από Basilakis » 11 Ιούλ 2005 14:20

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?
 // textads sites
 $connection = mysql_connect&#40;$dbhost,$dbuser,$dbpassword&#41;;
 $db = mysql_select_db&#40;$dbname, $connection&#41;;
 $dupecheck = ereg_replace&#40;' ','%',$dupecheck&#41; ;

 $sql = "select * from phpbb_adstext order by rand&#40;&#41; limit 2 ";
 $result = mysql_query&#40;$sql, $connection&#41;;
?>
<table width="578" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" bgcolor="#9bad8d">
 <tr>
<?
 for&#40;$i=1;$i<=2;$i++&#41; &#123;
 $res=mysql_fetch_array&#40;$result&#41;;
?>  <td width="285" height="38" bgcolor="#dee7ce"><div align="left" class="txt1"><?
  echo stripslashes&#40;$res&#91;"textads"&#93;&#41;;?><BR></td>
<?
 &#125;
?
Ton kwdika afto mou ton eixe alaksei ligo o Rapid opote den diekdikw pneymatika dikaiwmata. Ayto ebgaze 2 sthles ean thimame kala! Prepei na sou edwsa to swsto komatio!

Άβαταρ μέλους
billt
Δημοσιεύσεις: 1175
Εγγραφή: 20 Φεβ 2004 16:17
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Πρόβλημα με "Repeat Region" στην Php

Δημοσίευση από billt » 11 Ιούλ 2005 15:13

Γράψε τα δεδομένα σε πίνακα όταν κάνεις loop αντί να τα κάνεις echo και μετά φτιάξε table με τα δεδομένα του πίνακα http://www.weberdev.com/get_example-1761.html

Καλή τύχη συμπατριώτη από Θεσσαλονίκη :wink:

Απάντηση

Επιστροφή στο “PHP Προγραμματισμός”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης