Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Συζητήσεις και νέα σχετικά με την ασφάλεια των υπολογιστών και των virus που τους προσβάλουν...

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Zozzy
Δημοσιεύσεις: 111
Εγγραφή: 14 Φεβ 2008 01:33
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Επικοινωνία:

Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Δημοσίευση από Zozzy » 30 Σεπ 2008 10:41

Δοκίμασε και το Unhackme
http://greatis.com/unhackme/
Βρίσκει rootkits που γενικώς κρύβονται καλά.:)

geokaral
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 13 Ιούλ 2008 21:31

Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Δημοσίευση από geokaral » 04 Νοέμ 2008 12:56

Σας δίνω κι ένα αρχειάκι από το Hijackthis
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 1:10:54 μμ, on 28/9/2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\SAGEM\CONN-X SAGEM Fast 800\dslmon.exe
C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: XBTP01797 - {78F498D1-046E-45ee-BA7D-A00224ACE79A} - C:\PROGRA~1\FREEST~1.GRT\FREEST~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Βοηθός εισόδου του Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: FreeStuff.gr Toolbar - {25F97EB4-1C02-45BA-BA0C-E67AACE64D4A} - C:\Program Files\FreeStuff.gr Toolbar\freestuff.gr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SBAMTray] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBAMTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Σήμερα.lnk = C:\Program Files\Today\TODAY.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Λήψη όλων με το FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Λήψη με χρήση του FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - https://www.alphafinance.gr/AlphaSupport.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B24A716A-04CE-452F-AFF6-CA72D02B17F8}: NameServer = 195.170.0.1 195.170.2.2
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Sunbelt VIPRE Antivirus Service (SBAMSvc) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBAMSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--
End of file - 7428 bytes
TΙ ΝΑ ΚΑΝΩ????

EXΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ!!!

:cry: :cry:[/quote]

file svise auto einai os 10000% kai meta vale to malwarebytez kai nomizw 8a eisai ok

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B24A716A-04CE-452F-AFF6-CA72D02B17F8}: NameServer = 195.170.0.1 195.170.2.2 apla tikare to kai pata fix(ama den xereis pws leitourgei :D ) ante kai kah tuxh an kai nomizw me auto pou sou eipa 8a svistei o ios kai ola ok

geokaral
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 13 Ιούλ 2008 21:31

Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Δημοσίευση από geokaral » 04 Νοέμ 2008 12:57

geokaral έγραψε:Σας δίνω κι ένα αρχειάκι από το Hijackthis
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 1:10:54 μμ, on 28/9/2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\SAGEM\CONN-X SAGEM Fast 800\dslmon.exe
C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: XBTP01797 - {78F498D1-046E-45ee-BA7D-A00224ACE79A} - C:\PROGRA~1\FREEST~1.GRT\FREEST~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Βοηθός εισόδου του Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: FreeStuff.gr Toolbar - {25F97EB4-1C02-45BA-BA0C-E67AACE64D4A} - C:\Program Files\FreeStuff.gr Toolbar\freestuff.gr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SBAMTray] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBAMTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Σήμερα.lnk = C:\Program Files\Today\TODAY.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Λήψη όλων με το FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Λήψη με χρήση του FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - https://www.alphafinance.gr/AlphaSupport.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B24A716A-04CE-452F-AFF6-CA72D02B17F8}: NameServer = 195.170.0.1 195.170.2.2
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Sunbelt VIPRE Antivirus Service (SBAMSvc) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBAMSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--
End of file - 7428 bytes

file svise auto einai os 10000% kai meta vale to malwarebytez kai nomizw 8a eisai ok

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B24A716A-04CE-452F-AFF6-CA72D02B17F8}: NameServer = 195.170.0.1 195.170.2.2 apla tikare to kai pata fix(ama den xereis pws leitourgei :D ) ante kai kah tuxh an kai nomizw me auto pou sou eipa 8a svistei o ios kai ola ok

geokaral
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 13 Ιούλ 2008 21:31

Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Δημοσίευση από geokaral » 04 Νοέμ 2008 12:58

geokaral έγραψε:
geokaral έγραψε:Σας δίνω κι ένα αρχειάκι από το Hijackthis
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 1:10:54 μμ, on 28/9/2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\SAGEM\CONN-X SAGEM Fast 800\dslmon.exe
C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: XBTP01797 - {78F498D1-046E-45ee-BA7D-A00224ACE79A} - C:\PROGRA~1\FREEST~1.GRT\FREEST~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Βοηθός εισόδου του Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: FreeStuff.gr Toolbar - {25F97EB4-1C02-45BA-BA0C-E67AACE64D4A} - C:\Program Files\FreeStuff.gr Toolbar\freestuff.gr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SBAMTray] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBAMTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Σήμερα.lnk = C:\Program Files\Today\TODAY.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Λήψη όλων με το FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Λήψη με χρήση του FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - https://www.alphafinance.gr/AlphaSupport.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B24A716A-04CE-452F-AFF6-CA72D02B17F8}: NameServer = 195.170.0.1 195.170.2.2
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Sunbelt VIPRE Antivirus Service (SBAMSvc) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy\SBAMSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--
End of file - 7428 bytes

file svise auto einai os 10000% kai meta vale to malwarebytez kai nomizw 8a eisai ok

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B24A716A-04CE-452F-AFF6-CA72D02B17F8}: NameServer = 195.170.0.1 195.170.2.2 apla tikare to kai pata fix(ama den xereis pws leitourgei :D ) ante kai kah tuxh an kai nomizw me auto pou sou eipa 8a svistei o ios kai ola ok

Άβαταρ μέλους
mechpanos
Honorary Member
Δημοσιεύσεις: 1709
Εγγραφή: 20 Μαρ 2003 00:59
Τοποθεσία: Athens - Pyrgos
Επικοινωνία:

Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Δημοσίευση από mechpanos » 05 Νοέμ 2008 10:45

Μιας και έχεις σημαντικά και πολλά δεδομένα:
Πάρε ένα εξωτερικό σκληρό και πέρασέ τα!
Κάνε FORMAT!!!!!
Που κολλάς; Εκτός, και αν έχεις τίποτα προγράμματα μέσα στο Laptop που δεν μπορείς να ξαναπεράσεις...αν και νομίζω, ακόμα και γιαυτό υπάρχει λύση!
Πύργος θεός Πανηλειακός!!

geokaral
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 13 Ιούλ 2008 21:31

Δεν πάει άλλο! Τι έχει φωλιάσει στο laptop μου;

Δημοσίευση από geokaral » 05 Νοέμ 2008 17:05

file kane auto pou sou eipa pio panw na deis(kai sorry gia to diplo post)

Απάντηση

Επιστροφή στο “Security, antiVirus & antiSpyWare”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης