Υπολογισμός μορίων

Joomla! forum. Joomla! Questions and Answers.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
optixiouxos
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 20 Ιουν 2011 16:08

Υπολογισμός μορίων

Δημοσίευση από optixiouxos » 20 Ιουν 2011 16:23

Καλησπέρα
παιδιά υπάρχει κάποιο module που να τροποποιείται εύκολα για να το χρησιμοποιήσω στο site μου για τον υπολογισμό των μορίων από τις πανελλήνιες εξετάσεις;
Έχω δει να κυκλοφορεί αυτό www.methodiko-frontistirio.gr/exams/exams/marks.htm

Άβαταρ μέλους
Nemesis_Elite
Δημοσιεύσεις: 348
Εγγραφή: 14 Μαρ 2009 22:51
Τοποθεσία: athens

Υπολογισμός μορίων

Δημοσίευση από Nemesis_Elite » 29 Ιουν 2011 21:48

γιατι δεν αντιγράφεις το ίδιο? παρε τον κώδικα είναι script σκέτο αυτο που τα υπολογιζει.
αντεγραψε το βαλτο σε ενα module και εισαι σχεδόν ετοιμος.

ή αν δυσκολευέσε αποθηκευσε την σελίδα και καντο wrap ως html στο joomla.

Κώδικας: Επιλογή όλων

<script type="text/javascript"> 

<!--


function initialize&#40;condition&#41;

&#123;&#125;

var currentpage=1;

var currentheight=0;

var elements=&#91;&#91;'elem515','div515','onomatep',1,515&#93;,

&#91;'nameinput','div516','onomateponymo',1,516&#93;,

&#91;'elem380','div380','epiloghkat',1,380&#93;,

&#91;'katinput','div512','selKat',1,512&#93;,

&#91;'div443','div443','plesio5',1,443&#93;,

&#91;'elem514','div514','mathimata',1,514&#93;,

&#91;'div379','div379','plesio1',1,379&#93;,

&#91;'elem496','div496','mathkat',1,496&#93;,

&#91;'div441','div441','plesio2',1,441&#93;,

&#91;'elem497','div497','mathped',1,497&#93;,

&#91;'div442','div442','plesio3',1,442&#93;,

&#91;'div444','div444','plesio4',1,444&#93;,

&#91;'elem499','div499','moria',1,499&#93;,

&#91;'div500','div500','plesio6',1,500&#93;,

&#91;'elem501','div501','eidikoMathtxt',1,501&#93;,

&#91;'elem445','div445','p1',1,445&#93;,

&#91;'elem446','div446','p2',1,446&#93;,

&#91;'elem447','div447','g',1,447&#93;,

&#91;'elem448','div448','p',1,448&#93;,

&#91;'namemath1input','div505','mname1',1,505&#93;,

&#91;'m1t1input','div450','m1p1',1,450&#93;,

&#91;'m1t2input','div451','m1p2',1,451&#93;,

&#91;'m1grbinput','div452','m1g',1,452&#93;,

&#91;'m1prbinput','div453','m1p',1,453&#93;,

&#91;'namemath2input','div506','mname2',1,506&#93;,

&#91;'m2t1input','div455','m2p1',1,455&#93;,

&#91;'m2t2input','div456','m2p2',1,456&#93;,

&#91;'m2grbinput','div457','m2g',1,457&#93;,

&#91;'m2prbinput','div458','m2p',1,458&#93;,

&#91;'namemath3input','div507','mname3',1,507&#93;,

&#91;'m3t1input','div460','m3p1',1,460&#93;,

&#91;'m3t2input','div461','m3p2',1,461&#93;,

&#91;'m3grbinput','div462','m3g',1,462&#93;,

&#91;'m3prbinput','div463','m3p',1,463&#93;,

&#91;'namemath4input','div508','mname4',1,508&#93;,

&#91;'m4t1input','div465','m4p1',1,465&#93;,

&#91;'m4t2input','div466','m4p2',1,466&#93;,

&#91;'m4grbinput','div467','m4g',1,467&#93;,

&#91;'m4prbinput','div468','m4p',1,468&#93;,

&#91;'nameeklbl','div510','mname5',1,510&#93;,

&#91;'ekt1input','div470','m5p1',1,470&#93;,

&#91;'ekt2input','div471','m5p2',1,471&#93;,

&#91;'ekgrbinput','div472','m5g',1,472&#93;,

&#91;'ekprbinput','div473','m5p',1,473&#93;,

&#91;'namegenped','div509','mname6',1,509&#93;,

&#91;'gpt1input','div475','m6p1',1,475&#93;,

&#91;'gpt2input','div476','m6p2',1,476&#93;,

&#91;'gpgrbinput','div477','m6g',1,477&#93;,

&#91;'gpprbinput','div478','m6p',1,478&#93;,

&#91;'epilchk','div504','optional',1,504&#93;,

&#91;'nameecon','div511','mname7',1,511&#93;,

&#91;'aecont1input','div480','m7p1',1,480&#93;,

&#91;'aecont2input','div481','m7p2',1,481&#93;,

&#91;'aecongrbinput','div482','m7g',1,482&#93;,

&#91;'aeconprbinput','div483','m7p',1,483&#93;,

&#91;'elem484','div484','gbptxt',1,484&#93;,

&#91;'namegenikosbp','div485','gbp',1,485&#93;,

&#91;'eidikomathinput','div513','selectEidiko',1,513&#93;,

&#91;'eidmoriainput','div502','eidm',1,502&#93;,

&#91;'elem486','div486','ep1txt',1,486&#93;,

&#91;'ep1input','div487','ep1',1,487&#93;,

&#91;'elem488','div488','ep2txt',1,488&#93;,

&#91;'ep2input','div489','ep2',1,489&#93;,

&#91;'elem490','div490','ep3txt',1,490&#93;,

&#91;'ep3input','div491','ep3',1,491&#93;,

&#91;'elem492','div492','ep4txt',1,492&#93;,

&#91;'ep4input','div493','ep4',1,493&#93;,

&#91;'elem494','div494','ep5txt',1,494&#93;,

&#91;'ep5input','div495','ep5',1,495&#93;,

&#91;'nameeikona','div517','logo',1,517&#93;,

&#91;'namebutton','div589','print',1,589&#93;,

&#91;'elem590','div590','note',1,590&#93;

&#93;;

function resizepage&#40;mode,value&#41;

&#123;var height=0;

	if&#40;mode>0&#41;

	&#123;

		for&#40;var i=0;i<elements.length;i++&#41;

			&#123;

				if&#40;mode==2||elements&#91;i&#93;&#91;3&#93;==currentpage&#41;

					&#123;e=document.getElementById&#40;elements&#91;i&#93;&#91;1&#93;&#41;;

					h=e.offsetTop+e.offsetHeight;

					if&#40;h>height&#41;

					height=h;

					&#125;

				&#125;

			&#125;

		var totheight=height+value;

			if&#40;&#40;mode==2&&totheight>currentheight&#41;||&#40;mode!=2&&totheight!=currentheight&#41;&#41;

				&#123;

					document.getElementById&#40;'formdiv14'&#41;.style.height=totheight+'px';

					window.scrollTo&#40;0,0&#41;;

					currentheight=totheight;

				&#125;

			&#125;

		onload=function&#40;&#41;

		&#123;

			initialize&#40;'formentry'&#41;;

			initialize&#40;'pageentry'&#41;;

			resizepage&#40;1,50&#41;;

			if&#40;processor.traceBuffer&#41;

				traceWindow&#40;&#41;;

		&#125;

		function getElementByName&#40;name&#41;

		&#123;

			if&#40;name.substr&#40;0,6&#41;=='nm'&#41;

				name=name.substring&#40;6,name.length-2&#41;;

			for&#40;var i=0;i<elements.length;i++&#41;

				if&#40;elements&#91;i&#93;&#91;2&#93;==name&#41;

					return eval&#40;'document.moria.'+elements&#91;i&#93;&#91;0&#93;&#41;;

					return null;

				&#125;

function selKat&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;

		if&#40;element.value=='theor'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'mname1'&#41;.value='Αρχαία Ελληνικά';

			getElementByName&#40;'mname2'&#41;.value='Ιστορία';

			getElementByName&#40;'mname3'&#41;.value='Νεοελληνική Λογοτεχνία';

			getElementByName&#40;'mname4'&#41;.value='Λατινικά';

		&#125;

		if&#40;element.value=='thet'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'mname1'&#41;.value='Μαθηματικά';

			getElementByName&#40;'mname2'&#41;.value='Φυσική';

			getElementByName&#40;'mname3'&#41;.value='Χημεία';

			getElementByName&#40;'mname4'&#41;.value='Βιολογία';

		&#125;

		if&#40;element.value=='texn1'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'mname1'&#41;.value='Μαθηματικά';

			getElementByName&#40;'mname2'&#41;.value='Φυσική';

			getElementByName&#40;'mname3'&#41;.value='Ανάπτυξη Εφαρμογών';

			getElementByName&#40;'mname4'&#41;.value='Διοίκηση Επιχειρήσεων';

		&#125;

		if&#40;element.value=='texn2'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'mname1'&#41;.value='Μαθηματικά';

			getElementByName&#40;'mname2'&#41;.value='Φυσική';

			getElementByName&#40;'mname3'&#41;.value='Χημεία - Βιοχημεία';

			getElementByName&#40;'mname4'&#41;.value='Ηλεκτρολογία';

		&#125;

	break;

	default&#58;;

	&#125;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fm1t1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m1pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm1t2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m1pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm1grb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m1pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m1pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m1pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

&#125;

function m1pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	mprofexet=&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p1'&#41;.value&#41;+parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

	written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1g'&#41;.value&#41;;

	if&#40;mprofexet>written+2&#41;

		mprofexet=written+2;

	if&#40;mprofexet<written-2&#41;

		mprofexet=written-2;

	getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fm2t1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m2pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm2t2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m2pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm2grb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m2pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m2pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m2pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

&#125;

function m2pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	mprofexet=&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p1'&#41;.value&#41;+parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

	written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2g'&#41;.value&#41;;

	if&#40;mprofexet>written+2&#41;

		mprofexet=written+2;

	if&#40;mprofexet<written-2&#41;

		mprofexet=written-2;

	getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fm3t1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m3pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm3t2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m3pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm3grb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

			case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

			m3pcalculate&#40;&#41;;

			break;

			default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m3pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m3pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

&#125;

function m3pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	mprofexet=&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m3p1'&#41;.value&#41;+parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m3p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

	written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m3g'&#41;.value&#41;;

	if&#40;mprofexet>written+2&#41;

		mprofexet=written+2;

	if&#40;mprofexet<written-2&#41;

		mprofexet=written-2;

	getElementByName&#40;'m3p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fm4t1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m4pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm4t2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m4pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fm4grb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m4pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m4pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m4pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

&#125;

function m4pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	mprofexet=&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m4p1'&#41;.value&#41;+parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m4p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

	written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m4g'&#41;.value&#41;;

	if&#40;mprofexet>written+2&#41;

		mprofexet=written+2;

	if&#40;mprofexet<written-2&#41;

		mprofexet=written-2;

	getElementByName&#40;'m4p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fekt1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m5pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fekt2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m5pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fekgrb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m5pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m5pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m5pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

&#125;

function m5pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	mprofexet=&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p1'&#41;.value&#41;+parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

	written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5g'&#41;.value&#41;;

	if&#40;mprofexet>written+2&#41;

		mprofexet=written+2;

	if&#40;mprofexet<written-2&#41;

		mprofexet=written-2;

	getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fgenped&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;calculateall&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fgpt1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m6pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fgpt2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m6pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function fgpgrb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;element.value=0;

		m6pcalculate&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m6pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m6pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

	&#125;

function m6pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	mprofexet=&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p1'&#41;.value&#41;+parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

	written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6g'&#41;.value&#41;;

	if&#40;mprofexet>written+2&#41;

		mprofexet=written+2;

	if&#40;mprofexet<written-2&#41;

		mprofexet=written-2;

	getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function fepilchk&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'click'&#58;case 'change'&#58;if&#40;element.checked&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'m7p1'&#41;.value=0;

			getElementByName&#40;'m7p2'&#41;.value=0;

			getElementByName&#40;'m7g'&#41;.value=0;

			getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value=0;

			getElementByName&#40;'m7p1'&#41;.readOnly=false;

			getElementByName&#40;'m7p2'&#41;.readOnly=false;

			getElementByName&#40;'m7g'&#41;.readOnly=false;

		&#125;

		else

		&#123;

			getElementByName&#40;'m7p1'&#41;.value='---';

			getElementByName&#40;'m7p2'&#41;.value='---';

			getElementByName&#40;'m7g'&#41;.value='---';

			getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value='---';

			getElementByName&#40;'m7p1'&#41;.readOnly=true;

			getElementByName&#40;'m7p2'&#41;.readOnly=true;

			getElementByName&#40;'m7g'&#41;.readOnly=true;

		&#125;

		calculateall&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function faecont1&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value!='---'&#41;

			&#123;

				if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;

					element.value=0;

				m7pcalculate&#40;&#41;;

			&#125;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function faecont2&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value!='---'&#41;

		&#123;

			if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;

				element.value=0;

			m7pcalculate&#40;&#41;;

		&#125;

	break;

	default&#58;;

	&#125;

&#125;

function faecongrb&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value!='---'&#41;

		&#123;

			if&#40;element.value>20||element.value<0&#41;

				element.value=0;

			m7pcalculate&#40;&#41;;

		&#125;

	break;

	default&#58;;

	&#125;

&#125;

function m7pvalidation&#40;element,message&#41;

&#123;

	m7pcalculate&#40;&#41;;

	return '';

&#125;

function m7pcalculate&#40;&#41;

&#123;

	if&#40;getElementByName&#40;'optional'&#41;.checked&#41;

	&#123;

		mprofexet=&#40;parseInt&#40;getElementByName&#40;'m7p1'&#41;.value&#41;+parseInt&#40;getElementByName&#40;'m7p2'&#41;.value&#41;&#41;/2;

		written=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m7g'&#41;.value&#41;;

		if&#40;mprofexet>written+2&#41;

			mprofexet=written+2;

		if&#40;mprofexet<written-2&#41;

			mprofexet=written-2;

		getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;&#40;3*mprofexet+7*written&#41;/10&#41;*10&#41;/10;

		calculateall&#40;&#41;;

	&#125;

&#125;

function feidikomath&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;if&#40;element.value=='0'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'eidm'&#41;.value='---';

			getElementByName&#40;'eidm'&#41;.readOnly=true

			;

		&#125;

		else

		&#123;

			getElementByName&#40;'eidm'&#41;.value=0;

			getElementByName&#40;'eidm'&#41;.readOnly=false;

		&#125;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

	calculateall&#40;&#41;;

&#125;

function feidmoria&#40;element,action&#41;

&#123;

	switch&#40;action&#41;

	&#123;

		case 'change'&#58;calculateall&#40;&#41;;

		break;

		default&#58;;

	&#125;

&#125;

function ep5validation&#40;element,message&#41;

&#123;

	calculateall&#40;&#41;;

	return '';	

&#125;

function calculateall&#40;&#41;

&#123;

	getElementByName&#40;'ep1'&#41;.value='---';

	getElementByName&#40;'ep2'&#41;.value='---';

	getElementByName&#40;'ep3'&#41;.value='---';

	getElementByName&#40;'ep4'&#41;.value='---';

	getElementByName&#40;'ep5'&#41;.value='---';

	if&#40;getElementByName&#40;'optional'&#41;.checked&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value=&#40;Math.round&#40;&#40;&#40;parseFloat&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m3p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m4p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value&#41;&#41;/7&#41;&#41;*100&#41;/100&#41;;

		&#125;

		else

		&#123;

			getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value=&#40;Math.round&#40;&#40;&#40;parseFloat&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m3p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m4p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;&#41;/6&#41;&#41;*100&#41;/100&#41;;

		&#125;

		eidikoMathima=0;

		if&#40;getElementByName&#40;'selectEidiko'&#41;.value=='0'&#41;

		&#123;

			eidikoMathima=0;

		&#125;

		if&#40;getElementByName&#40;'selectEidiko'&#41;.value=='1'&#41;

		&#123;

			eidikoMathima=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'eidm'&#41;.value&#41;;

		&#125;

		if&#40;getElementByName&#40;'selectEidiko'&#41;.value=='2'&#41;

		&#123;

			eidikoMathima=parseFloat&#40;getElementByName&#40;'eidm'&#41;.value&#41;*2;

		&#125;

		if&#40;getElementByName&#40;'selKat'&#41;.value=='theor'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'ep1'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;*13/10+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;*7/10+

										  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

			if&#40;getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='math'&#41;

			&#123;

				getElementByName&#40;'ep2'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;*4/10+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*9/10+

											  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

			&#125;

			if&#40;getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='biol'&#41;

			&#123;

				getElementByName&#40;'ep3'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;*4/10+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*9/10

											  +eidikoMathima&#41;*100&#41;;

			&#125;

			if&#40;getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='math'&#41;

			&#123;

				getElementByName&#40;'ep4'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;*4/10+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*9/10+

											  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

			&#125;

			if&#40;getElementByName&#40;'optional'&#41;.checked&&getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='math'&#41;

			&#123;

				getElementByName&#40;'ep5'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value&#41;*13/10+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*7/10+

											  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

			&#125;

		&#125;

		if&#40;getElementByName&#40;'selKat'&#41;.value=='thet'&#41;

		&#123;

			if&#40;getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='hist'&#41;

			&#123;

				getElementByName&#40;'ep1'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;*4/10+

											  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*9/10+

											  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

			&#125;

		getElementByName&#40;'ep2'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;*13/10+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;*7/10+

									  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		getElementByName&#40;'ep3'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m4p'&#41;.value&#41;*13/10+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m3p'&#41;.value&#41;*7/10+

									  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		getElementByName&#40;'ep4'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;*13/10+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;*7/10+

									  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		if&#40;getElementByName&#40;'optional'&#41;.checked&&getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='math'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'ep5'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

			                parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value&#41;*13/10+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*7/10+

										  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		&#125;

	&#125;

	if&#40;getElementByName&#40;'selKat'&#41;.value=='texn1'||getElementByName&#40;'selKat'&#41;.value=='texn2'&#41;

	&#123;

		if&#40;getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='hist'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'ep1'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;*4/10+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*9/10+

										  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		&#125;

		getElementByName&#40;'ep2'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;*13/10+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;*7/10+

									  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		if&#40;getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='biol'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'ep3'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m5p'&#41;.value&#41;*4/10+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*9/10+

										  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		&#125;

		getElementByName&#40;'ep4'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

								    parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m1p'&#41;.value&#41;*13/10+

									  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m2p'&#41;.value&#41;*7/10+

									  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		if&#40;getElementByName&#40;'optional'&#41;.checked&&getElementByName&#40;'mname6'&#41;.value=='math'&#41;

		&#123;

			getElementByName&#40;'ep5'&#41;.value=Math.round&#40;&#40;parseFloat&#40;getElementByName&#40;'gbp'&#41;.value&#41;*8+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m7p'&#41;.value&#41;*13/10+

										  parseFloat&#40;getElementByName&#40;'m6p'&#41;.value&#41;*7/10+

										  eidikoMathima&#41;*100&#41;;

		&#125;

	&#125;

&#125;

//-->

</script> 

pcnw
Δημοσιεύσεις: 50
Εγγραφή: 23 Μαρ 2009 04:17
Τοποθεσία: Αθήνα και Χανιά Κρήτης
Επικοινωνία:

Υπολογισμός μορίων

Δημοσίευση από pcnw » 07 Ιαν 2013 00:05

Έχουμε φτιάξει ένα module για τον υπολογισμό μορίων των Πανελλαδικών εξετάσεων και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: http://www.pcnetworks.gr/index.php?opti ... 68&lang=el

Σε πλήρη λειτουργία μπορείτε να το δείτε εδώ: http://www.protoporia.edu.gr/index.php? ... &Itemid=66

Απάντηση

Επιστροφή στο “Joomla! γενικά”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 7 επισκέπτες