Αλλάζει κάπως η σελίδα...

Ας μάθουμε πως να κάνουμε τις σελίδες μας με στιλ. Τα Cascading Style Sheets είναι ο τρόπος για να το επιτύχουμε.

Συντονιστές: WebDev Moderators, Super-Moderators

Απάντηση
rafinos
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 15 Μάιος 2011 00:20
Επικοινωνία:

Αλλάζει κάπως η σελίδα...

Δημοσίευση από rafinos » 19 Ιαν 2012 19:09

Στον πρώτο κώδικα η εικόνα βρίσκεται σε ένα σημείο τάδε και το hr στο τάδε 2
Στον δεύτερο κώδικα η εικόνα μπαίνει λίγο πιο μέσα από το τάδε και το hr πηγαίνει πιο κάτω από το τάδε 2...

Αυτό γίνεται στον chrome... στον firefox δεν αλλάζει καθόλου θέση η εικόνα και το hr


*(αυτό γίνεται γενικότερα σε πολλά αρχεία το κάνει και σε άλλα όχι... όλα έχουν το ίδιο css file)

***Δεν νομίζω να χρειάζεται να κοιτάξετε ολόκληρο τον κώδικα απλά έτυχε να πάρω αυτά τα δύο αρχεία...

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?php 
	session_start&#40;&#41;;

	if&#40;!isset&#40;$_SESSION&#91;'username'&#93;&#41;&#41;&#123;
		header&#40;"location&#58; index.php"&#41;;
	&#125;else&#123;
?>
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
	<title>Σύστημα διαχείρισης βιογραφικών</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="profile.css" />
	<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="profile.js"></script>
</head>
<body>
	<img src="images/logo.png" height="150" width="150">
	<hr />
	<div id="links">
		<div id="home">
			<a href="index.php"></a>
		</div>
		<div id="logout">
			<a href="logout.php"></a>
		</div>
	</div>
	<div class="edit_profile">
		<div id="basic_info">
			Προσωπικά στοιχεία
		</div>
		<div id="basic_info_edit">
			<table>
				<tr>
					<td><a href="personal_data.php">Προσωπικά στοιχεία</a></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><a href="addresses.php">Διευθύνσεις</a></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><a href="phones.php">Τηλέφωνα</a></td>
				</tr>
			</table>
		</div>	
		<div id="studies_experience">
			Σπουδές - Εργασία
		</div>
		<div id="studies_experience_edit">
			<table>
				<tr>
					<td><a href="studies.php">Σπουδές</a></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><a href="experiences.php">Εργασία</a></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><a href="distinctions_bursaries.php">Διακρίσεις - Υποτροφίες</a></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><a href="scientificactivities.php">Επιστημονική Δραστηριότητα</a></td>
				</tr>
			</table>
		</div>
		<div id="other">
			Άλλα
		</div>
		<div id="other_edit">
			<table>
				<tr>
					<td><a href="scientificinterests.php">Επιστημονικά Ενδιαφέροντα</a></td>
				</tr>
			</table>
		</div>
	</div>
</body>
</html>
<?php
	&#125;
?>

Κώδικας: Επιλογή όλων

<?php
	session_start&#40;&#41;;

	if&#40;!isset&#40;$_SESSION&#91;'username'&#93;&#41;&#41;&#123;
		header&#40;"location&#58; index.php"&#41;;
	&#125;else&#123;
		include &#40;"connect.php"&#41;;
	?>
<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
	<title>Σύστημα διαχείρισης βιογραφικών</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<body>
	<img src="images/logo.png" height="150" width="150">
	<hr />
	<div id="links">
		<div id="home">
			<a href="index.php"></a>
		</div>
		<div id="profile">
			<a href="profile.php"></a>
		</div>
		<div id="logout">
			<a href="logout.php"></a>
		</div>
	</div>
		<center>
			<table width="50%">
				<tr>
					<td  colspan="2" id="table_heading">Τηλέφωνα</td>
				</tr>
				<tr height = "300" bgcolor="white">
	<?php
	
		$query = mysql_query&#40;"SELECT * FROM phone WHERE user_id = &#40;SELECT id FROM user_data WHERE username='".$_SESSION&#91;'username'&#93;."'&#41;"&#41;;
		$count = mysql_num_rows&#40;$query&#41;;
		
		if&#40;$count == 0&#41;&#123;
			
			echo "<form action='phone.php' method='post'>";
			for&#40;$i=1; $i<3; $i++&#41;&#123;
				if&#40;$i == 1&#41;&#123;
					$type = "Σταθερό";
					$submit = "phone";
				&#125;else if&#40;$i == 2&#41;&#123;
					$type = "Κινητό";
					$submit = "cellphone";
				&#125;
				echo "<td width='50%' height=>";
				echo "<table bgcolor='white' width='100%' >";
				echo "<tr>";
				echo "<td class='basic'>".$type."&#58; </td>";
				echo "<td class='info'>Δεν υπάρχει!</td>";
				echo "</tr>";
				echo "<tr>";
				echo "<td colspan='2' align='center'><input type='submit' name='$submit' value='Προσθήκη'></td>";
				echo "</tr>";
				echo "</table>";
				echo "</td>"; 
			&#125;
			echo "</form>";
			
		&#125;else if&#40;$count == 1&#41;&#123;
			
			$row = mysql_fetch_assoc&#40;$query&#41;;			
			$number =  $row&#91;'number'&#93;;
			$phone_type = $row&#91;'type'&#93;;
			$id = $row&#91;'id'&#93;;
				
			for&#40;$i=1; $i<3; $i++&#41;&#123;
				
				if&#40;$i == 1&#41;&#123;
					$type = "Σταθερό";
					$submit = "phone";
				&#125;else if&#40;$i == 2&#41;&#123;
					$type = "Κινητό";
					$submit = "cellphone";
				&#125;
			
				if&#40;$phone_type == $i&#41;&#123;
				
					echo "<td width='50%'>";
					echo "<table bgcolor='white' width='100%' height='100%'>";
					echo "<tr>";
					echo "<td class='basic'>$type&#58;</td>";
					echo "<td class='info'>$number</td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='center'><form action='phone_edit.php' method='post' class='form'><input type='submit' name=$submit value='Επεξεργασία'></form></td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='right'><form action='phone_delete.php' method='post' class='form'><input type='submit' class='delete' name='delete' value='Διαγραφή'>
																																						<input type='hidden' name='id' value='$id'></form></td>";
					echo "</tr>";
					echo "</table>";
					echo "</td>"; 
					
				&#125;else if&#40;$phone_type != $i&#41;&#123;
					
					echo "<form action='phone.php' method='post'>";
					echo "<td width='50%'>";
					echo "<table bgcolor='white' width='100%' height='100%'>";
					echo "<tr>";
					echo "<td class='basic'>$type&#58;</td>";
					echo "<td class='info'>Δεν υπάρχει</td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='center'><input type='submit' name=$submit value='Προσθήκη'></td>";
					echo "</tr>";
					echo "</table>";
					echo "</td>"; 
					echo "</form>";
					
				&#125;
				
			&#125;
			
		&#125;else if&#40;$count > 1&#41;&#123;
			$x=0;
			while&#40;$row = mysql_fetch_assoc&#40;$query&#41;&#41;&#123;
				$number&#91;$x&#93; =  $row&#91;'number'&#93;;
				$phone_type&#91;$x&#93; = $row&#91;'type'&#93;;
				$id&#91;$x&#93; = $row&#91;'id'&#93;;
				$x++;
			&#125;
				
			for&#40;$i=0; $i<$count; $i++&#41;&#123;
				if&#40;$phone_type&#91;$i&#93; == 1&#41;&#123;
					$type = "Σταθερό";
					$submit = "phone";
					echo "<td width='50%'>";
					echo "<table bgcolor='white' width='100%' height='100%'>";
					echo "<tr>";
					echo "<td class='basic'>$type&#58;</td>";
					echo "<td class='info'>".$number&#91;$i&#93;."</td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='center'><form action='phone_edit.php' method='post' class='form'><input type='submit' name=$submit value='Επεξεργασία'></form></td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='right'><form action='phone_delete.php' method='post' class='form'><input class='delete' type='submit' value='Διαγραφή' name='delete'>
																																								<input type='hidden' name='id' value='".$id&#91;$i&#93;."'></form></td>";
					echo "</tr>";
					echo "</table>";
					echo "</td>"; 
				&#125;
			&#125;
			
			for&#40;$i=0; $i<$count; $i++&#41;&#123;
				if&#40;$phone_type&#91;$i&#93; == 2&#41;&#123;
					$type = "Κινητό";
					$submit = "cellphone";
					echo "";
					echo "<td width='50%'>";
					echo "<table bgcolor='white' width='100%' height='100%'>";
					echo "<tr>";
					echo "<td class='basic'>$type&#58;</td>";
					echo "<td class='info'>".$number&#91;$i&#93;."</td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='center'><form action='phone_edit.php' method='post' class='form'><input type='submit' name=$submit value='Επεξεργασία'></form></td>";
					echo "</tr>";
					echo "<tr>";
					echo "<td colspan='2' align='right'><form action='phone_delete.php' method='post' class='form'><input type='submit' name='delete' value='Διαγραφή' class='delete'>
																																								<input type='hidden' name='id' value='".$id&#91;$i&#93;."'></form></td>";
					echo "</tr>";
					echo "</table>";
					echo "</td>"; 
				&#125;
			&#125;
		&#125;
	?>
			</tr>
		</table>
		</center>
</body>
</html>
<?php
	&#125;
?>

rafinos
Δημοσιεύσεις: 307
Εγγραφή: 15 Μάιος 2011 00:20
Επικοινωνία:

Αλλάζει κάπως η σελίδα...

Δημοσίευση από rafinos » 24 Ιαν 2012 23:13

Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια....


Το DOM έφταιγε!

Απάντηση

Επιστροφή στο “CSS - Cascading Style Sheets”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 12 επισκέπτες